List of Publications
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

(Dr. Kaptay György, 2002. Október)
[impact factor / number of references obtained]

1. Books or Books' Chapters
KÖNYVEK vagy KÖNYVRÉSZLETEK

B.1. Shapoval V.I., Kaptay G., Deviatkin S.V. High-Temperature Electrochemical Synthesis of Intermetallides of Titanium in Molten Salts - published as Chapter 18. of the book: "Electrochemical Technology: Innovation and New Developments", edited by N.Masuko, T.Osaka, and Y.Ito; copublished by Kodanscha Ltd and Gordon and Breach Science Publishers S.A. in 1996 (pp. 361-378). [- / 2]

B.2. G. Kaptay, E.Berecz: Electrochemical Synthesis from Molten Salts: an Application of Chemical Thermodynamics to the Synthesis of Refractory Compounds - published as Chapter 11 in: "Chemical Thermodynamics - A 'Chemistry for the 21st Century' monograph", edited by Trevor Letcher, published by Blackwell Science, 1999, pp. 135-144. [ - / 5]


1.a. Edited books/journal issues
Általam szerkesztett könyvek/folyóirat számok

BJE.1. G.Kaptay (guest editor): Materials' World (e-journal with ISSN 1586-0140, accessible at: http://materialworld.fw.hu), July 2001, 110 pp.

BJE.2. Kaptay Gy. (editor) - Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2000. október 30. - Anyag- és Kohómérnöki Kar szekciókiadványa, Miskolci Egyetem, 2001, 67 oldal.


2. Journal Papers
FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK

J.71. H.B.Kushov, G.Kaptay, A.S.Uzdenova, M.K.Vinidzheva: Electrochemical Synthesis Diagrams of the Al-Gd, La-B, Gd-B and Al-La systems - Rasplavi, 2002, No.1, pp.44-48.

J.70. G.Kaptay: Reduced Critical Solidification Front Velocity of Particle Engulfment due to an Interface Active Solute in the Liquid Metal - Metall. Mater. Trans., 2002, 33A, 1869-1873 [ 1.061 / 2]

J.69. S.V.Devyatkin, G.Kaptay: Physical, Chemical and Electrochemical Behaviour of Boron Oxide in Cryolite-Alumina Melts - Zh. Prikladnoi Khimiii (Russian Journal of Applied Chemistry), 2002, vol.75., 579-582.

J.68. S.V.Devyatkin, O.I.Boiko, N.N.Uskova, G.Kaptay: Electrochemical Synthesis of Titanium Silicides from Molten Salts - Z. Naturforsch, 2001, vol. 56 a, pp.739-740. [0.529 / - ]

J.67. G.Kaptay: A Model for the Solid-Liquid Interfacial Energies of Pure Metals - Trans. JWRI (Joining and Welding Research Institute), 2001, vol. 30., Special Issue, pp. 245-250. [ - / 1 ]

J.66. G.Kaptay, E.Báder: Ion-dipole Adhesion Energy Model for Wettability of Oxide Ceramics by Non-reactive Liquid Metals - Trans. JWRI (Joining and Welding Research Institute), 2001, vol. 30., Special Issue, pp. 55-60. [ - / 1]

J.65. E. Báder, L.Zoltai, M.Hördler, P.Arató, R.F.Singer, G.Kaptay: Wettability of Silicon Nitride Based Ceramic by Liquid Metals - Trans. JWRI (Joining and Welding Research Institute), 2001, vol. 30., Special Issue, pp. 137-141. [ - / - ]

J.64. G.Kaptay, K.K.Kelemen: An Interfacial Force Acting on a Spherical Particle in the Interfacial Energy Gradient - Trans. JWRI (Joining and Welding Research Institute), 2001, vol. 30., Special Issue, pp. 305-310. [ - / - ]

J.63. G.Kaptay, G.Csicsovszki, M.S.Yaghmaee: Estimation of the absolute values of cohesion energies of pure metals - Materials' World (e-journal with ISSN 1586-0140, accessible at: http://materialworld.fw.hu), July 2001 [ - / - ]

J.62. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: On the stability range of SiC in the liquid Al-Si-Mg system - Materials' World (e-journal with ISSN 1586-0140, accessible at: http://materialworld.fw.hu), July, 2001. [ - / - ]

J.61. G.Kaptay: On the possibility to produce MgB2 superconductive layer by electrochemical synthesis from molten salts - Materials' World (e-journal with ISSN 1586-0140, accessible at: http://materialworld.fw.hu), July, 2001. [ - / - ]

J.60. J.Miklósi, P.Póczik, I.Sytchev, K.Papp, G.Kaptay, P.Nagy, E.Kálmán: Atomic force microscopy investigation of electrochemically produced carbon nanotubes - Appl.Phys., 2001, vol. A72, pp. S189-S192. [ 1.753 / 1 ]

J.59. G.Kaptay: Discussion of a "Microscale Simulation of Settler Processes in Copper Matte Smelting by K.O.Fagerlund, H.Jalkanen, Metall. Mater. Trans. B, 2000, vol.31B, pp.439-451" - Metall. Mater. Trans. B, 2001, vol.32B, pp.555-557 [ 0.577 / - ]

J.58. Á.Borsik, K.K.Kelemen, G.Kaptay: Dynamic simulation of the movement of ceramic particles in front of growing solidification front - Archives of Mechanical Technology and Automatization, 2001, vol.21, pp.19-28. [ - / - ]

J.57. G.Kaptay: Interfacial Criterion of Spontaneous and Forced Engulfment of Reinforcing Particles by an Advancing Solid/Liquid Interface - Metall. Mater. Trans. A., vol.32A, 2001, 993-1006. [ 1.061 / 2]

J.56. G.Kaptay, K.K.Kelemen: On the force acting on a sphere moving towards a solidification front due to an interfacial energy gradient at the sphere/liquid interface - ISIJ International, 2001., vol.41., pp.305-307. [0.578 / 2 ]

J.55. Hutkainé Göndör Zs., Gál J, Zambóné Benkõ M., Szontagh E., Kaptay Gy.: Alumínium hegesztõpálcák kémiai fényesítése - Anyag- és Kohómérnöki Tudományok, 2000, vol.28., pp.5-16. [ - / - ]

J.54. Báder E., Kaptay Gy.: Határfelületi energiák vizsgálata volfrám-karbid/réz-ón rendszerekben - BKL Kohászat, 2000, 133. évf., 11. szám, 431-435. [ - / - ]

J.53. S.V.Devyatkin, G.Kaptay: Chemical and Electrochemical Behaviour of Titanium Diboride in Cryolite-Alumina Melt and in Molten Aluminum - Journal of Solid State Chemistry, 2000, vol.154, pp.107-109. [1.547 / - ]

J.52. Z.Benkõ M., Kaptay Gy.: Az LD-konverter anyagmérlege - BKL Kohászat, vol.133 (2000) 6-7, pp. 241-248. [ - / 1 ]

J.51. G.Kaptay: Further Discussion of "Particle Engulfment and Pushing by Solidifying Interfaces: Part II. Microgravity Experiments and Theoretical Analysis" - Metall. Mater. Trans. A, vol.31A (2000), 1695 - 1700. [ 1.061 / 2]

J.50. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay, G.Jánosfy: Equilibria in the liquid ternary Fe-B-N system - Materials' World (e-journal with ISSN 1586-0140, accessible at: http://materialworld.fw.hu), April, 2000. [ - / 1 ]

J.49. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay, G.Jánosfy: Equilibria in the Ternary Fe-Al-N System - Materials Science Forum, vols 329-330 (2000) 519-524. [ 0.981 / 2 ]

J.48. G.Kaptay, E.Báder, L.Bolyán: Interfacial Forces and Energies Relevant to Production of Metal Matrix Composites - Materials Science Forum, vols. 329-330 (2000) 151-156. [ 0.981 / 2 ]

J.47. G.Kaptay: Interfacial Criteria to Avoid Pushing of Particles during Solidification of Metal Matrix Composites - Materials Science Forum, vols 329-330 (2000) 121-126. [ 0.981 / 1]

J.46. G.Kaptay, S.A.Kuznetsov: Electrochemical synthesis of refractory borides from molten salts - Review paper - Plasmas & Ions, 2 (1999) 45-56. [ - / 4 ]

J.45. B.Tury, J.I.Sytchev and G.Kaptay: Morphology of titanium diboride obtained by electrochemical synthesis from molten chloro-fluoride melt - High Temperature Material Processes, 1999, vol.3, p.117-126. [ 0.345 / 1 ]

J.44. Báder E., Bolyán L., Kaptay Gy., Báder I.: Határfelületi energiák vizsgálata kerámia-fémolvadék rendszerek korróziója szempontjából - Korróziós Figyelõ, 1999, 39. évf., 5. szám, 144-146. [ - / - ]

J.43. Kelemen K.K., Kaptay Gy., Borsik Á.: Fémhabok - a géptervezés potenciális szerkezeti anyagai (Metallic foams - potential structural materials for machine design) - Gép, 1999., 50. évf, 11. szám, 58-61. [ - / - ]

J.42. Jánosfy Gy., Kaptay Gy., Szabó Z., Szélig Á.: A túltelítettség szerepe alumíniummal csillapított, szilíciumszegény lágyacélok (LCAK) fémesaluímium-tartalmának oxigénszondával történõ beszabályozásában - BKL Kohászat, 1999., 132. évf., 6-7. szám, 245-249 o. [ - / 1 ]

J.41. Báder E., Kaptay Gy.: Az öntõporok szerepe az acél folyamatos öntésekor - BKL Kohászat, 1999., 132. évf., 6-7. szám, 250-254 o. [ - / - ]

J.40. G.Kaptay, J.Sytchev: Thermodynamic Properties of Phases and the Electrochemical Synthesis Diagram for the Mo-B System - Ukr. Khim. Zh., 1999, vol.65., No.5., pp.34-41. [ 0.120 / - ]

J.39. Kaptay G.: Discussion of "Particle Engulfment and Pushing by Solidifying Interfaces: Part II. Microgravity Experiments and Theoretical Analysis, by D.M.Stefanescu, F.R.Juretzko, B.K.Dhindaw, A.Catalina, S.Sen, P.A.Curreri, published in Metall. Mater. Trans. A, 1998, vol.29A, pp.1697-1706" - Metall. Mater. Trans. A, 1999, vol. 30A, pp.1887-1890. [ 1.061 / 3 ]

J.38. S.V Devyatkin, G.Kaptay, J.C.Poignet, J.Bouteillon: Chemical and electrochemical behaviour of titanium oxide and complexes in cryolite-alumina melts - High Temperature Material Processes, 1998, vol.2, N4, p.497-506. [ 0.233 / - ]

J.37. Kaptay Gy., Bolyán L.: Kerámiával erõsített fémmátrixú kompozitanyagok gyártásának határfelületi vonatkozásai. II/2. Határfelületi energiák adatbank. Anyagpárválasztás. BKL Kohászat, 1998. 131. Évfolyam, 9-10 szám, 305-314. [ - / - ]

J.36. Tury B., Sytchev J., Kaptay Gy.: Elektrokémiai szintézissel elõállított TiB2 morfológiai vizsgálata - Gépgyártástechnológia, 1998., 38. évf., 10. szám, 111-114 o. [ - / 2 ]

J.35. Kuznetsov S.A., Kuznetsova S.V., Beliaevskii A.T., Devyatkin S.V., Kaptay G.: Cathodic Processes at Electrochemical Synthesis of Niobium Borides from Chloro-Fluoride Melts - Elektrokhimiia (Russian Journal of Electrochemistry), 34 (5) (1998) 520-527. [ 0.059 / 1 ]

J.34. Kaptay Gy., Bolyán L.: Kerámiával erõsített fémmátrixú kompozitanyagok gyártásának határfelületi vonatkozásai. II/1. rész. Határfelületi energiák adatbank. Anyagpárválasztás. - BKL Kohászat, 1998, 131. évf., 5-6. szám, 179-185. [ - / 2 ]

J.33. Kaptay G., Buzinkay E.: Calculation of Equilibrium Electrochemical Synthesis Diagrams on an Example of the Titanium - Boron System - Molten Salts Forum 5-6 (1998) 359-362. [ 0.981 / 1 ]

J.32. Devyatkin S.V., Kaptay G., Poignet J.-C., Bouteillon J.: Electrochemical Synthesis of Titanium Diboride Coatings from Cryolite Melts - Molten Salts Forum 5-6 (1998) 331-334. [ 0.981 / 4 ]

J.31. Kuznetsov S.A., Kuznetsova S.V., Devyatkin S.V., Kaptay G.: Electrodeposition of Niobium Boride Coatings from Chloro-Fluoride Melts - Russ. J. Appl. Chem. (Zh. Prikladnoi Khimii), 71 (1998) 74-80 [ 0.114 / 1 ]

J.30. Kuznetsov S.A., Glagolevskaya A.L., Belyaevskii A.T., Devyatkin S.V., G.Kaptay: High temperature electrochemical synthesis of powders of Zirconium Diboride from chloro-fluoride melts - Rus.J.Appl.Chem., (Zh. Prikladnoi Khimii) 70 (1997) 1646-49. [ 0.114 / 2 ]

J.29. Kaptay Gy.: Kerámiával erõsített fémmátrixú kompozitok gyártásának határfelületi vonatkozásai. I/2. Határfelületi kritériumok meghatározása preformába öntött MMC-k gyártásának biztosítására. BKL, Kohászat, 130 (1997) No 8-9, 311-314 [ - / - ]

J.28. Kaptay Gy.: Kerámiával erõsített fémmátrixú kompozitok gyártásának határfelületi vonatkozásai. I. rész. A határfelületi kritériumok levezetése. BKL, Kohászat, 130 (1997) No 5-6, 201-208 [ - / 5 ]

J.27. G.Kaptay, A.Lovas, F.Szigeti, P.Bárczy, L.Bolyán: Correlation between the abrasive ability of ceramic reinforced amorphous metal matrix composites and the adhesion energy between the amorphous matrix and the ceramic particles - Materials Science and Engineering A226-228 (1997) 1083-1088 [ 0.842 / - ]

J.26. Kaptay G., Bárczy P., Szigeti F., Lovas A., Gácsi Z., Bolyán L.: Interface Phenomena in Processing of Ceramic Reinforced Amorphous Metal Composites. - J. of Non-crystalline Solids 205-207 (1996) 742-747. [ 1.017 / 1 ]

J.25. G. Kaptay: Method for Estimating Solid-Solid Interface Energies in Metal-Ceramic Systems. The Aluminium-Silicon Carbide System - Materials Science Forum Vols. 215-216 (1996) 475-484. [ 0.981 / 4 ]

J.24. G. Kaptay: Interfacial Phenomena during Melt Processing of Ceramic Particle-Reinforced Metal Matrix Composites. Part II. Interfacial Force between a Spherical Particle and an Approching Solid/Liquid Interface - Materials Science Forum Vols. 215-216 (1996) 467-474. [ 0.981 / 5 ]

J.23. G. Kaptay: Interfacial Phenomena during Melt Processing of Ceramic Particle-Reinforced Metal Matrix Composites. Part I. Introduction (incorporation) of solid particles into melts - Materials Science Forum Vols. 215-216 (1996) 459-466. [ 0.981 / 4 ]

J.22. Bárczy P., Kaptay Gy., Gácsi Z., Lovas A., Szigeti F. Kerámiarészecskék beépülése gyorsan dermedõ fémolvadékba - Publ. Univ. of Miskolc, Series B. Metallurgy vol 39 (1995), pp. 279-290. [ - / 2 ]

J.21. Akhmedov S.N., Kaptay G., Borisoglebskii Yu.V., Gorlanov E.S., Karimov M.I., Vetyukov M.M. Chemical and electrochemical behaviour of some 'new materials' in molten salts to be used for aluminium electrolysis - Molten Salt Forum vol. 1-2 (1993/94) pp. 231-232. [ 0.981 / - ]

J.20. Deviatkin S.V., Kaptay G. Influence of nature of the alkali metal cation on Ti(III) - e = Ti(IV) electrochemical process in chloride melts - Molten Salt Forum vol. 1-2 (1993/94) pp. 129-138. [ 0.981 / 4 ]

J.19. Kaptay G., Stefanescu D.M. Theoretical Analysis of the Effect of Oxygen on the Penetration Factor in the Iron/Silica System - AFS Transactions, 1992, v. 213, pp. 707 - 712. [ - / 4 ]

J.18. Gudimenko A.M., Kaptay G., Makogon V.F. Estimation of Thermodynamic Properties of Tetrachloroaluminates of Lithium, Rubidium and Caesium - Ukrainian Khim. Zh., 1992, v.58., N.4., pp. 300-305 [ 0.120 / - ]
J.17. Kaptay Gy., Deviatkin S.V., Berecz E., Shapoval V.I. Átmenetifém borid bevonatok elõállítása fémeken sóolvadékok elektrolízise útján - Gépgyártástechnológia, 1991. XXXI. évf., 10. sz., 445-446 o. [ - / - ]
J.16. Kaptay G. : Estimation of excess thermodynamic functions of aluminum monochloride dissolved in alkali chloride melts - Materials Science Forum Vol. 73-75 (1991), pp. 101-108 [ 0.981 / - ]

J.15. Roósz A., Kaptay G., Máté I., Teleszky I., Sólyom J., Regel L.L., Turchaninov A.M. The Ground-based Experiments of Shell Technology - Microgravity sci. technol. 1991., v.IV., issue 4., pp. 245-253 [ - / 6 ]

J.14. Kaptay G., Berecz E. Determination of the excess thermodynamic functions of components of binary salt melts in infinitely diluted solution on the basis of the ideal associated solution model. - Chemical Papers (Chemické Zvesti), 1991., v.45., N.2., pp.145-158 [ 0.380 / 3 ]

J.13. Kaptay G. A theory of shapeforming processes by solidification under microgravity conditions. Part I. Basic Principles. Planar liquid/solid interface. - Materials Science Forum Vol.77 (1991) pp.125-146 [ 0.981 / - ]

J.12. Kaptay G., Lámer G. A theory of shapeforming processes by solidification under microgravity conditions. Part II. Melts covered by a deformable film. Solidification of Al-alloys - Materials Science Forum Vol.77 (1991) pp.147-158 [ 0.981 / - ]

J.11. Kaptay G. On surface properties of molten aluminum alloys of oxidized surface - Materials Science Forum Vol.77 (1991) pp.315-330 [ 0.981 / 8 ]

J.10. Borisoglebskii Yu.V., Vetyukov M.M., Karimov M.I., Kaptay G., Shkuryakov N.P. Study of wetting of refractory compounds and composites by cryolite/alumina melt and molten aluminum (in Russian) - Tsvetn. Met. (Moscow), 199I, (2), 4I-3 [ - / 3 ]

J.9. Borisoglebskii Yu.V., Akhmedov S.N., Kaptay G., Vetyukov M.M., Dzambo P., Ratner A.Kh. Stability of metal-like refractory compounds in chloride melts (in Russian) - Tsvetn. Met. (Moscow), 1990, (6), 60-3 [ - / 1 ]

J.8. Kaptay G. Kémiai reakciók vizsgálata klóraluminát olvadékban - BKL Kohászat, 123., 1990., 2. szám, 88-91. o. [ - / - ]

J.7. Kaptay G., Borisoglebskii Yu.V. Evaluation of limiting activity coefficients of aluminum subchloride in chloro-aluminate melts (in Russian) - Rasplavy, 1990, (1), 42-7 [ - / - ]

J.6. Borisoglebskii Yu.V., Kaptay G., Vetyukov M.M., Gorlanov E.S. Solubility of aluminum in chloro-aluminate melts (in Russian) - Tsvetn. Met (Moscow), 1989, (12), 53-6 [ - / - ]

J.5. Kaptay G., Akhmedov S.N., Borisoglebskii Yu.V., Zalite I. Thermodynamic properties of metal-like refractory compounds and their intermetallides with aluminum (in Russian) - Latv. PSR Zinat. Akad. Vestis, Kim. Ser. 1989, (2), 174-81 [ - / 1 ]

J.4. Ratner A.Kh., Kaptay G. Evaluation of thermodynamic properties of molten aluminum trifluoride (in Russian) - in : Trudi VAMI, "Povysh. Effektiv. i Nadezh. Raboty Alyum. Elektrolizerov", Leningrad, 1988, 103-6 [ - / - ]

J.3. Kaptay G., Akhmedov S.N., Borisoglebskii Yu.V. Thermodynamic evaluation of the reactions of metal-like refractory compounds with molten aluminum (in Russian) - Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Tsvetn. Metall. 1988, (6), 70-7 [ - / 5 ]

J.2. Borisoglebskii Yu.V., Kaptay G., Vetyukov M.M., Boborin S.V. Durability of composite electrodes to be used in electrolythic deposition of aluminum from chloroaluminate melts (in Russian) - Tsvetn. Met. (Moscow), 1988, (10), 72-5 [ - / - ]

J.1. Kaptay G., Borisoglebskii Yu.V., Vetyukov M.M. Equilibrium in the system molten aluminum/chloroaluminate melt (in Russian) - Tsvetn. Met. (Moscow) 1988, (2), 40-1 [ - / - ]

2.a. Folyóiratban megjelent tudomány/oktatás politika, egyéb nem tudományos közlemény

JP.8. New Members of Editorial Board of the Journal of Mining and Metallurgy, 2002, vol.38 (1-2), i-iii, "György Kaptay"

JP.7. G.Kaptay: On the activity of the LIMOS R-D Group in the field of Materials Science - Materials' World (e-journal with ISSN 1586-0140, accessible at: http://materialworld.fw.hu), July, 2001. [ - / - ]

JP.6. Kaptay G., Z.M.Benkõ: The new educational structure of the branch of metallurgical engineering at the University of Miskolc - Materials' World (e-journal with ISSN 1586-0140, accessible at: http://materialworld.fw.hu), October, 2000. [ - / - ]

JP.5. Kaptay Gy., Z.Benkõ M., Tóth L., Roósz A.: Beszámoló a karon 1999. júliusa és 2000. júniusa között történtekrõl (A Kohómérnöki Kar utolsó félévének és az Anyag- és Kohómérnöki Kar elsõ félévének fontosabb történéseirõl) - BKL Kohászat, 2000., 133. évfolyam, 6-7. szám, 221-229. o. [ - / 1]

JP.4. Kaptay Gy.: Rövid tájékoztató a TMS (AIME) 129., éves konferenciájáról - BKL Kohászat, 2000., 133. évfolyam, 3. szám, 118.o. [ - / - ]

JP.3. Kaptay Gy.: Anyagfajták csoportosítása, avagy mi van a tetraéder csúcsában? A II. Országos anyagtudományi, anyagvizsgálati és anyaginformatikai konferencia és kiállítás (II.OAAAKK) emblémájának egyik lehetséges értelmezése. BKL Kohászat, 1999., 132. évf., 420.o. [ - / - ]

JP.2. Kaptay Gy., Z.Benkõ M., Tóth L.: A Kohómérnöki Kar oktatási stratégiája - BKL Kohászat, 1999., 132. évf., 6-7. szám, 228-235 o. [ - / 1 ]

JP.1. Kaptay Gy., Z.Benkõ Mária, Tóth L., Roósz A.: A Kohómérnöki Kar átalakítása - az új menedzsment elsõ nyolc hónapja. BKL Kohászat, 1999., 132. évf., 6-7. szám, 222-227 o. [ - / 1]

Manuscripts submitted for publishing
Publikációra leadott kéziratok

S.96. G.Kaptay: Interfacial Criteria to Stabilize Liquid Metallic Foams by Solid Particles - submitted to Acta Materiala on 15th July, 2002 (25 pages)

S.95. M.F.Souto, I.Sytchev, A.Koepf, G.E.Nauer, G.Kaptay: Study of the Morphology of TiB2 Coatings on Molybdenium Substrate Electrodeposited from a NaCl-KCl-K2TiF6-NaBF4 Melt at 700 oC - submitted to the Proc. of the 13th International Symposium on Molten Salts, within the 201st Meeting of the Electrochemical Society, May 12-17, 2002, Philadelphia, PA, USA

S.94. I.Sytchev, Z.H.Gondor, G.Kaptay: Electroless Coating of Non-Conducting Surfaces and Particles with Metallic Titanium from Molten Salts - submitted to the Proc. of 13th International Symposium on Molten Salts, within the 201st Meeting of the Electrochemical Society, May 12-17, 2002, Philadelphia, PA, USA, 7 pp.

S..93. G.Kaptay: Construction principle of complex electrochemcal synthesis (ES) diagrams on the example of the Ti-B system - submitted to Proc. of 13th Molten Salts Symposium at Electrochemical Society Meeting, 12 May, Philadelphia, 12 pages

S.92. G.Kaptay, T.Matsushita, K.Mukai: A Penetration Theory of Liquids into Porous Solids Made of Closely Packed Spherical Grains - submitted to Proc. of IPA2 conference, and to Colloids and Surfaces A, on 7th May, 2002, 8 pp.

S.90. G.Kaptay, T.Matsushita, K.Mukai: Penetration/Infiltration of Inert Liquid Metals into Porous Ceramics, Influenced by the Specific Adsorption of an Interface Active Solute On the Inner Walls of the Ceramic, 22 pp., to be submitted to ISIJ International as a 'Note' in February, 2002

S.89. G.Kaptay, T.Matsushita, K.Mukai: A Theory of Penetration/Infiltration of Inert Liquid Metals into Porous Ceramics of Closely Packed and Non-Uniform Structures, 52 pp., to be submitted to ISIJ International in Fberuary, 2002

S.88. O.N.Verezub, L.Zoltai, G.Kaptay: Wettability and joining of cobalt sintered tungsten carbide by liquid copper - submitted to Materials Science and Engineering A, on 7th January 2002, as a 'Letter', on 8 pages in 3 copies. Rejected - resubmitted to Materials World e-journal.

S.82. Á.Borsik, K.K.Kelemen, G.Kaptay: Dynamic Simulation of the Movement of a Ceramic Particle on front of a Solidifying Interface - subm. as Proc. of OAAAK-3, to Materials Science Forum, on 5th Nov. 2001., 6 pp.

S.67. S.V.Deviatkin, O.I.Boiko, N.N.Uskova, G.Kaptay: Elektrokhimicheskii sintez silicidov titana iz chloridno-ftoridnich rasplavov - submitted in January 2001 to Elektrokhimiia

S.51. Kaptay: Az OMBJE új neve. Leadva 2000. júniusában a BKL Kohászat-nak. Talán sosem fog megjelenni…3. Publications in Conference Proceedings
KONFERENCIÁKON ELHANGZOTT ELÕADÁSOK PUBLIKÁLT ANYAGAI
[number of references obtained]

P.92. Cs.Varga, A.Borsik, G.Kaptay: A method to determine density of liquid metals from photographs taken by a sessile drop method. Proc. of the microCAD 2002 Int. Sci. Conf., University of Miskolc, 2002, pp. 87-92.

P.91. Z.Benkõ M., G.Kaptay: A Virtual LD-steel-converter - Materials Science, Testing and Informatics, 2002, Trans Tech Publ., pp.365-370

P.90. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: The Solubility of Nitrogen and Nitrides in Ternary Liquid Iron Alloys. The Limits of the 'Solubility Product' Concept - Materials Science, Testing and Informatics, 2002, Trans Tech Publ., pp.491-496

P.89. G.Kaptay: Interfacial Criteria to Produce Metal Matrix Composites and Ceramic Particle Stabilized Metallic Foams - Materials Science, Testing and Informatics, 2002, Trans Tech Publ., pp.419-424

P.88. G.Kaptay, G.Csicsovszki, M.S.Yaghmaee: An Absolute Scale for the Cohesion Energy of Pure Metals - Materials Science, Testing and Informatics, 2002, Trans Tech Publ., pp.235-240

P.87. G.Kaptay: On the excess entropy of liquid binary metallic alloys. Proceedings of 34th International October Conference on Mining and Metallurgy, ed. by Z.S.Markovic and D.T.Zivkovic, University of Belgrade, Technical Faculty of Bor, Yugoslavia, pp. 552-557.

P.86. G.Kaptay: On the concentration dependence of the surface tension of liquid metallic alloys. Theoretical basis - Proc. of Microcad 2002, Section: Materials Science, University of Miskolc, 2002, 45-50. [ - ]

P.85. J.Sytchev, Zs.H.Göndör, P.Baumli, Z.Gácsi, Á.Kovács, J.Sólyom, G.Kaptay: Coating Non-conducting particles with metallic titanium in molten salts - Proc. of Microcad 2002, Section: Chemistry, University of Miskolc, 2002, 131-136. [ - ]

P.84. O.N.Verezub, L.Zoltai, G.Kaptay: Wettability of WC/Co/TiC ceramic substrates by liquid copper - Proc. of Microcad 2002, Section: Materials Science, University of Miskolc, 2002, 107-112. [ - ]

P.83. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: On the Validity of the "Solubility Product" Concept - Proc. of MICROCAD 2001, Section: Chemistry, 2001, pp. 63-68 [ - ]

P.82. Hutkainé Göndör Zs., Zambóné Benkõ M., Kaptay Gy., Gál J., Szontagh E.: Új kémiai polírozó technológiai és minõsítõ rendszer kifejlesztése ötvözött és ötvözetlen alumínium hegesztõpálcák felületkezelésére - Proc. of MICROCAD 2001, Section: Chemistry, 2001, pp. 23-28. [ - ]

P.81. J.Miklósi, P.Nagy, E.Kálmán, I.Sytchev, M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: Examination of Carbon Nanotubes Developed by the Electrochemical Synthesis - Proc. of MICROCAD 2001, Section: Chemistry, 2001, pp. 81-86 [ - ]

P.80. G.Kaptay, L.Zoltai, E.Báder: A Model to Predict Adhesion Energy and Contact Angle in Si3N4 / Nonreactive Liquid Metal Systems - Proc. of MICROCAD 2001, Section: Metallurgical Science, 2001, pp. 17-22 [ - ]

P.79. G.Kaptay: A Generalized Stability Diagram of Production of Metallic Foams by the Melt Route - in: "Cellular Metals and Metal Foaming Technology", ed. by J.Banhart, M.F.Ashby, N.A.Fleck, MIT, Bremen, 2001, pp. 117-122. [ - ]

P.78. Á.Borsik, K.K.Kelemen, G.Kaptay: Dynamic Simulation of the Movement of a Ceramic Particle in Front of a Solidifying Interface - in: "Affordable Metal-Matrix Composites for High Performance Applications", ed. by A.B.Pandey, K.L.Kendig and T.J.Watson - TMS, Warrendale, PA, 2001, pp.101-111. [ - ]

P.77. G.Kaptay: Interfacial Aspects to Produce Particulate Reinforced Metal Matrix Composites - in: "Affordable Metal-Matrix Composites for High Performance Applications", ed. by A.B.Pandey, K.L.Kendig and T.J.Watson - TMS, Warrendale, PA, 2001, pp.71-99. [ 1 ]

P.76. Borsik Á., K.Kelemen K., Kaptay Gy.: Fémolvadékban a kristályfront elõtt levõ kerámiaszemcse mozgásának számítógépes szimulációja - ME Doktoranduszok Fóruma 2000, Anyag- és Kohómérnöki Kar szekciókiadványa, ME, 2001, 32-37. [ - ]

P.75. G.Kaptay: On the Surface Tension of Pure Molten Alkali Halides - Proc. 6th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, ed. by Chen Nianyi and Qiao Zhiyu, Shanghai University Press, 2001, 182-185. [ - ]

P.74. G.Kaptay, I.Sytchev, Zs.H.Göndör: Coating Quartz Samples by Metallic Titanium in Molten Salts - Proc. 6th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, ed. by Chen Nianyi and Qiao Zhiyu, Shanghai University Press, 2001, 178-181. [ - ]

P.73. G.Kaptay: Estimation of Thermodynamic Properties of Pure Liquid Titanium Dichloride - Proc. 6th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, ed. by Chen Nianyi and Qiao Zhiyu, Shanghai University Press, 2001, 174-177. [ - ]

P.72. G.Kaptay, I.Sytchev, M.S.Yaghmaee, A.Kovács, E.Cserta, M.Árk: Electrochemical Synthesis of Refractory Borides and Carbon Nano-Micro Tubes frrom Molten Salts - Proc. 6th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, ed. by Chen Nianyi and Qiao Zhiyu, Shanghai University Press, 2001, 168-173. [ - ]

P.71. Kaptay Gy.: Határfelületi jelenségek szerepe a fémes anyag-gyártásban - EMT Bányászat, Kohászat, Földtan konferencia kiadványa, Csíksomlyó, EMT, 2001., 51-56 o. [ - ]

P.70. M.Z.Benko, G.Kaptay: Thermal Balance of LD converters - Proc. of Microcad '2000, Section C.: High Temperature Devices, University of Miskolc, pp.13-18. [ - ]

P.69. Magyar Anita, Gácsi Zoltán, Kaptay György, Szalai Ibolya: Hibridszerkezetek fejlesztése - Proc. of Microcad '2000, Section B: Materials Technology, University of Miskolc, pp. 121-126. [ - ]

P.68. L.Zoltai, E.Bader, G.Kaptay, P.Arato: Wettability of Si3N4 ceramics by liquid metals - Proc. of Microcad '2000, Section B: Materials Technology, University of Miskolc, pp. 121-126. [ - ]

P.67. J.Sytchev, G.Kaptay, H.Kushov: Investigation of the reduction process of tetrafloroborate ions at different electrodes in chloro-fluoride melts - Progress in Molten Salt Chemistry, vol.1. (Proc. of EUCHEM 2000), 2000, Elsevier, Paris, pp. 523-528. [ - ]

P.66. R. Román, G. Kaptay, J. Lakatos, H. Verelst, F. Rivet, A. Buekens: Development of a chemical treatment method by molten salts for removing zinc from fly ash - Progress in Molten Salt Chemistry, vol.1. (Proc. of EUCHEM 2000), 2000, Elsevier, Paris, pp. 455-460. [ - ]

P.65. G.Kaptay, I.Sytchev, J.Miklósi, P.Póczik, K.Papp, P.Nagy, E.Kálmán: Electrochemical synthesis of carbon nanotubes and microtubes from molten salts - Progress in Molten Salt Chemistry, vol.1. (Proc. of EUCHEM 2000), 2000, Elsevier, Paris, pp. 257-262. [ 2 ]

P.64. G.Jánosfy, G.Károly, G.Kaptay, M.S.Yaghmaee, V.Beszterczey: Quality Assurance Problems in the Production of Boron Microalloyed Case-hardening Steel Grades - EOSC '00, 3rd European Oxygen Steelmaking Conference, 30 October - 1 November 2000, ICC, Birmingham, UK. pp. 493-503. [ - ]

P.63. G.Kaptay, K.K.Kelemen: Corrections to the Stokes Equation - Proc. of Microcad 2000, Section D: Applied Chemistry, pp. 23-28. [ - ]

P.62. A.Borsik, K.K.Kelemen, G.Kaptay: Simulation of the movement of ceramic particles in liquid metals in front of solidification fronts - Proc. of Microcad, 2000 Section D: Applied Chemistry, pp. 9-14. [ - ]

P.61. J.Sytchev, G.Kaptay, H.Kushkov: Voltammetric investigation of the reduction processes of nickel and iron divalent ions in chloro-fluoride melts - Proc. of Microcad 2000, Section D: Applied Chemistry, pp. 69-68. [ - ]

P.60. R.Roman, G.Kaptay, A.Mihalik, H.Verelst, F.Rivet, A.Buekens: Removal of Heavy Metals from fly ash with molten chlorides. Part II.: Experimental verification - Proc. of Microcad 2000, Section D: Applied Chemistry, pp. 63-68. [ - ]

P.59. R.Roman, G.Kaptay, A.Mihalik, H.Verelst, F.Rivet, A.Buekens: Removal of Heavy Metals from fly ash with molten chlorides. Part I.: Theoretical Analysis and Thermogravimetry experiments - Proc. of Microcad 2000., Section D: Applied Chemistry, pp. 57-62. [ - ]

P.58. G.Kaptay, K.K.Kelemen: On the Drag Force Acting on Ceramic Particles during Processing of Cast MMCs - in: "State of the Art in Cast MMCs", ed. by P.K.Rohatgi, TMS, 2000, pp.45-60. [ 1 ]

P.57. E.Báder, G.Kaptay, L.Zoltai: Wettability studies for the production of Cu-Sn/WC composites. - Proc. of International Scientific Conference 'Competitive Materials, Technologies and Products' (CMTP), Miskolc, 2000, pp. 39-45. [ 1 ]

P.56. B.Tury, G.Kaptay, G.M.Kale: Electrochemical Intercalation of Na from Al to LiMn2O4 - Proc. of International Scientific Conference 'Competitive Materials, Technologies and Products' (CMTP), Miskolc, 2000., pp. 147-152 (paper to be disregarded due to falsification of Fig1. by B.Tury) [ 1 ]

P.55. J.Sytchev, G.Kaptay, H.Kushov: Study of the electroreduction process of tetrafluoroborate ions at different electrodes in chloro-fluoride melts - Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 1999. november 4-5. Kohómérnöki Kar szekciókiadványa, Miskolc-Egyetemváros, 2000., pp.106-112. [ - ]

P.54. Román R., Kaptay Gy., H.Verelst, F.Rivet, A.Buekens: Szállóhamu nehézfém-tartalmának eltávolítása sóolvadékos kezeléssel - Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 1999. /november 4-5. Kohómérnöki Kar szekciókiadványa, Miskolc-Egyetemváros, 2000., pp. 75-81. [ - ]

P.53. Báder E., Kaptay Gy.: Volfrám karbid nedvesíthetõsége Cu-Sn olvadt ötvözetek által - Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 1999. november 4-5. Kohómérnöki Kar szekciókiadványa, Miskolc-Egyetemváros, 2000., pp. 7-12. [ - ]

P.52. G.Kaptay, H.B.Kushkov, A.S.Uzdenova, M.K.Vindizheva: Electrochemical Synthesis Diagrams of the La-Gd, Gd-Al, La-B, Gd-B systems - Vestnik KBSU, Seriya chem.nauk, vip.3., Nalchik, 1999, pp.56-60. [ 2 ]

P.51. S.V Devyatkin, G.Kaptay, J.C.Poignet, J.Bouteillon: Chemical and electrochemical behaviour of titanium oxide and complexes in cryolite-alumina melts - in: "Advances in Molten Salts - From Structural Aspects to Waste Processing", ed. by M.Gaune-Escard, begell house inc., New-York, 1999, pp.178-187. [ - ]

P.50. B.Tury, J.I.Sytchev and G.Kaptay: Morphology of titanium diboride obtained by electrochemical synthesis from molten chloro-fluoride melt - in: "Advances in Molten Salts - From Structural Aspects to Waste Processing", ed. by M.Gaune-Escard, begell house inc., New-York, 1999, pp.260-269. [ - ]

P.49. G.Kaptay: Control of Phases to be Synthesised by Electrochemical Synthesis from Molten Salts: the ternary EES diagram for the Ti-Al-B system - in: "Advances in Molten Salts - From Structural Aspects to Waste Processing", ed. by M.Gaune-Escard, begell house inc., New-York, 1999, pp.249-259. [ - ]

P.48. G.Jánosfy, G.Kaptay, M.S.Yaghmaee: Computer Aided Determination of the Phase Boundary of Liquid Iron and Aluminium Nitride in the Fe-Al-N Ternary System - Proceedings of MICROCAD '99, Section B: Metallurgy, Energetics, 1999, pp.27-32 [ - ]

P.47. Török B., Tóth L.A., Kaptay Gy.: Asszociált elegymodell alkalmazása nagyolvasztói salakrendszerre - Proceedings of MICROCAD '99, Section B: Metallurgy, Energetics, 1999, pp.75-81. [ 1 ]

P.46. R.Gemela, K.Kelemen, G.Kaptay: Dynamics of vapour-to-liquid transfer of SiC particles into Fe40Ni40Si6B14 liquid matrix of amorphous metal matrix composites - Proceedings of MICROCAD '99, Section C: Materials Science and Technology, 1999, pp. 187-192 [ 1 ]

P.45. E.Báder, L.Bolyán, G.Kaptay, G.Zs.Hutkai: Measuring and Modelling of Adhesion Energy between non-reactive Liquid Metals and Oxide Ceramics - Proceedings of MICROCAD '99, Section C: Materials Science and Technology, 1999, pp. 175-179 [ - ]

P.44. G.Kaptay: Interfacial Theory of Producing Particle Stabilised Metallic Foams - Proceedings of MICROCAD '99, Section C: Materials Science and Technology, 1999, pp. 79-84 [ - ]

P.43. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: Calculation of Tie-Lines between Solid and Liquid Phases mainly in Al-rich corner of the Ternary AlMgZn System Based on Thermodynamic Properties of Phases in Equilibrium - Proceedings of MICROCAD '99, Section C: Materials Science and Technology, 1999, pp. 165-168 [ - ]

P.42. B.Tury, G.Kaptay, J.Sychev: The Calculation of Equilibrium Electrochemical Synthesis Diagrams for Ni-Ti-B system - Proceedings of MICROCAD '99, Section C: Materials Science and Technology, 1999, pp. 159-164 [ - ]

P.41. G.Kaptay: Interfacial Criteria for ceramic particle stabilised metallic foams - in: Metal Foams and Porous Metal Structures, ed. by J.Banhart, M.F.Ashby, N.A.Fleck, MIT Verlag, Bremen, 1999, pp. 141-145. [ 2 ]

P.40. G.Kaptay, S.V.Devyatkin: Titanium Diboride Coating Preparation in situ in the Cell by Electrochemical Synthesis - Proc. Of 10th Slovakian-Norvegian Symposium on Aluminium Smelting Technology, Stara Lesna - Ziar nad Hronom, Slovakia, 21-23 September, 1999, pp. 80-84. [ 1 ]

P.39. Kaptay G., Benkõ Z.M., Tóth L.: The New Educational Structure of the Branch of Metallurgical Engineering at the University of Miskolc - Int. Conf. on Engineering Education 1999 (ICEE 99), August 10 - 14, 1999, Ostrava - Prague, Czech Republic. Proceedings issued on CD-ROM (ISSN 1562-3580), paper No. 157. [ - ]

P.38. Báder E., Kaptay Gy.: Acél folyamatos öntésekor fellépõ határfelületi energiák vizsgálata. Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Kohómérnöki kar szekció kiadványa, Miskolc, 1999, 1-6. [ - ]

P.37. S.V.Devyatkin, G.Kaptay, V.I.Shapoval, I.V.Zarutskii, V.P.Lugovoi, S.A.Kuznetsov: Deposition of Titanium, Zirconium and Hafnium Diboride Coatings by High-Temperature Electrochemical Synthesis from Chloro-Fluoride Melts - in Refractory Metals in Molten Salts, ed. by D.H.Kerridge and E.G.Polyakov, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1998, pp. 73-80. [ 2 ]

P.36. Bolyán László, Kaptay György: Nedvesítési viszonyok meghatározása fémolvadék/kerámia rendszerekben a kompozitanyaggyártás optimalizálása céljából - Miskolci Egyetem Doktoranduszi Fórum (1997. nov.16). Kohómérnöki Kar szekciókiadványa, 1998. Miskolc, 18 - 26 o. [ - ]

P.35. Jánosfy Gy., Kaptay Gy.: Fémesalumínium-tartalom meghatározása aktívoxigén-mérõ szondával a végtermék fémesalumínium-tartalmának beszabályozásához - XIII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó konferencia kiadványa, II. kötet, 235-243 o., Dunaferr, 1998. [ - ]

P.34. R.Román, E.Báder, G.Kaptay: Penetration of Molten Calcium Chloride and Magnesium Chloride into Porous Oxide Ceramics and Pressed Fly-Ash Substrates - Proc. of MICROCAD '98 Int. Computer Science Conference, Section C: Materials Science and Technologies, Miskolci Egyetem, 1998, pp. 115-116 [ - ]

P.33. P.Barkóczy, G.Kaptay: On the Interfacial Force Acting during Liquid Phase Sintering - Proc. of MICROCAD '98 Int. Computer Science Conference, Section C: Materials Science and Technologies, Miskolci Egyetem, 1998, pp. 113-114 [ - ]

P.32. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: Calculation of Mg-Cu Equilibrium Binary Phase Diagram - Proc. of MICROCAD '98 Int. Computer Science Conference, Section C: Materials Science and Technologies, Miskolci Egyetem, 1998, pp. 111-112 [ - ]

P.31. G.Kaptay: Calculation of Equilibrium Electrochemical Synthesis Diagram fopr the Ti+4-B+3 System on the Reactive Carbon Cathode - Proc. of MICROCAD '98 Int. Computer Science Conference, Section C: Materials Science and Technologies, Miskolci Egyetem, 1998, pp. 109-110 [-]

P.30. K.Kelemen, R.Gemela, G.Kaptay: Dinamic Study of Incorporation of Microscopic Particles into Liquid Metals - Proc. of MICROCAD '98 Int. Computer Science Conference, Section C: Materials Science and Technologies, Miskolci Egyetem, 1998, pp. 107-108 [ - ]

P.29. L.Bolyán, E.Báder, G.Kaptay: Wettability of Aluminium Oxide and Silicon Oxide Ceramics by Liquid Metals - Proc. of MICROCAD '98 Int. Computer Science Conference, Section C: Materials Science and Technologies, Miskolci Egyetem, 1998, pp. 105-106 [ - ]

P.28. G.Kaptay: Activity of the Working Group on Liquid Metals and Molten Salts (LIMOS Group) at the Interface of Materials and Computer Sciences in 1997 - Proc. of MICROCAD '98 Int. Computer Science Conference, Section C: Materials Science and Technologies, Miskolci Egyetem, 1998, pp. 101-104 [ - ]

P.27. G.Kaptay: Interfacial Criteria for Producing Ceramic Reinforced Metal-Matrix Composites - Proc. of the 2nd Int. Conf. High Temperature Capillarity HTC 97 held in Cracow, 29 June - 2 July 1997, ed. by N.Eustathopoulos and N.Sobczak, published in 1998 by Foundry Research Institute, Cracow, Poland. pp. 388-393 [ 1 ]

P.26. Maziar S. Yaghmaee és Kaptay György: Ón-ólom egyensúlyi fázisdiagram számítása termodinamikai alapadatokból - Termodinamikai Közlemények 1996. Szerkesztette Lámer Géza, ELFT, Budapest, 1997, 100-112. [ - ]

P.25. Kaptay Gy.: A Young egyenlet levezetése vektorok nélkül, azaz energiajellegû mennyiségekként értelmezve a határfelületi energiákat - Termodinamikai Közlemények 1996. Szerkesztette Lámer Géza, ELFT, Budapest, 1997, 90-99. [ - ]

P.24. Buzinkay Emil, Kaptay György: Anyagtudományi célú kémiai termodinamikai adatbank fejlesztése. Elsõ szint: szervetlen anyagok standard termodinamikai függvényei - Termodinamikai Közlemények 1996. Szerkesztette Lámer Géza, ELFT, Budapest, 1997, 86-89. [ - ]

P.23. Bolyán László, Kaptay Gy.: Tiszta fémolvadékok határfelületi jellemzõi - Termodinamikai Közlemények 1996. Szerkesztette Lámer Géza, ELFT, Budapest, 1997, 73-85. [ - ]

P.22. Maziar Sahba Yaghmaee, G. Kaptay: Calculation of binary phase diagrams based on thermodynamic description of phases being in equilibrium - XX. Kémiai Elõadói Napok, Program és elõadásvázlatok, Szeged, 1997, pp. 72- 77 [ - ]

P.21. G.Kaptay: On the Interfacial Force between Ceramic Particles and Moving Solid-Liquid Interface during Solidification of Metal Matrix Composites - Proc. of the EUROMAT 97 Conference held in Maastricht, Holland, 21-23 April 1997, published in volume 1. "Metals and Composites", pp. 435-438. [ 2 ]

P.20. L.Bolyán, G.Kaptay, S.V.Devyatkin: Wettability of Graphite by Cryolite Melt with Different Oxide Additions - Proc. of 8th Int. Congress of ICSOBA, Milan, Italy, 16-18 1997, published in TRAVAUX, vol. 24., 1997 (No 28) pp. 510-519 [ - ]

P.19. G.Kaptay, S.V.Devyatkin: On Possibility of Preparation of Titanium Diboride Cathode Coating in situ in the Aluminum Electrolysis Cell by Electrochemical Synthesis - Proc. of 8th Int. Congress of ICSOBA, Milan, Italy, 16-18 1997, published in TRAVAUX (ICSOBA), vol. 24., 1997 (No 28) pp. 135-144 [ 3 ]

P.18. Gy. Jánosfy, Gy. Kaptay.: Theoretical Method to Determine the Deoxidation Constant of Al for Fe-Al-O System - in: Proceedings of microCAD '97 International Computer Science Conference, Section B: Metallurgy, 1997. pp. 107-110. [ 1 ]

P.17. Bolyán L., Buzinkay E., Kaptay Gy.: Fémolvadék/kerámia rendszerek határfelületi jellemzõi szoftver és adatbank ismertetése - in: Proceedings of microCAD '97 International Computer Science Conference, Section C: Materials Science, Miskolc, 1997. pp. 117-118. [ - ]

P.16. M.S.Yaghmaee, Kaptay Gy.: Calculation of Binary Eutectic Phase Diagrams on the Example of the Pb-Sn system - in: Proceedings of microCAD '97 International Computer Science Conference, Section C: Materials Science, Miskolc, 1997. pp. 97-98. [ - ]

P.15. Buzinkay E., Kaptay Gy: Kémiai reakciók számítására alkalmas szoftver és adatbank - in: Proceedings of microCAD '97 International Computer Science Conference, Section C: Materials Science, Miskolc, 1997. pp. 95-96. [ - ]

P.14. Kaptay Gy.: Az Olvadék Munkacsoport tevékenysége az Anyagtudomány és a Számítástechnika határterületén (avagy elõszó három poszter bemutatónkhoz) - in: Proceedings of microCAD '97 International Computer Science Conference, Section C: Materials Science, Miskolc, 1997. pp. 39-42. [ - ]

P.13. S.V.Deviatkin, K.I.Arsenin, G.Kaptay: High Temperature Interaction of Boron Oxide with Aluminum Fluoride - in Proc of the 10th International Symposium on Molten Salts, edited by R.T.Carlin, S.Deki, M.Matsunaga, D.S.Newman, J.R.Selman, G.R.Stafford, Electrochemical Society Proceedings, volume 96-7, 1996, pp. 312-319. [ 2 ]

P.12. V.P.Lugovoi, S.V.Deviatkin, G.Kaptay, S.A.Kuznetsov: High Temperature Electrochemical Synthesis of Zirconium Diboride from Chloro-Fluoride Melts - in Proc of the 10th International Symposium on Molten Salts, edited by R.T.Carlin, S.Deki, M.Matsunaga, D.S.Newman, J.R.Selman, G.R.Stafford, Electrochemical Society Proceedings, volume 96-7, 1996, pp. 303-311. [ 2 ]

P.11. L. Bolyán, E. Buzinkay, G. Kaptay : Szoftver és adatbank tiszta fémolvadékok fizikai tulajdonságainak számolására a hõmérséklet függvényében. in: Proceedings of microCAD '96 International Computer Science Conference, Section C: Materials Science, Miskolc, 1996. pp. 53-54. [ - ]

P.10. L. Bolyán, G. Kaptay : Tiszta fémolvadékok felületi feszültségének számolására alkalmas szakértõi rendszer. in: Proceedings of microCAD '95 Int. Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, 1995., pp.147-152. [ - ]

P.9. E. Buzinkay, G. Kaptay : Anyagtudományi célú kémiai-termodinamikai adatbank fejlesztése. in: Proceedings of microCAD '95 Int. Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, 1995., pp.142-146. [ - ]

P.8. Kaptay Gy.: Anyagtudományi célú kémiai-termodinamikai adatbank tervezete. in: "Termodinamikai Elõadások", szerk. Lámer G., ELFT, Budapest, 1994., pp. 171-173. [ - ]

P.7. Deviatkin Sz., Kaptay Gy., Berecz E.: Stabil sztöchiometriájú fémboridok elektrokémiai szintézisének kémiai-termodinamikai kritériumai. in: "Termodinamikai Elõadások", szerk. Lámer G., ELFT, Budapest, 1994., pp.165-170. [ - ]

P.6. Kaptay Gy., Lámer G.: Alakadás mikrogravitációban. in : "Termodinamikai Elõadások", szerk. Lámer G., ELFT, Budapest, 1994., pp.72-75. [ - ]

P.5. Kaptay Gy.: Asszociált elegymodellek alkalmazása fém- és sóolvadék elegyek termodinamikai leírásához. in : "Termodinamikai Elõadások", szerk. Lámer G., ELFT, Budapest, 1994., pp.48-53. [ - ]

P.4. S.V.Deviatkin, G.Kaptay, E.Berecz : High-temperature electrochemical synthesis of TiB2 from cryolite-alumina melts containing oxides of Boron and Titanium. In Proc. of the 9th Int. Symp. on Molten Salts, edited by C.L.Hussey, D.S.Newman, G.Mamantov, Y.Ito. Proc. volume 94-13 of the Electrochemical Society Inc, pp. 548-557. [ 4 ]

P.3. S.V.Deviatkin, G.Kaptay, V.I.Shapoval, E.Berecz Electrochemical synthesis of transition metal diborides from molten salts - in : Proceedings of the International Symposium on Molten Salt Chemistry and Technology, 1993, Ed. by M-L. Saboungi and H. Kojima, Proc. vol. 93-9 of the Electrochemical Society Inc., pp. 584-599. [ 8 ]

P.2. Kaptay Gy., Akhmedov S.N., Borisoglebskii Yu.V., Deviatkin S.V., Berecz E. Új anyagok az aluminium elektrolízisben - In: "A Kohómérnöki Kar kutatási eredményei", Miskolci Egyetem, Miskolc, 1992. junius 25. pp. 101 - 109. [ - ]

P.1. Borisoglebskiy Yu.V., Akhmedov S.N., Kaptay G., Vetyukov M.M. Corrosion of metal-like refractory materials in chloroaluminate melts and molten aluminum. In : "Proc. of EUROCORR'91", ed. by I.Karl and M.Bod, vol.I., pp.313-318. [ - ]

4. Presentations on International Conferences
NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON ELHANGZOTT ELõADÁSOK

4.a. Invited /Plenary lectures
Meghívott / plenáris elõadások

I.6. G.Kaptay: Interfacial Aspects to Produce Particulate Reinforced Metal Matrix Composites - TMS 2001 Fall Meeting, Session: Affordable Metal-Matrix Composites for High Performance Applications, 5-8 November, 2001, Indianapolis, IN, USA.

I.5. G.Kaptay, I.Sytchev, Zs.H.Göndör: Role of molten salts in production of composite materials (in Russian) - 12th Russian Conference on Physical Chemistry and Electrochemistry of Molten Salts and Solid Electrolytes, 17-23 September, 2001, Nalchik, Russia

I.4. Kaptay Gy.: Határfelületi jelenségek szerepe a fémes anyag-gyártásban - EMT Bányászat, Kohászat, Földtan Konferencia, Csíksomlyó, 2001. április 5-8.

I.3. G.Kaptay, I.Sytchev, J.Miklósi, P.Póczik, K.Papp, P.Nagy, E.Kálmán: Electrochemical Synthesis of Carbon Nanotubes and Microtubes from Molten Salts - EUCHEM 2000 Conference on Molten Salts, Karrebaeksminde, Denmark, August 20-25, 2000.

I.2. G.Kaptay, S.A.Kuznetsov, V.Malyshev: Modern Problems in the High-Temperature Electrochemical Synthesis of the Compounds of Group IV-VI Transition Metals - Molten Salts Conference, Porquerolles, France, 27 June - 3 July, 1998

I.1. G. Kaptay: Electrochemical Synthesis of Refractory Borides from Molten Salts - Gordon Research Conference on Molten Salts & Liquid Metals, Henniker, NH, USA, August 3-8, 1997.


4.b. Others/Egyéb

O.188. J.Farkas, A.Roosz, G.Kaptay: Thermodynamics-based semi-empirical description of liquidus surface and partition coeffcients in ternary liquid Al-Cu-Si alloy - 34th International October Conference on Mining and Metallurgy, 30. September - 3 October 2002, Bor Lake, Yugoslavia.

O.187. G.Kaptay: On the excess entropy of liquid binary metallic alloys - 34th International October Conference on Mining and Metallurgy, 30. September - 3 October 2002, Bor Lake, Yugoslavia.

O.186. Kaptay Gy.: Határfelületi jelenségek szerepe a vas- és acélmetallurgiában - XIV. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia, Balatonszéplak, 2002. szeptember 12-13.

O.185. M.S.Yaghmaee, Zs.Demeter, J.Sytchev, G.Kaptay: Production of Carbon Ultra-Micro-Tubes by Electrochemical Synthesis from Molten Salts - Junior Euromat, September 2-5, 2002, Lausanne, Switzerland.

O.184. M.S.Yaghmaee, P.Baumli, G.Darai, G.Kaptay: Ways to avoid Al4C3 formation in the Al-Si and Al-Si-Mg based metal matrix composites, reinforced with SiC particles - Junior Euromat, September 2-5, 2002, Lausanne, Switzerland.

O.183. J.Sytchev, T.Gábor, H.Kushkov, G.Kaptay: Some Preliminary Results on Modified Titanium Diboride Coatings Produced by Electrochemical Synthesis from Molten Salts - EUCHEM 2002 Molten Salts Conference - Oxford, UK, 1-6 September, 2002

O.182. G.Kaptay: Modeling Surface Tension of Molten Salts and Liquid Metals - Similarities and Differences - EUCHEM 2002 Molten Salts Conference - Oxford, UK, 1-6 September, 2002

O.181. G.Kaptay: Electrochemical Synthesis Diagrams, as Basic Tool for Electrochemical Materials Science - EUCHEM 2002 Molten Salts Conference - Oxford, UK, 1-6 September, 2002

O.180. M.F.Souto, J.Sytchev, A.Köpf, G.Nauer, G.Kaptay: Study of the Morphology of TiB2 coatings electrodeposited from a NaCl-KCl-K2TiF6- NaBF4 melt at 700 oC - 14th Int. Symp. on Boron, Borides and Related Compounds - ISBB'02, August 2002, St-Petersburg, Russia.

O.179. M.F.Souto, I.Sytchev, A.Koepf, G.E.Nauer, G.Kaptay: Study of the Morphology of TiB2 Coatings on Molybdenium Substrate Electrodeposited from a NaCl-KCl-K2TiF6-NaBF4 Melt at 700 oC - 13th International Symposium on Molten Salts, within the 201st Meeting of the Electrochemical Society, May 12-17, 2002, Philadelphia, PA, USA

O.178. I.Sytchev, Z.H.Gondor, G.Kaptay: Electroless Coating of Non-Conducting Surfaces and Particles with Metallic Titanium from Molten Salts - 13th International Symposium on Molten Salts, within the 201st Meeting of the Electrochemical Society, May 12-17, 2002, Philadelphia, PA, USA

O.177. G.Kaptay: Construction Principle of Complex Electrochemical Synthesis (ES) Diagrams on the Example of the Ti-B System - 13th International Symposium on Molten Salts, within the 201st Meeting of the Electrochemical Society, May 12-17, 2002, Philadelphia, PA, USA

O.176. J.Farkas, A.Roósz, G.Kaptay: Calculation of Two- and Three Component Al-based Phase Diagrams - MICROCAD 2002, Section: Materials Science, Miskolc, 7-8 March, 2002.

O.175. Cs.Varga, A.Borsik, G.Kaptay: A Software for Determining Density of Liquid Metals from the Photographs Taken by the Sessile Drop Method - MICROCAD 2002, Section: Materials Science, Miskolc, 7-8 March, 2002.

O.174. O.N.Verezub, L.Zoltai, G.Kaptay: Wettability of WC/Co/TiC Ceramic Substrates by Liquid Copper - MICROCAD 2002, Section: Materials Science, Miskolc, 7-8 March, 2002.

O.173. M.S.Yaghmaee, M.Árk, I.Sytchev, P.J.Szabó, Á.Kovács, G.Kaptay: Carbon Microtubes Produced by Electrochemical Synthesis from Molten Salts - MICROCAD 2002, Section: Materials Science, Miskolc, 7-8 March, 2002.

O.172. G.Kaptay: On the Concentration Dependence of the Surface Tension of Liquid Metallic Alloys (a Guided Tour from Gibbs to our Days) - MICROCAD 2002, Section: Materials Science, Miskolc, 7-8 March, 2002.

O.171. J.Sytchev, Z.G.Hutkai, P.Baumli, Z.Gácsi, Á.Kovács, J.Sólyom, G.Kaptay: Coating Non-Conducting Particles with Metallic Titanium in Molten Salts - MICROCAD 2002, Section: Chemistry, Miskolc, 7-8 March, 2002.

O.170. G.Kaptay: Thermodynamic and Kinetic Basis of Constructing Electrochemical Synthesis (ES) Diagrams - MICROCAD 2002, Section: Chemistry, Miskolc, 7-8 March, 2002.

O.169. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: On the Stability of SiC particles in liquid Al-Si-Mg system - Seminar on Thermodynamics of Materials, 19 November, 2001, Brno, Czech Republic.

O.168. G.Kaptay, M.S.Yaghmaee: Thermodynamic Model of the Fe-rich Corner of the Liqud Fe-Al-N-B System - Seminar on Thermodynamics of Materials, 19 November, 2001, Brno, Czech Republic.

O.167. J.Farkas, A.Roosz, G.Kaptay, J.Szoke: ESTPHAD: Estimation of Phase Diagrms (on the example of the Al-Si-Mg system) - Seminar on Thermodynamics of Materials, 19 November, 2001, Brno, Czech Republic.

O.166. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: Thermodynamic Model of the Fe-rich Corner of the Liqud Fe-Al-N-B System - TMS 2001 Fall Meeting, Session: Applications of Computational Thermodynamics in Materials Processing, 5-8 November, 2001, Indianapolis, IN, USA.

O.165. J.Farkas, A.Roosz, G.Kaptay, J.Szoke: Thermodynamic-Based Semi-empirical Description of Partition Coefficients in Ternary Al-Cu-Si and Al-Mg-Si systems - TMS 2001 Fall Meeting, Session: Applications of Computational Thermodynamics in Materials Processing, 5-8 November, 2001, Indianapolis, IN, USA.

O.164. A.Borsik, K.K.Kelemen, G.Kaptay: Dynamic Simulation of the Movement of a Ceramic Particle in front of a Solidifying Interface - TMS 2001 Fall Meeting, Session: Affordable Metal-Matrix Composites for High Performance Applications, 5-8 November, 2001, Indianapolis, IN, USA.

O.163. Farkas J., Roósz A., Kaptay Gy.: Megoszlási hányados becslése háromalkotós ötvözetekben - OAAAKK 3, Balatonfüred, 2001., október 14-17.

O.162. Csicsovszki G., Kaptay Gy., M.S.Yaghmaee: Fémek kohéziós energiájának lehetséges definíciói - OAAAKK 3, Balatonfüred, 2001., október 14-17.

O.161. Z.Benkõ M., Kaptay Gy.: Virtuális LD-konverter - OAAAKK 3, Balatonfüred, 2001., október 14-17.

O.160. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: The Solubility of Nitrogen and Nitrides in Liquid Iron. The Limits of the "Solubility Product Concept" - OAAAKK 3, Balatonfüred, 2001., október 14-17.

O.159. Borsik Á., Kelemen K.K., Kaptay Gy.: Kerámiaszemcse-kristályfront kölcsönhatás dinamikai modellje - OAAAKK 3, Balatonfüred, 2001., október 14-17.

O.158. G.Kaptay: On the Surface Tension of Pure Molten Alkali Halides - 6th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, Shanghai, China, 8-12 October, 2001

O.157. G.Kaptay, I.Sytchev, Zs.H.Göndör: Coating Quartz Samples by Metallic Titanium in Molten Salts - 6th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, Shanghai, China, 8-12 October, 2001

O.156. G.Kaptay: Estimation of Thermodynamic Properties of Pure Liquid Titanium Dichloride - 6th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, Shanghai, China, 8-12 October, 2001

O.155. I.Sytchev, H.Kushkhov, G.Kaptay: Voltammetric Study of Deposition of Divalent Ni, Co and Fe Ions from Chloride and Chloro-Fluoride Melts - 12th Russian Conference on Physical Chemistry and Electrochemistry of Molten Salts and Solid Electrolytes, 17-23 September, 2001, Nalchik, Russia

O.154. G.Kaptay: On Some Thermodynamic Aspects of Molten Salts (in Russian) - 12th Russian Conference on Physical Chemistry and Electrochemistry of Molten Salts and Solid Electrolytes, 17-23 September, 2001, Nalchik, Russia

O.153. R.Román, G.Kaptay: Removal of Heavy Metal Content of Fly Ash by the Molten Salt Treatment - 8th Int. Symp. on Particle Size Analysis, Environmental Protection and Powder Technology (PORANAL), 13-14 September, Eger, Hungary.

O.152. G.Kaptay, Zs.Göndör, J.Sytchev: Possibilities to Introduce Solid Powders into Liquid Metals - 8th Int. Symp. on Particle Size Analysis, Environmental Protection and Powder Technology (PORANAL), 13-14 September, Eger, Hungary.

O.151. M.S.Yaghmaee, I.Sytchev, E.Cserta, G.Kaptay: Electrochemical Synthesis of Carbon Microtubes - 8th Int. Symp. on Particle Size Analysis, Environmental Protection and Powder Technology (PORANAL), 13-14 September, Eger, Hungary.

O.150. Z.Benkõ M., Szélig Á., Kaptay Gy.: Konverter modell metallurgiai alapjai - IX. Anyag- Energia- és Környezetgazdálkodás (konferencia) a Vaskohászatban. Balatonszéplak, 2001. szeptember 6-8.

O.149. Kaptay Gy.: A fizikai kémia vaskohászat szolgálatában - IX. Anyag- Energia- és Környezetgazdálkodás (konferencia) a Vaskohászatban. Balatonszéplak, 2001. szeptember 6-8.

O.148. S.V.Devyatkin, O.I.Boiko, N.N.Uskova, G.Kaptay: Electrochemical Synthesis of Titanium Silicides from Molten Salts - NATO Science Program - Molten Salts: From Fundamentals to Applications. Kas, Turkey, 4-14 May, 2001. Abstract book, p.ST-4.

O.147. J.Miklósi, P.Nagy. E.Kálmán, J.Sytchev, S.M.Yaghmaee, G.Kaptay: Examination of Carbon Nanotubes Developed by Electrochemical Synthesis - Microcad '2001, Miskolc, 1-2 March, 2001.

O.146. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: On the Validity of the 'Solubility Product' Concept - Microcad '2001, Miskolc, 1-2 March, 2001.

O.145. Zs.H.Göndör, M.Z.Benkõ, E.Szontágh, J.Gál, G.Kaptay: Development of a New Chemical Polishing Method and Qualifying System for the Surface Treatment of Alloyed and Non-Alloyed Al-based Welding Rods - Microcad '2001, Miskolc, 1-2 March, 2001.

O.144. G.Jánosfy, G.Kaptay, A.Szélig: Investigation of Al-yield at Dunaferr Acelmûvek Ltd. - Microcad '2001, Miskolc, 1-2 March, 2001.

O.143. M.Z.Benkõ, O.Grega, G.Kaptay: Study of Complex Influence of Technological Parameters of LD Steelmaking on Composition and Temperature of Liquid Steel - Microcad '2001, Miskolc, 1-2 March, 2001.

O.142. L.Zoltai, E.Báder, Cs.Varga, A.Borsik, S.Devyatkin, P.Arató, G.Kaptay: Wettability of Covalent Ceramics by Nonreactive Liquid Metals - Microcad '2001, Miskolc, 1-2 March, 2001.

O.141. Á.Borsik, K.K.Kelemen, Cs.Varga, G.Kaptay: Dynamic Simulation of the Movement of a Ceramic Particle in a Liquid Metal in front of a Solidification Front - Microcad '2001, Miskolc, 1-2 March, 2001.

O.140. G.Kaptay, G.Csicsovszki, M.S.Yaghmaee: Alternative Definition of Cohesion Energy for Solid and Liquid Phases - Microcad '2001, Miskolc, 1-2 March, 2001.

O.139. H.Kushkhov, G.Kaptay, J.Sytchev: The mechanism of electroreduction process of tetrafluoroborate ions at the different electrodes in chloro-fluoride melts - 7. Mezhdunarodnii Frumkinskii Sympozium "Fundamentalnaia elektrokhimiia i elektrokhimicheskaia technologiia", Moskva, 23-28 October, 2000.

O.138. E.Báder, L.Zoltai, M.Hördler, P.Arató, R.F.Singer, G.Kaptay: Wettability of Silicon Nitride Based Ceramics by Liquid Metals - 3rd International Conference on High Temperature Capillarity HTC-2000, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000.

O.137. G.Kaptay, K.K.Kelemen: An interfacial force acting on a spherical particle in the interfacial energy gradient - 3rd International Conference on High Temperature Capillarity HTC-2000, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000.

O.136. G.Kaptay, E.Báder: Ion-dipole adhesion energy model for wettability of oxide ceramics by non-reactive liquid metals - 3rd International Conference on High Temperature Capillarity HTC-2000, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000.

O.135. G.Kaptay: A model for the solid-liquid interfacial energies of pure metals - 3rd International Conference on High Temperature Capillarity HTC-2000, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000.

O.134. J.Miklósi, K.Papp, I.Sytchev, G.Kaptay, P.Nagy, E.Kálmán: Investigation of Carbon Nanostructures Produced by Molten Salt Electrolysis - HACIBERG, Switzerland, October 2000.

O.133. J.Miklósi, P.Póczik, I.Sytchev, K.Papp, G.Kaptay, P.Nagy, E.Kálmán: SPM Investigation of Electrochemically Produced Carbon Nanotubes - NC AFM-STM/SPS 2000 Conference, Hamburg, 2000. június.

O.132. G.Kaptay: Interfacial Criteria of Spontaneous and Forced Engulfment of Ceramic Particles by an Advancing Solidification Front - TMS Fall Meeting 2000, October 8-12, 2000. St. Louis, Missouri, USA.

O.131. G.Kaptay, K.K.Kelemen: On the Drag Force Acting on Ceramic Particles during Processing of Cast MMCs - TMS Fall Meeting 2000, October 8-12, 2000. St. Louis, Missouri, USA.

O.130. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay, G.Jánosfy: Thermodynamic Study of Fe-Al-N-B System - Junior Euromat 2000, August 28 - September 1, 2000, Lausanne, Switzerland

O.129. L.Zoltai, E.Báder, G.Kaptay: Wetting and Interfacial Chemistry in Liquid Metal - Si3N4 Ceramic Systems - Junior Euromat 2000, August 28 - September 1, 2000, Lausanne, Switzerland

O.128. G.Csicsovszki, G.Kaptay, M.S.Yaghmaee: On Cohesion Energy of Pure Metals - Junior Euromat 2000, August 28 - September 1, 2000, Lausanne, Switzerland (3rd prize on poster presentation is won)

O.127. Á.Borsik, G.Kaptay, K.K.Kelemen: Simulation of the Movement of Ceramic Particles in Liquid Metals in front of Solidification Fronts - Junior Euromat 2000, August 28 - September 1, 2000, Lausanne, Switzerland

O.126. I.Sytchev, G.Kaptay, H.Kushov: Investigation of the reduction process of tetrafluoroborate ions at different electrodes in chloro-fluoride melts - EUCHEM 2000 Conference on Molten Salts, Karrebaeksminde, Denmark, August 20-25, 2000.

O.125. R.Román, G.Kaptay, J.Lakatos, H.Verelst, A.Buekens: Removal of Heavy Metals from Fly Ash with Molten Chlorides - - EUCHEM 2000 Conference on Molten Salts, Karrebaeksminde, Denmark, August 20-25, 2000.

O.124. J.Miklósi, P.Póczik, K.Papp, P.Nagy, E.Kálmán, B.Tury, I.Sytchev, G.Kaptay: Electrochemical synthesis of carbon nanostructures from molten salts - poster on NATO_ASI conference: "Carbon Filaments and Nanotubes: Common Origins, Differing Applications?", 19-30 June, 2000, Budapest.

O.123. R.Román, G.Kaptay, J.Lakatos, H.Verelst, F.Rivet, A.Buekens: Removal of Heavy Metals from Fly-Ash with Molten Chlorides. Part II.: Experimental Verification - CERECO 2000, the 3rd International Conference on Carpathian Euroregion Ecology, May 21-24, Miskolc-Lillafüred, Hungary.

O.122. G.Kaptay, R.Román, A.Mihalik, H.Verelst, F.Rivet, A.Buekens: Removal of Heavy Metals from Fly-Ash with Molten Chlorides. Part I.: Theoretical Analysis and Thermogravimetry Experiments - CERECO 2000, the 3rd International Conference on Carpathian Euroregion Ecology, May 21-24, Miskolc-Lillafüred, Hungary.

O.121. E.Báder, G.Kaptay, L.Zoltai: Wettability studies for the production of Cu-Sn/WC composites. - International Scientific Conference 'Competitive Materials, Technologies and Products' (CMTP), Miskolc, 9-11 May, 2000.

O.120. B.Tury, G.Kaptay, G.M.Kale: Electrochemical Intercalation of Na from Al to LiMn2O4 - International Scientific Conference 'Competitive Materials, Technologies and Products' (CMTP), Miskolc, 9-11 May, 2000. (presentation to be disregarded due to falsification of the results by B.Tury)

O.119. G.Kaptay, M.S.Yaghmaee, G.Janosfy: Equilibrium in the Liquid Fe-Al-N system - 129th TMS Annual Meeting & Exhibition, Nashville, TN, USA, 12-16 March, 2000.

O.118. G.Kaptay, J.Sytchev: Formation Energies of Molybdenium Borides Measured by Voltammetry - 129th TMS Annual Meeting & Exhibition, Nashville, TN, USA, 12-16 March, 2000.

O.117. R.Román, G.Kaptay, H.Verelst, F.Rivet, A.Buekens: Removal of heavy metals from fly-ah with molten chlorides - microCAD '2000, Miskolc, February 23-24, 2000.

O.116. J.Sytchev, G.Kaptay, H.Kushov: Voltammetric investigation of the reduction processes of nickel and iron divalent ions in chloro-fluoride melts - microCAD '2000, Miskolc, February 23-24, 2000.

O.115. Á.Borsik, KK.Kelemen, G.Kaptay: Simulation of movement of ceramic particles in liquid metals - microCAD '2000, Miskolc, February 23-24, 2000.

O.114. G.Kaptay, K.K.Kelemen: Corrections to the Stokes equation - microCAD '2000, Miskolc, February 23-24, 2000.

O.113. M.Z.Benkõ, G.Kaptay: Thermal Balance of LD Converter - microCAD '2000, Miskolc, February 23-24, 2000.

O.112. L.Zoltai, E.Báder, G.Kaptay, P.Arató: Wettability of Si3N4 by liquid metals - microCAD '2000, Miskolc, February 23-24, 2000.

O.111. Báder E., Kaptay Gy., Bolyán L., Borsik Á.: Határfelületi energiák adatbank az anyagmérnöki tervezéshez - II. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás - Balatonfüred, 1999. október 10 - 13.

O.110. Kaptay Gy., Zambóné Benkõ Mária: LD konverterek mûködésének modellezése fizikai-kémiai alapokon - II. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás - Balatonfüred, 1999. október 10 - 13.

O.109. Yaghmaee, M.S., Kaptay Gy., Jánosfy Gy., Károly Gy.: A "szabad" és BN-ben kötött állapotú bór mennyiségének szétválasztása az asszociált elegymodell segítségével a négyalkotós Fe-Al-N-B olvadék rendszerben - II. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás - Balatonfüred, 1999. október 10 - 13.

O.108. Kaptay Gy., Báder E., Kelemen K.K., Borsik Á.: Határfelületi jelenségek szerepe a fém/kerámia kompozit és fémhab gyártásban - II. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás - Balatonfüred, 1999. október 10 - 13.

O.107. G.Kaptay: Titanium Diboride Coating Preparation in situ in the Cell by Electrochemical Synthesis - 10th Slovakian-Norvegian Symposium on Aluminium Smelting Technology, Stara Lesna - Ziar nad Hronom, Slovakia, 21-23 September, 1999.

O.106. Kaptay Gy., Korposné Kelemen K.: Határfelületi erõk mechanikai és termodinamikai levezetése - VIII. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 1999. augusztus 30. - szeptember 1. (abstract p.65)

O.105. Kaptay G., Benkõ Z.M., Tóth L.: The New Educational Structure of the Branch of Metallurgical Engineering at the University of Miskolc - Int. Conf. on Engineering Education 1999 (ICEE 99), August 10 - 14, 1999, Ostrava - Prague, Czech Republic.

O.104. G.Kaptay, J.Sytchev: Thermodynamic Properties of Phases and the Electrochemical Synthesis Diagram for the Mo-B system - Gordon Research Conference on Molten Salts and Liquid Metals, New England College, Henniker, NH, USA, July 25 - 30, 1999.

O.103. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay, G.Janosfy: Equilibrium in the ternary liquid Fe - Al - N system - Gordon Research Conference on Molten Salts and Liquid Metals, New England College, Henniker, NH, USA, July 25 - 30, 1999.

O.102. R.Roman, G.Kaptay, H.Verrelst, F.Rivet, A.Buekens: Removal of Zinc from Fly Ash using Molten Salt Reagents - Gordon Research Conference on Molten Salts and Liquid Metals, New England College, Henniker, NH, USA, July 25 - 30, 1999.

O.101. E.Bader, G.Kaptay, L.Bolyan, A.Borsik: Modelling of Adhesion Energy between non-reactive Liquid Metals and Oxide Ceramics - Gordon Research Conference on Molten Salts and Liquid Metals, New England College, Henniker, NH, USA, July 25 - 30, 1999.

O.100. G.Kaptay: Interfacial criteria for ceramic particle stabilised metallic foams - Int. Conference on Metal Foams and Porous Structures (MetFoam 99), 14-16 June 1999, Bremen, Germany

O.99. E.Báder, L.Bolyán, P.Barkóczy, R.Gemela, L.Varga, A.Molnár, G.Zs.Hutkainé, Á.Borsik, G.Kaptay: Interfacial Criteria during Producing Cast Composites and Databank of Interfacial Energies - 3rd Int. Conf. on Solidifcation and Gravity, Miskolc, Hungary, April 26-29, 1999.

O.98. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay, G.Jánosfy: Equilibrium in the Ternary Fe-Al-N system - 3rd Int. Conf. on Solidifcation and Gravity, Miskolc, Hungary, April 26-29, 1999.

O.97. G.Kaptay: The Interfacial Criterion to Avoid Pushing of Particles during Solidifcation of Metal Matrix Composites - 3rd Int. Conf. on Solidifcation and Gravity, Miskolc, Hungary, April 26-29, 1999.

O.96. B.Tury, G.Kaptay, J.Sytchev: Calculation of Equilibrium Electrochemical Synthesis Diagrams for Ni-Ti-B System - microCAD '99, Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.

O.95. M.S.Yaghmaee, G.Kaptay: Calculation of Tie-Lines Between Solid and Liquid Phases Mainly in Al-rich Corners of Ternary AlZnMg, AlCuMg and AlCuZn Systems Based on Thermodynamic Properties of Phases in Equilibrium - microCAD '99, Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.

O.94. G.Kaptay: Interfacial Theory of Producing Metallic Foams - microCAD '99, Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.

O.93. E.Báder, L.Bolyán, G.Kaptay, Z.G.Hutkai: Measuring and Modelling of Adhesion Energy Between Non-Reactive Liquid Metals and Ceramics - microCAD '99, Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.

O.92. R.Gemela, K.K.Kelemen, G.Kaptay: Dynamics of Vapour-to-Liquid Transfer of SiC Particles into Fe40Ni40Si6B14 Liquid matrix of AMMC - microCAD '99, Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.

O.91. B.Török, L.A.Tóth, G.Kaptay: Application of Associated Solution Model for Systems of Blast Furnace Slags - microCAD '99, Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.

O.90. R.Román, G.Kaptay, H.Verelst, F.Rivet, A.Buekens: Removal of Heavy Metals from Fly Ash with Molten Chlorides - microCAD '99, Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.

O.89. G.Jánosfy, G.Kaptay, M.S.Yaghmaee: Computer Aided Determination of Liquid Iron and Aluminium Nitride Phase Boundary in Fe-Al-Ni Ternary System - microCAD '99, Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.

O.88. Tury B., J.Sytchev, Kaptay Gy.: Elektrokémiai szintézissel elõállított TiB2 morfológiai vizsgálata - XVIII. Hõkezelõ és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia, Gyõr, 1998. október 27-29.

O.87. G.Kaptay, L.Bolyán, E.Báder, L.Varga, A.Molnár, P.Barkóczy, Z.H.Göndör: Interfacial Energies during Producing Cast Composites - 63rd World Foundry Congress, 12-18 September, 1998, Budapest, Hungary.

O.86. Jánosfy Gy., Kaptay Gy.: Fémesalumínium-tartalom meghatározása aktívoxigén-mérõ szondával a végtermék fémesalumínium-tartalmának beszabályozásához - XIII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó konferencia, 1998 szeptember 10-11, Balatonszéplak, Magyarország.

O.85. Maziar S. Yaghmaee, G.Kaptay: Calculation of Tie-Lines between Al-rich Solid Solution and Liquid Phase in the Ternary Al-Zn-Mg and Al-Cu-Mg Systems Based on Thermodynamic Properties of Phases in Equilibrium - Junior Euromat '98, September 7-11, 1998, Lausanne, Switzerland.

O.84. P.Barkóczy, J.Farkas, G.Kaptay: Incorporation of Ceramic Particles into Liquid Metals during Production of Metal-Matrix Composites - Junior Euromat '98, September 7-11, 1998, Lausanne, Switzerland.

O.83. R.Gemela, K.Kelemen, G.Kaptay: Dynamics of Vapour-to- Liquid Transfer of Ceramic Particles as the Key Step in Producing Amorphous Metal-Matrix Composites - Junior Euromat '98, September 7-11, 1998, Lausanne, Switzerland.

O.82. R.Román, G.Kaptay, A.Mihalik, H.Verelst, F.Rivet, A.Buekens: Thermogravimetric Study of Recuperation of Heavy Metals from Fly Ash with Molten Chlorides - Molten Salts Conference, Porquerolles, France, 27 June - 3 July, 1998 (Poster B31)

O.81. G.Kaptay: Control of Phases to be Synthesised by Electrochemical Synthesis from Molten Salts: Construction and Usage of the EES Diagrams - Molten Salts Conference, Porquerolles, France, 27 June - 3 July, 1998 (Poster A51)

O.80. B.Tury, J.I.Sytchev, G.Kaptay: Morphology of Titanium Diboride Obtained by Electrochemical Synthesis from Molten Chloro-Fluoride Melt - Molten Salts Conference, Porquerolles, France, 27 June - 3 July, 1998 (Poster A50)

O.79. S.V.Devyatkin, G.Kaptay, J-C.Poignet, J.Boutellion: Chemical and Electrochemical Behaviour of Titanium Oxide and its Complexes in Cryolite-Alumina Melts - Molten Salts Conference, Porquerolles, France, 27 June - 3 July, 1998 (Poster A26)

O.78. Kuznetsov S., Kuznetsova S., Devyatkin S., Kaptay G.: Deposition of Niobium Diboride Coating by High-Temperature Electrochemical Synthesis from Chloro-Fluoride Melts. 193rd Electrochemical Society Meeting, 3-8 May, 1998, San-Diego, USA

O.77. G. Kaptay: Activity of the working group on liquid metals and molten salts (LIMOS group) at the interface of materials and computer sciences in 1997. MICROCAD '98, Section C (Materials Science), held on 26th February 1998, Miskolc, Hungary

O.76. Maziar S. Yaghmaee, G. Kaptay: Calculation of Mg-Cu equilibrium binary phase diagram. MICROCAD '98, Section C (Materials Science), held on 26th February 1998, Miskolc, Hungary

O.75. G.Kaptay: Calculation of equilibrium electrochemical synthesis diagram for the Ti+4 - B+3 system on the reactive carbon cathode. MICROCAD '98, Section C (Materials Science), held on 26th February 1998, Miskolc, Hungary

O.74. L.Bolyán, E.Báder, G.Kaptay: Wettability of aluminium oxide and silicon oxide ceramics by liquid metals. MICROCAD '98, Section C (Materials Science), held on 26th February 1998, Miskolc, Hungary

O.73. R.Román, E.Báder, G.Kaptay: Penetration of molten calcium chloride and magnesium chloride into porous oxide-ceramics and pressed fly-ash substrates. MICROCAD '98, Section C (Materials Science), held on 26th February 1998, Miskolc, Hungary

O.72. K.Kelemen, R.Gemela, G.Kaptay: Dinamic study of incorporation of microscopic particles into liquid metals. MICROCAD '98, Section C (Materials Science), held on 26th February 1998, Miskolc, Hungary

O.71. P.Barkóczy, G.Kaptay: On the interfacial force acting during liquid phase sintering. MICROCAD '98, Section C (Materials Science), held on 26th February 1998, Miskolc, Hungary

O.70. Kuznetsov S.A., Glagolevskaia A.L., Kuznetsova S.V., Deviatkin S.V., Kaptay G: Electrochemical Synthesis of Zirconium Diboride fines (in Russian) - 11th Conference on Physical Chemistey and Electrochemistry of Molten and Solid Electrolytes, organized by the Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia, January 1998. (abstract book volume 1., pp. 188-189.

O.69. G.Kaptay, E.Buzinkay: Calculation of Electrochemical synthesis diagrams for compounds with stable stoichiometry - 5th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, Dresden, Germany, 24-29 August, 1997.

O.68. G.Kaptay, S.V.Devyatkin: Synthesis of TiB2 coating from cryolite melts - 5th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, Dresden, Germany, 24-29 August, 1997.

O.67. V.I.Shapoval, I.V.Zarutskii, V.P.Lugovoi, S.V.Devyatkin, S.A.Kuznetsov, G.Kaptay: Deposition of Titanium, Zirconium and Hafnium Diboride coatings by high-temperature electrochemical synthesis from chloro-fluoride melts - NATO Research Advanced Workshop "Refractory Metals in Molten Salts. Their Chemistry, Electrochemistry and Technology", Apatity, Russia, 12-17 August 1997.

O.66. G.Kaptay, L.Bolyan: Interfacial Phenomena between Liquid Metals and Ceramics and their Role in Producing Metal Matrix Composites - Gordon Research Conference on Molten Salts & Liquid Metals, Henniker, NH, USA, August 3-8, 1997.

O.65. G.Kaptay: Interfacial Criteria for Producing Ceramic Reinforced Metal-Matrix Composites - 2nd Int. Conf. on High-Temperature Capillarity, Cracow, Poland, 29 June - 2 July 1997.

O.64. Gy.Czél, D.Janovszky, G.Kaptay, L.Bolyán: The effect of Nickel on liquid phase sintering of the Tungsten-Copper system - 7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia, Debrecen, Hungary, 26-29 May, 1997 (Extended Abstracts, pp. 43-44)

O.63. G.Kaptay, S.Kuznetsov, S.Devyatkin: Electrochemical Synthesis of Boride Coatings on Metallic and Carbon Surfaces from Molten Salts - EUROMAT 97 Conference, Maastricht, Holland, 21-23 April 1997.

O.62. G.Kaptay, L.Bolyán: On the Interfacial Force between Ceramic Particles and Moving Solid-Liquid Interface during Solidification of Metal Matrix Composites - EUROMAT 97 Conference, Maastricht, Holland, 21-23 April 1997.

O.61. L.Bolyán, G.Kaptay, S.V.Devyatkin: Wettability of Graphite by Cryolite Melt with Different Oxide Additions - 8th Int. Congress of ICSOBA, Milan, Italy, 16-18 April, 1997.

O.60. G.Kaptay, S.V.Devyatkin: On Possibility of Preparation of Titanium Diboride Cathode Coating in situ in the Aluminum Electrolysis Cell by Electrochemical Synthesis - 8th Int. Congress of ICSOBA, Milan, Italy, 16-18 April, 1997.

O.59. Jánosfy Gy., Kaptay Gy: Elméleti módszer az aluminium oxid képzõdési reakció látszólagos egyensúlyi állandójának meghatározására acélolvadékban - microCAD '97 International Computer Science Conference, Section B: Metallurgy, Miskolc, Hungary, 26-27 February 1997.

O.58. Yaghamaee S.M., Kaptay Gy: Egyensúlyi binér fázisdiagramok számítására alkalmas szoftver bemutatása - microCAD '97 International Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, Hungary, 26-27 February 1997.

O.57. Buzinkay E., Kaptay Gy: Kémiai reakciók termodinamikájának számítására alkalmas szoftver és adatbank - microCAD '97 International Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, Hungary, 26-27 February 1997.

O.56. Bolyán L., Buzinkay E., Kaptay Gy: Fémolvadék/kerámia rendszerek határfelületi jellemzõi szoftver és adatbank ismertetése - microCAD '97 International Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, Hungary, 26-27 February 1997.

O.55. G. Kaptay: Az Olvadék Munkacsoport tevékenysége az Anyagtudomány és a Számítástechnika határterületén (avagy elõszó három poszterbemutatónkhoz) - microCAD '97 International Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, Hungary, 26-27 February 1997.

O.54. G.Kaptay: Interfacial Criteria for Production of Metal & Ceramic Matrix Composites - The 126th TMS Annual Meeting & Exhibition, February 9-13, 1997, Orlando, USA.

O.53. G.Kaptay, S.V.Devyatkin: In-situ Electrochemical Synthesis of Titanium Diboride Coating on Cathodes of Aluminum Reduction Cells - The 126th TMS Annual Meeting & Exhibition, February 9-13, 1997, Orlando, USA.

O.52. G.Kaptay, L.Bolyan, A.Lovas, F.Szigeti, P.Barczy: Role of Interphase Phenomena in Producing Amorphous Metal Matrix Composite Materials - European Research Conference on Physical Metallurgy: Interfacial Engineering of Materials, Il Ciocco, Italy, 9-14 October 1996.

O.51. G.Kaptay, E.Berecz, S.Devyatkin: On the Corrosion of Special Cathode Materials in Cryolite-Alumina Melts - EUROCORR'96, Nice, France, 24-26 September 1996 (Extended Abstract XI P 25-1)

O.50. S.V.Devyatkin, G.Kaptay: Physicochemical and Electrochemical Behaviour of Boron Oxide in Cryolite-Alumina Melt - EUCHEM Conference on Molten Salts, Smolenice Castle, Slovakia, 15-20 September, 1996 (Book of Abstracts - Abstract No A-30).

O.49. V.I.Shapoval, S.V.Volkov, I.V.Zarutskii, S.V.Devyatkin, G.Kaptay: Electroreduction of Heteronuclear Electroactive Species in Ionic Melts - 47th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE), Balatonfured, Hungary, 1-6 September, 1996 (Book of Abstracts - Abstract No P5d-40).

O.48. S.A.Kuznetsov, S.V.Kuznetsova, S.V.Devyatkin, G.Kaptay: Deposition of Niobium Diboride Layers by High-Temperature Electrochemical Synthesis from Chloro-Fluoride Melts - 47th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE), Balatonfured, Hungary, 1-6 September, 1996 (Book of Abstracts - Abstract No P5d-25).

O.47. G.Kaptay, S.V.Devyatkin, E.Berecz, V.I.Shapoval, V.V.Malyshev: Classification of Technologies for High-Temperature Electrochemical Synthesis of Metal-like Refractory Compounds from Ionic Melts - 47th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE), Balatonfured, Hungary, 1-6 September, 1996 (Book of Abstracts - Abstract No L5d-3).

O.46. G.Kaptay: Production of Boride Ceramics by Electrochemical Synthesis from Molten Salts - EUROFORUM'96, Veszprem, Hungary, 4-6 September, 1996.

O.45. G.Kaptay, A.Lovas, F.Szigeti, P.Barczy, L.Bolyan: Correlation between the Abrasive Ability of the Ceramic Reinforced Amorphous Metal Matrix Composites and the Adhesion Energy between the Amorphous Matrix and the Ceramic Particles - 9th Int. Conf. on Rapidly Quenched and Metastable Materials (RQ9), Bratislava, Slovakia, August 25-30, 1996 (Book of Abstracts - Abstract No N10, p.508)

O.44. Lugovoi V.P., Deviatkin S.V., Kaptay G., Kuznetsov S.A.: High Temperature Electrochemical Synthesis of Zirconium Diboride - 189th Meeting of The Electrochemical Society, Los Angeles, California, USA, May 5-10, 1996 (Meeting Abstracts - Abstract No 1168, p. 1444)

O.43. Deviatkin S.V., Arsenin K.I., Kaptay G.: High Temperature Interaction of Boron Oxide with Aluminum Fluoride - 189th Meeting of The Electrochemical Society, Los Angeles, California, USA, May 5-10, 1996 (Meeting Abstracts - Abstract No 1160, p. 1436)

O.42. L. Bolyán, E. Buzinkay, G. Kaptay : Szoftver és adatbank tiszta fémolvadékok fizikai tulajdonságainak számolására a hõmérséklet függvényében - microCAD '96 International Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, Hungary, 29 February 1996.

O.41. G. Kaptay, L. Bolyan: Role of Particle Adhesion in Preparing of MMCs. 1st International Congress on Adhesion Science & Technology, 16 - 20 October, 1995, Amsterdam, Holland.

O.40. Bárczy P., Kaptay Gy., Gacsi Z., Lovas A., Szigeti F.: Kerámiaszemcsék beépülése gyorsan dermedõ fémolvadékokba. Nemzetközi Konferencia a Miskolci Egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából. 1995. szeptember 7-8, Miskolc, Hungary.

O.39. G.Kaptay, P.Bárczy, Z.Gácsi, A.Lovas, F.Szigeti, L.Bolyán: Interface Phenomena in Processing of Ceramic Reinforced Amorphous Metal Composites. 9th Liquid and Amorphous Metals Conference (LAM), 27 August - 1 September 1995, Chicago, IL., USA.

O.38. G.Kaptay: Interfacial Phenomena during Melt Processing of Ceramic Particle-Reinforced Metal-Matrix Composites. 2nd Int. Conf. on Solidification and Gravity, 25-28 April 1995, Miskolc, Hungary (Book of Abstracts p.104-105)

O.37. G.Kaptay: A New Equation for Solid-Liquid Interface Energies of Pure Metals. Equation of State for the Gibbs-Thompson coefficient. 2nd Int. Conf. on Solidification and Gravity, 25-28 April 1995, Miskolc, Hungary

O.36. G. Kaptay : Method for Estimating Solid-Solid Interface Energies. 2nd Int. Conf. on Solidification and Gravity, 25-28 April 1995, Miskolc, Hungary (Book of Abstracts p.165-166)

O.35. L.Bolyan, E.Buzinkay, G.Kaptay: Database on Metals. Surface Properties of Pure Liquid and Solid Metals. 2nd Int. Conf. on Solidification and Gravity, 25-28 April 1995, Miskolc, Hungary (Book of Abstracts p.164)

O.34. G. Kaptay, E. Buzinkay : Estimation of Heat Capacities of Solid and Liquid Intermetallides of Aluminium. "Thermodynamics '95", Reading, U.K., 5-7 April, 1995 (Book of Abstracts p. 43).

O.33. L. Bolyán, G. Kaptay : Tiszta fémolvadékok felületi feszültségének számolására alkalmas szakértõi rendszer. microCAD '95 Int. Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, Hungary, 23 February 1995.

O.32. E. Buzinkay, G. Kaptay : Anyagtudományi célú kémiai-termodinamikai adatbank fejlesztése. microCAD '95 Int. Computer Science Conference, Section C: Material Science, Miskolc, Hungary, 23 February 1995.

O.31. G. Kaptay, S.V.Deviatkin, E.Berecz : Possibility of electrochemical synthesis of Titanium Diboride cathodic layer in Aluminum electrolysis cells. EUCHEM Conference on Molten Salts, Bad Herrenalb, Germany, 21-26 August, 1994. (Book of Abstracts, p. A-27)

O.30. G. Kaptay, E.Bolyan, E.Buzinkay : Database on surface and interface properties of molten metals. A project at the University of Miskolc. 13th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, Clermont Ferrand, France, July 17-22, 1994 (Book of Abstracts, p. 323.)

O.29. S.V.Deviatkin, G.Kaptay, E.Berecz : High-temperature electrochemical synthesis of TiB2 from cryolite-alumina melts containing oxides of Boron and Titanium. - 9th Int. Symp. on Molten Salts, held during the 185th Meeting of the Electrochemical Society, San Francisco, California, USA, 22-27 May, 1994 (Abstract No 973, printed in The Electrochemical Society Interface, Spring 1994, pp. 186-187).

O.28. Akhmedov S.N., Kaptay G., Borisoglebsky Yu.V., Gorlanov E.S., Deviatkin S.V., Berecz E. Corrosion of Refractories in Cryolite-Alumina Melts - Corrosion Conference in memoriam Kurt Schwabe, Tata, Hungary, 24-27 August, 1993 (Book of Abstracts p.89.)

O.27. Deviatkin S., Kaptay G., Berecz E. Electrochemical Method of the in situ Formation of Corrosion Resistant Metal Boride Coatings in High Temperature Molten Salt Mixtures - Corrosion Conference in memoriam Kurt Schwabe, Tata, Hungary, 24-27 August, 1993 (Book of Abstracts p.67.)

O.26. Deviatkin S.V., Kaptay G. Influence of the Nature of Alkaline Metal Cation on Ti(III) - e = Ti(IV) Electrochemical Process in Chloride Melts - European Workshop on Electrochemical Technology of Molten Salts, Sintra, Portugal, 14 - 17 March, 1993. (Book of Abstracts p. 47)

O.25. Akhmedov S.N., Kaptay G., Borisoglebskii Yu.V., Gorlanov E.S., Karimov M.I., Vetyukov M.M. Chemical and Electrochemical Behavior of Some "New Materials" in Molten Salts to be Used for Aluminum Electrolysis - European Workshop on Electrochemical Technology of Molten Salts, Sintra, Portugal, 14 - 17 March, 1993. (Book of Abstracts p. 40)

O.24. Kaptay G. An Algorithm for Estimation of Thermodynamic Properties of Melting of Individual Salts - 10th Conference on Physical Chemistry and Electrochemistry of Ionic Melts and Solid Electrolytes of the Russian Academy of Science, 27-29 October 1992, Ekaterinburgh, Russia (Book of Abstracts pp. 49-50) (in Russian)

O.23. Deviatkin S.V., Kaptay G., Berecz E. Electrochemical Synthesis of Transition Metals Diborides from Molten Salts - 10th Conference on Physical Chemistry and Electrochemistry of Ionic Melts and Solid Electrolytes of the Russian Academy of Science, 27-29 October 1992, Ekaterinburgh, Russia (Book of Abstracts pp. 47-48) (in Russian)

O.22. Kaptay G. Role of Oxygen on Surface properties of Molten Metals and Interphase Properties of Molten Metal / Solid Ceramics Systems - Junior-Euromat, 24-28 August 1992, Lausanne, Switzerland (Book of Abstracts pp. 236-237)

O.21. Deviatkin S.V., Kaptay G., Berecz E. Electrochemical Synthesis of Transition Metal Diborides from Molten Salt Systems - Junior-Euromat, 24-27 August 1992, Lausanne, Switzerland (Book of Abstracts pp. 306-307)

O.20. Kaptay G., Berecz E. Estimation of Thermodynamic Properties of Hypothetically Liquid AlF at 0.1 MPa - 12th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, Snowbird, Utah, USA, 16-21 August 1992 (Book of Abstracts pp.147-148)

O.19. Akhmedov S.N., Kaptay G., Borisoglebskii Yu.V., Gorlanov E.S., Karimov M.I., Deviatkin S.V., Vetyukov M.M. New Materials in Aluminium Electrolysis Technology - 7th International Congress of ICSOBA, 22-26 June 1992, Balatonalmádi - Tapolca, Hungary (Book of Abstracts p. 74.)

O.18. Kaptay G., Berecz E. Estimation of Thermodynamic Properties of Hypothetically Liquid AlF at 0.1 MPa - 7th International Congress of ICSOBA, 22-26 June 1992, Balatonalmádi - Tapolca, Hungary (Book of Abstracts p.104.)

O.17. Kaptay G., Stefanescu D.M. Theoretical Calculation of the Critical Interface Velocity in Directional Solidification of Al/SiC Metal-Matrix Composites - 7th International Congress of ICSOBA, 22-26 June 1992, Balatonalmádi - Tapolca, Hungary (Book of Abstracts p. 72.)

O.16. Kaptay G., Deviatkin S.V., Berecz E. Thermodynamic Estimation of the Possibility of Electrochemical Synthesis of Metal-like Refractory Compounds from Ionic Melts - Conference on Physical Cemistry and Electrochemistry of Non-Ferrous Metals of the Russian Academy of Science, 20-24 April 1992, Apatity, Russia (Book of Abstracts pp.128-129) (in Russian)

O.15. Kaptay G., Deviatkin S.V., Berecz E. Calculation of Thermodynamic Criteria of the Electrochemical Synthesis of Transition Metal Diborides - EUCHEM Conference on Molten Salts, De Haan, Belgium, March 29 - April 3 1992 (Book of Abstracts p. 17)

O.14. Kaptay G. Estimation of Thermodynamic Properties of Hypothetically Liquid Aluminium(III) Fluoride at 0.1 MPa. - EUCHEM Conference on Molten Salts, De Haan, Belgium, March 29 - April 3 1992 (Book of Abstracts p. 36)

O.13. Borisoglebskiy Yu.V., Akhmedov S.N., Kaptay G., Vetyukov M.M. Corrosion of metal-like refractory materials in chloroaluminate melts and molten aluminum. - EUROCORR'91, 21-25 Oct., 1991, Budapest.

O.12. Ratner A.H., Kaptay G., Berecz E. Calculation of enthalpy of mixing of binary alkali-halogenide melts with a common anion. - 33rd IUPAC Congress, 17-22 August, 1991, Budapest (Book of Abstracts p. 57.)

O.11. Kaptay G., Berecz E. Estimation of the excess thermodynamic functions of AlF in melts containing AlF3, and the standard free enthalpy of formation of pure liquid AlF. - 33rd IUPAC Congress, 17-22 August, 1991, Budapest (Book of Abstracts p. 58.)

O.10. Kaptay G. : Estimation of excess thermodynamic functions of aluminum monochloride dissolved in alkali chloride melts. - Third International Symposium on Molten Salt Chemistry and Technology, 15-19 July, 1991, Paris (Book of Abstracts, 28(2)).

O.9. Roósz A., Kaptay G., Máté I., Mrs. Roósz A., Sólyom J., Regel L.L., Turchaninov A.M. The ground-based experiments of shell technology - Int.Conf. on Solidification and Microgravity, 23-25 April, 1991, Miskolc, Hungary (Book of Abstracts p.46.)

O.8. Kaptay G. On surface properties of molten Al-alloys of oxidized surface - Int. Conf. on Solidification and Microgravity, 23-25 April, 1991, Miskolc, Hungary (Book of Abstracts, p.44)

O.7. Kaptay G., Lámer G. A theory of shapeforming processes by solidification under microgravity conditions. Part II. Melts covered by a deformable film. Solidification of Al-alloys - Int. Conf. on Solidification and Microgravity, 23-25 April, 1991, Miskolc, Hungary (Book of Abstracts, p.45)

O.6. Kaptay G. A theory of shapeforming processes by solidification under microgravity conditions. Part I. Basic Principles. Planar liquid/solid interface - Int. Conf. on Solidification and Microgravity, 23-25 April, 1991, Miskolc, Hungary (Book of Abstracts, p.26).

O.5. Kaptay G., Borisoglebskii Yu.V., Karimov M.I. Wetting of diboride, carbide, and nitride of titanium with molten aluminum - International Conference of Young Scientists on Production of Alumina, Aluminum and Light Alloys, 16-18 October 1990, Leningrad, USSR (Book of Abstracts p. 77-78)

O.4. Kaptay G., Berecz E. Determination of Thermodynamic Functions of Aluminium Monohalogenides in Condensed State by Semiempirical Approching Methods - 11th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, August 26-31, 1990 Como, Italy, Book of Abstracts p.295

O.3. Kaptay G., Berecz E. Estimation of thermodynamic properties of liquid aluminum trifluoride - 4. Vedecke konference VSB, Sekce chemie a XVI. celostatniho seminare o roztavenych solich, Ostrava (CSSR), 29 May - 1 June 1990.

O.2. Kaptay G. Analysis of thermodynamic functions of electrolytes at infinite dilution on the basis of the theory of ideal associated solutions (in Russian) - 3rd Meeting of the Working Committee on problem 4. "Electrochemistry", Conference on "Structure of diluted and concentrated (molten) electrolytes", 16-20 October 1989, Kiev.

O.1. Kaptay G. Thermodynamic Calculation of the True Chemical Solubility of Aluminum in Melts Containing Aluminum Halide. The Nature of Solvent Aluminium Subhalides in Molten Salts - 6th Conference of Socialist Countries on Molten Salt Chemistry, Smolenice (CSSR), 6-8 June 1988.

5. Contributions on Scientific Meetings and Workshops
TUDOMÁNYOS SZEMINÁRIUMOKON ÉS ÜLÉSEKEN ELHANGZOTT ELõADÁSOK

W.117. G.Kaptay: Electrochemical Synthesis Diagrams as Basis for Electrochemical Materials Science - Workshop on "Electrosynthesis of High Temperature Molten Materials, September 9-10, Wien, Austria.

W.116. Kaptay Gy.: Az Anyag- és Kohómérnöki Kar jelene és jövõje - ME Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka, MAB székház, Miskolc, 2002. augusztus 29-30.

W.115. Kaptay Gy, J.Sytchev, M.S.Yaghmaee, H. Göndör Zs., Baumli P.: Elektrokémia az anyagtudományban - az elektrometallurgiától az elektrokémiai szintézisig - ME Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka, MAB székház, Miskolc, 2002. augusztus 29-30.

W.114. W.113. G.Kaptay: Some Aspects of High-Temperature Electrochemistry (Electroless Deposition of Ti on SiO2, Construction Principle of ES diagrams, Electrochemical Synthesis of Nanotubes and Microtubes) - Seminar at Naval Research Laboratory (NRL), Washington DC, USA, 21th May, 2002

W.113. G.Kaptay: Some Aspects of High-Temperature Electrochemistry (Electroless Deposition of Ti on SiO2, Construction Principle of ES diagrams, Electrochemical Synthesis of Nanotubes and Microtubes) - Seminar at National Institute of Standards and Technology (NIST), Gathersburgh, MD, USA, 20th May, 2002

W.112. G.Kaptay: A LIMOS kutatócsoport bemutatkozása - kémiai termodinamika, elektrokémiai szintézis, határfelületi jelenségek. GE, Budapest, 2002. március 4.

W.111. F.H.Kármán, E.Kálmán, P.Nagy, J.Miklósi, G.Kaptay, I.Rácz: Microstructural Characterization of carbon nanotubes produced by electrochemical synthesis - Meeting of the CNT Network, INSA, Lyon, France, 28 February - 1 March, 2002.

W.110. G.Kaptay: The theory of pushing-engulfment of ceramic particles by advancing solid/liquid interface in pure metals and multi-component alloys. ISIJ meeting, Yoyogi Club, Nippon Steel Co., Tokyo, Japan, 24 January, 2002 (100 minutes + banquette)

W.109. G.Kaptay: Role of Interfacial Phenomena in Materials Engineering (Metal Matrix Composites, Metallic Foams, etc.) - Werkstoffwissenschaftlichen Kolloquium, 4th December, 2001, Friedrich Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg, Germany.

W.108. Yaghmaee M.S., Kaptay Gy.: AL-S-Mg/SiC rendszer termodinamikai számítása - ME Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka, MAB székház, Miskolc, 2001. szeptember 11-12.

W.107. Borsik Á., Zoltai L., Kaptay Gy.: Ionos kerámiák nedvesíthetõsége sóolvadékok által - ME Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka, MAB székház, Miskolc, 2001. szeptember 11-12.

W.106. Yaghmaee M.S., Sytchev I., Árk M., Kaptay Gy.: Karbon mikrocsövek elektrokémiai elõállítása - ME Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka, MAB székház, Miskolc, 2001. szeptember 11-12.

W.105. Kaptay Gy., Yaghmaee M.S., Hutkainé G.Zs.: Fizikai kémiai alapú fém- és anyaggyártást segítõ fejlesztések - ME Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka, MAB székház, Miskolc, 2001. szeptember 11-12.

W.104. Kaptay Gy., Bolyán L., H.Göndör Zs., Báder E., Borsik Á., Sytchev I., M.S.Yaghmaee, Zoltai L., K.Kelemen K.: Határfelületi jelenségek szerepe az öntészetben - az MTA Kémiai Metallurgiai Munkabizottságának ülése, Budapest, 2001. június 13.

W.103. G.Kaptay: Electrochemical Synthesis from Molten Salts - University of Wien, ECHEM Seminar, 5th December, 2000, Wien, Austria.

W.102. G.Kaptay: Electrochemical Approach to the Processing of Advanced Materials (Refractory Compounds, carbon nanotubes, metal matrix composites) - Institute of Advanced Matreials Processing (SOZAIKEN) , Tohoku University, Japan, 27th November, 2000.

W.101. G.Kaptay: The educational structure of metallurgical engineering at the University of Miskolc - Department of Metallurgy, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Japan, 24th November, 2000.

W.100. Kaptay Gy., Z.Benkõ M., Tóth L., Roósz A.: Az öntészképzés helyzete és perspektívái a Miskolci Egyetemen - MÖSZ elnökségi ülés és Leonardo project meeting, 2000. szeptember 29, Miskolci Egyetem.

W.99. Gál J., Hutkainé G.Zs., Kaptay Gy.: Fényespálca gyártás technológiai fejlesztése Inotán - Alumíniumipari Szakmai Nap, Inota, 2000. szeptember 28.

W.98. Kaptay Gy.: Az "EUCHEM 2000 Conference on Molten Salts" konferencia alumínium elektrolízissel kapcsolatos elõadásai - Alumíniumipari Szakmai Nap, Inota, 2000. szeptember 28.

W.97. Kaptay Gy.: A Miskolci Egyetem alumíniumkohászati kutatásai - Alumíniumipari Szakmai Nap, Inota, 2000. szeptember 28.

W.96. Magyar A., Gácsi Z., Kaptay Gy., Szalai I.: Karbonszál erõsítésû alumínium mátrix kompozit elõállítása és szerkezetének vizsgálata - Az Anyag- és Kohómérnöki Kar Tudományos Ülésszaka, Miskolc, 2000. augusztus 30-31.

W.95. M.S.Yaghmaee, Kaptay Gy., Jánosfy Gy.: Acélolvadékban oldott bór egyensúlyi viszonyainak vizsgálata - Az Anyag- és Kohómérnöki Kar Tudományos Ülésszaka, Miskolc, 2000. augusztus 30-31.

W.94. Báder E., Zoltai L., Kaptay Gy., Arató P.: Szilícium nitrid kerámia nedvesíthetõsége fémolvadékok által - Az Anyag- és Kohómérnöki Kar Tudományos Ülésszaka, Miskolc, 2000. augusztus 30-31.

W.93. Báder E., Kaptay Gy.: Határfelületi energiák vizsgálata volfrám-karbid / réz-ón rendszerben a kompozitgyártás szempontjából - Az Anyag- és Kohómérnöki Kar Tudományos Ülésszaka, Miskolc, 2000. augusztus 30-31.

W.92. Z.Benkõ M., Kaptay Gy.: Az LD-konverter anyagmérlege - Az Anyag- és Kohómérnöki Kar Tudományos Ülésszaka, Miskolc, 2000. augusztus 30-31.

W.91. Kaptay Gy., Báder E., K.Kelemen K., Borsik Á.: Határfelületi energiák - határfelületi erõk - Az Anyag- és Kohómérnöki Kar Tudományos Ülésszaka, Miskolc, 2000. augusztus 30-31.

W.90. Kaptay Gy., Kálmán E., Tury B., Sytchev J., Miklósi J., Póczik P., Papp K., Nagy P.: Karbon nano- és mikorcsövek elektrokémiai szintézise sóolvadékokból - MTA Elektrokémiai Munkabizottság ülése, Miskolc, 2000. június 9.

W.89. Sytchev J., Kaptay Gy.: A Mo-B és W-B rendszerek termodinamikai tulajdonságainak becslése ciklikus voltyammetriás mérések alapján. Elektrokémiai szintézis diagramok szerkesztése a Mo-B és W-B rendszerekben - MTA Elektrokémiai Munkabizottság ülése, Miskolc, 2000. június 9.

W.88. Kaptay Gy.: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében folyó elektrokémiai kutatások áttekintése - MTA Elektrokémiai Munkabizottság ülése, Miskolc, 2000. június 9.

W.87. G.Kaptay: Interfacial Forces - a New Approach. MAB Fizikai Kémiai Munkabizottsági ülés, Interfacial Phenomena témakörben, Miskolc, 2000. május 30.

W.86. Kaptay Gy.: Az anyag- és kohómérnökképzés helyzete és jövõje - MTA Metallurgiai Munkabizottságának ülése, Budapest, 2000. május 17.

W.85. Kaptay Gy.: dr. Farkas Ottó szerepe a Kohómérnöki Kar fejlesztésében. Ünnepi elõadás dr. Farkas Ottó 70. születésnapja alkalmából. Miskolc, 2000. február 25.

W.84. Kaptay Gy.: Az Anyagtudományi Konferencia emblémájának egy lehetséges értelmezése - ASM Hungary Annual Dinner, 1999. december 10., Budapest, Gellért Hotel.

W.83. Kaptay Gy, Zambóné Benkõ M., Tóth L., Roósz A.: A Miskolci Egyetem kohómérnök képzésének reformja - ICSOBA Magyar Nemzeti Bizottság ülése, Ajka, 1999. december 7.

W.82. Kaptay Gy.: Új anyagok fejlesztési lehetõségei só- és fémolvadékokból (kompozitok, fémhabok, nanocsövek) - Magyar Tudomány Napja, Dunaújváros, 1999. november 11.

W.81. Kaptay Gy., Zambóné Benkõ M.: LD konverter modell fizikai-kémiai alap-hipotéziseinek ütköztetése a valósággal - OMFB project megbeszélés, Dunaferr, 1999. november 11.

W.80. Kaptay G., Tury B., I.Sytchev: Electrochemical Synthesis of Refractory Compounds and Carbon Nanotubes from Molten Salts - Seminar at the University of Leeds, 1st November, 1999.

W.79. Tury B., Kaptay Gy., I.Sytchev, Kálmán E.: Karbon nanocsövek szintézise sóolvadékokból - a ME Kémia Intézetének tudományos szemináriuma, Miskolc, 1999. október 28.

W.78. Kaptay Gy.: Határfelületi erõk és energiák - a ME Kémia Intézetének tudományos szemináriuma, Miskolc, 1999. október 28.

W.77. Kaptay G.: Role of Interfacial Forces in Producing MMC-s and Metallic Foams - ASM Hungary Student Chapter, Miskolc, 18 October, 1999.

W.76. Kaptay G.: Introduction of the Faculty of Metallurgical Engineering - ASM Hungary Student Chapter, Miskolc, 18 October, 1999.

W.75. Korposné Kelemen Katalin, Kaptay György, Gemela Roland: Dinamikai feladatok a mechanika és a fizikai-kémia határterületérõl - MTA Gépszerkezetek Akadémiai Bizottság Mechanizmusok Albizottsága ülése, Miskolc, 1999. okt. 15.

W.74. Kelemen K.K., Kaptay Gy., Borsik Á.: Fémhabok - a géptervezés potenciális szerkezeti anyagai (Metallic foams - potential structural materials for machine design) - Géptervezõk és termékfejlesztõk XV. országos szemináriuma, Miskolc, 1999., szeptember 10.

W.73. Kaptay Gy.: Aktuális feladatok az anyag- és kohómérnökképzés terén - az MTA Metallurgiai Szakbizottsága, a MAB Kohászati és Vegyészeti Szakbizottságainak együttes ülése, Miskolc, MAB, 1999. szeptember 2.

W.72. Tury B., Shaban A., Kálmán E., Kaptay Gy.: Elektromos áram nélküli folyamattal elõállított Ni - TiB2 bevonat vizsgálata - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.71. J.Sytchev, Kaptay Gy.: Thermodynamic properties of the phases and the electrochemical synthesis diagram for the Mo-B system - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.70. Román R., H.Verelst, Kaptay Gy., F.Rivet, A.Buekens: Determination and Behaviour of Zn in MSW incinerator fly ash using chlorination agents - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.69. Jánosfy Gy., Kaptay Gy., Szabó Z., Szélig Á.: A túltelítettség szerepe az alumíniummal csillapított szilíciumszegény lágyacélok (LCAK) alumínium-tartalmának beszabályozásában oxigénszondával - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.68. Jánosfy Gy., Kaptay Gy., Yaghmaee M.S.: A módosított Wagner egyenlet a Fe-Al-N rendszer termodinamikai leírására - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.67. Báder E., Gemela R., Kaptay Gy.: Határfelületi energiák vizsgálata WC / Cu-Sn ötvözet rendszerekben - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.66. Báder E., Kaptay Gy.: Az öntõporok szerepe acél folyamatos öntésekor - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.65. Kaptay Gy.: Elektrokémiai szintézis sóolvadékokból - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.64. Kaptay Gy.: Aktuális feladatok az anyag- és kohómérnök képzés területén - A Miskolci Egyetem 50. Jubileumi Tudományos Ülésszaka, Kohómérnöki kar, MAB, Miskolc, 1999. szeptember 1-2.

W.63. Kaptay Gy.: A fizikai kémia oktatása - a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének szeminárium sorozata, Miskolc, 1999. március 18.

W.62. G.Jánosfy, G.Kaptay, M.S.Yaghmaee: The form of nitrogen in Fe-Al-N liquid system. The structure of liquid steel - ASM Hungary student Chapter Seminar, Miskolc, 9th March, 1999.

W.61. Kaptay Gy., Báder E., Molnár A., Hutkainé Göndör Zs.: Acél folyamatos öntésének vizsgálata határfelületi szempontból. 1. Részjelentés beszámoló elõadása, Dunaújváros 1999. január. 21.

W.60. Kaptay Gy., Jánosfy Gy.: A fémesalumínium tartalom meghatározása a CELOX szondával mért elektromotoros erõ értékek alapján - 2. részjelentés beszámoló elõadása. Dunaújváros, 1998. dec 19.

W.59. Kaptay György: Acélolvadékok dezoxidációjának fizikai kémiai alapjai - Habilitációs elõadás
(III.), Miskolci Egyetem, 1998. november 12., 11.15.

W.58. G.Kaptay: Application of the new concept and new equation for the interfacial force for the pushing/engulfment problem - Habilitációs elõadás (II.), Miskolci Egyetem, 1998. november 12., 10.45.

W.57. Kaptay Gy.: Egyedi, makroszkópikus testekre ható határfelületi erõ termodinamikai meghatározásának elve és az elv alkalmazása néhány anyagtudományi példán - Habilitációs elõadás (I.), Miskolci Egyetem, 1998. november 12., 10.15.

W.56. Kaptay Gy.: Határfelületi jelenségek szerepe metallurgiai folyamatokban - Kiemelkedõ eredményt elért fiatal kutatók konferenciája, Miskolc, MAB-székház, 1998. november 6.

W.55. Kaptay Gy., Jánosfy Gy.: A fémesalumínium tartalom meghatározása a CELOX szondával mért elektromotoros erõ értékek alapján - 1. részjelentés beszámoló elõadása. Dunaújváros, 1998. szeptember 18.

W.54. Kaptay G., Devyatkin S.V.: Electrochemical Synthesis of Titanium Diboride from Cryolite Melts. The Final Report - Copernicus 1177 meeting, Grenoble, France, 7th July 1998.

W.53. Yaghmaee M.S., Kaptay G.: Calculation of Tie-Lines between Al-rich Solid Solution and Liquid Phase in the Ternary Al-Zn-Mg and Al-Cu-Mg Systems based on Thermodynamic Properties of Phases in Equilibrium - 1. Anyagtudományi Diákkonferencia, 1998 június 30., Budapest, ASM Hungary (Abstract p.1)

W.52. Gemela R., Kelemen K., Kaptay G.: Dynamics of Vapour-to-Liquid Transfer of Ceramic Particles as the Key Step in Producing Amorphous Metal Matrix Composites - 1. Anyagtudományi Diákkonferencia, 1998 június 30., Budapest, ASM Hungary (Abstract p.18)

W.51. Barkóczy P., Farkas J., Kaptay G.: Incorporation of Ceramic Particles into Liquid Metals during Production of Metal Matrix Composites - 1. Anyagtudományi Diákkonferencia, 1998 június 30., Budapest, ASM Hungary (Abstract p.19)

W50. Kaptay G.: From Interface Science to Production of Ceramic Reinforced Metal Matrix Composites - Scientific meeting on "Surface Engineering in Metal-Ceramic Systems", Miskolc, 20th May, 1998.

W.49. R.Román, G.Kaptay: Some aspects of fly-ash treatment by Calcium Chloride and Magnesium Chloride. Wettability and Thermogravimetry. Scientific meeting at the Free University of Brussels, Brussels, 19 January, 1998.

W.48. Kaptay György: Az Olvadék munkacsoport stratégiája. Elektrokémiai szintézis sóolvadékokból - A Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének szemináriumsorozata. II. évfolyam, 3. szeminárium. Miskolc, 1997. december 17.

W.47. Kaptay Gy.: Az alumínium elektrolízis fizikai kémiai alapjai - Inota, 1997. okt. 20.

W.46. Maziar Sahba Yaghmaee, G. Kaptay: Calculation of binary phase diagrams based on thermodynamic description of phases being in equilibrium - XX. Kémiai Elõadói Napok, Szeged, 1997. október 13-15.

W.45. Kaptay Gy.: Beszámoló a sóolvadékok kémiája témakörben 1997 augusztusában tartott konferenciákról - MTA MAB Vegyészeti Szakbizottság Fizikai Kémiai Mb ülése, Miskolc, 1997 szeptember 29.

W.44. S.Devyatkin, G.Kaptay, J-C. Poignet, J.Poignet: Present Status of Electrochemical Synthesis of Titanium Diboride Layer from Cryolite based Melts - the 5th Meeting of the COPERNICUS 1177 Programme, 19th July, 1997, Snagov, Romania

W.43. Kaptay Gy.: Boridbevonatok létrehozása elektrokémiai szintézissel sóolvadékokból - tudományos ülés "Research and Education in Surface Engineering" címmel, Miskolc, MAB, 1997. április 28.

W.42. Bolyán L., Kaptay Gy., Devyatkin S.V.: A grafit nedvesedõképessége kriolit olvadékban különbözõ oxidok adagolásakor - Aluminiumkohászati Szakmai Nap, Inota, 1997. március 19.

W.41. Kaptay Gy., Devyatkin S.V.: Titán-diborid katódbevonat "in-situ" elõállításának lehetõsége az aluminium elektrolizáló cellában elektrokémiai szintézissel - Aluminiumkohászati Szakmai Nap, Inota, 1997. március 19.

W.40. S.Devyatkin, G.Kaptay: Electrodeposition of Titanium Diboride on Glassy Carbon Cathodes from Cryolite Melts - the 4th Meeting of the COPERNICUS 1177 Programme, 20th January, 1997, Miskolc

W.39. G.Kaptay, S.Devyatkin, L.Bolyan, A.Mihalik, B.M.Voronin, E.Buzinkay, B.Tury, G.Z.Hutkai: Physicochemical Study of Titanium Diboride Ceramics and Cryolite Melts with Different Additions of Boron and Titanium Compounds - the 4th Meeting of the COPERNICUS 1177 Programme, 20th January, 1997, Miskolc

W.38. Kaptay Gy., Bolyán L.: Határfelületi jelenségek szerepe az MMC kompozitanyagok gyártásában - optimális fém-kerámia anyagpárok választása határfelületi szempontból - a MAB Anyagtudományi Munkabizottsága, és a ME Anyagtudományi és Kémiai Intézeteinek közös szervezésében megrendezett "Kerámiaerõsítésû, fémmátrixú kompozitanyagok" c. tudományos ülése, Miskolc, 1996. december 16.

W.37. Kaptay Gy.: Katódproblémák és új katódanyagok - Aluminiumkohászati szakmai nap, Inotai Aluminiumkohó, 1996. október 30.

W.36. G.Kaptay, S.V.Deviatkin: Present Status of Electrochemical Synthesis of TiB2 coatings from cryolite melts - Copernicus 1177 3rd Meeting, June 22, 1996, Bucharest, Romania

W.35. G. Kaptay, S.Deviatkin, E.Berecz.: State of Art of Electrochemical Synthesis of Titanium Diboride from Cryolite Melts - MAB Vegyészeti Szakbizottságának tudományos ülése "Sóolvadékok elektrokémiája" témakörben, ill. a 2nd Meeting of the COPERNICUS 1177 Programme, 19 January, 1996, Miskolc

W.34. Kaptay Gy., Deviatkin Sz., Berecz E.: Az aluminium elektrolizáló kádak katódanyagának korróziója és a korrózió csökentési lehetõsége titán diborid bevonat alkalmazásával - a Magyar Korróziós Szövetség Közgyûlése. Budapest, 1996. január 10.

W.33. G.Kaptay: Role of Interface Phenomena in Producing Ceramic Particle Reinforced Metal Matrix Composites - Seminar at the University of Alabama, 22 August 1995, Tuscaloosa, AL., USA.

W.32. G. Kaptay: Electrochemical Synthesis of Titanium Diboride from Cryolite Melts. Background Knowledge and First Results Obtained. - First Meeting of Participates of the COPERNICUS 1177 Programme, 22 May 1995, Grenoble, France.

W.31. Kaptay Gy., Deviatkin Sz., Buzinkay E., Berecz E. : Katódkorrózió és az ellene való védekezési lehetõségek aluminium elektrolizáló kádakban - a Magyar Korróziós Szövetség Tudományos Ülése Berecz Endre professzor 70. születésnapja alkalmából. Budapest, 1995. január 6.

W.30. Buzinkay E., Kaptay Gy. : Anyagtudományi célú kémiai termodinamikai adatbank fejlesztése. Elemek, oxidok, reakciók. Eötvös Lóránt Fizikai Társaság 5. Termodinamikai Iskolája, Lillafüred, 1994. szeptember 1-3.

W.29. Kaptay Gy. Fém- és sóolvadékok fizikai kémiája (kutatási terv ismertetõ) - MTA Mûszaki Anyagtudomány Munkabizottságának ülése, Mátraháza, 1994. március 3-4.

W.28. Szergej Deviatkin, Kaptay György: Fémdiborid bevonatok elõállítása sóolvadékok elektrolízisével - MAB Vegyészeti Szakbizottság elõadói pályázata, Miskolc, 1993. november.

W.27. Bolyán László, Kaptay György: Vasalapú olvadékfázist tartalmazó rendszerek határfelületi jellemzõinek számítására alkalmas szakértõi rendszer tervezete - MAB Vegyészeti Szakbizottság elõadói pályázata, Miskolc, 1993. november.

W.26. Buzinkay Emil, Kaptay György: Anyagtudományi célú kémiai termodinamikai adatbank algoritmusa - MAB Vegyészeti Szakbizottság elõadói pályázata, Miskolc, 1993. november.

W.25. Deviatkin S., Kaptay G., Berecz E. : Fémdiboridok elektrokémiai szintézisének kémiai-termodinamikai kritériumai - Eötvös Lóránt Fizikai Társaság 4. Termodinamikai Iskolája, Mátrafüred, 1993. szeptember 2-4.

W.24. Kaptay György, Buzinkai Emil : Anyagtudományi célú kémiai-termodinamikai adatbank tervezete - Eötvös Lóránt Fizikai Társaság 4. Termodinamikai Iskolája, Mátrafüred, 1993. szeptember 2-4.

W.23. Kaptay György : Sztöchiometrikus fém-diborid bevonatok sóolvadékok elektrolízisével való elõállításának termodinamikai vizsgálata. MTA Elektrokémiai Munkabizottság ülése, Budapest, 1993. junius 7.

W.22. Kaptay G. On some metallurgical applications of surface science (composite materials, penetration phenomena). Meeting of the Hungarian Chapter of the American Society of Materials, 20 November, 1991, Miskolc.

W.21. Kaptay G. Surface properties of molten metal-solid ceramics systems in presence of oxygen. Scientific Seminar at Rensselear Polytechnic Institute, 7 October, 1991, Troy (USA)

W.20. Kaptay G. Modelling of wetting phenomena in molten metal/solid ceramics systems. Fall Seminar Series of the University of Alabama, 24 September, 1991, Tuscaloosa (USA)

W.19. Kaptay Gy.: Só- és fémolvadékrendszerek fizikai kémiai vizsgálata - a Miskolci Egyetem Tanszéki Tudományos Ülései, 1991., május 22.

W.18. Kaptay G., Lámer G. Alakadás mikrogravitációban - Eötvös Lóránt Fizikai Társaság 2. Termodinamikai Iskolája, Esztergom, 1991. január 25.

W.17. Deviatkin S.V., Kaptay G. Calculation of thermodynamic criteria of the electrochemical synthesis in galvanostatic regime (in Russian) - Scientific meeting of the Section "Thermodynamics of molten systems and solid phases of variable composition" of the Scientific Committee of Academy of Sciences of USSR on "Thermodynamics and Thermochemistry" (hereafter : 'SM TMS AS USSR'), 15-16 January 1991, Leningrad, USSR.

W.16. Kaptay G. Wetting of metal-like refractory compounds by molten aluminum as a functions of temperature, pressure and partial pressure of oxygen (in Russian) - SM TMS AS USSR, 15-16 January 1991, Leningrad, USSR

W.15. Kaptay G., Akhmedov S.N. Tûzálló anyagok (cermetek) korrózióval szembeni ellenállóképességének vizsgálata alumínium-alapú fémolvadékokban - Borsodi Mûszaki Hetek, Miskolc, 1990. június 5.

W.14. Kaptay G. Asszociált elegymodellek alkalmazása fém- és sóolvadék rendszerek termodinamikai leírásához - Eötvös Lóránt Fizikai Társaság 1. Termodinamikai Iskolája, Veszprém, 1990. május 14-16.

W.13. Kaptay G. Thermodynamic estimation of surface tension of Al-Mg molten phase with an oxide layer on it (in Russian) - SM TMS AS USSR, 16-17 January 1990, Leningrad, USSR

W.12. Bárczy P., Regel' L.L., Roósz A., Kaptay G., Turchaninov A.M., Safonova I.M. On the project "UMC" (Universal Multizone Crystallizator) (in Russian) - Meeting of Working Group "Space Physics", Section 7 "Material Science in Space", 20-25 November 1989, Tbilisi, USSR

W.11. Bárczy P., Kaptay G., Roósz A., Turchaninov A.M., Safonova I.M. Preparatory space experiments on skin-technology in furnace "KRISTALLIZATOR CSK-1", performed on earth (in Russian) - Meeting of Working Group "Space Physics", Section 7 "Material Science in Space", 20-25 November 1989, Tbilisi, USSR

W.10. Kaptay G. Kondenzált halmazállapotú alumínium monohalogenidek képzõdési entalpiájának és egyéb termodinamikai jellemzõinek meghatározása félempírikus közelítõ módszerekkel - Kémiai Elõadói Napok, XII. Tudományos Szimpózium, Szeged, October 1989.

W.9. Kaptay G. A Theory of Shapeforming Processes by Solidification under Microgravity Conditions - Workshop on Crystallization in Space, West Berlin, 20. September 1989.

W.8. Kaptay G. Nagyhõmérsékletû kloridolvadékok nyomnyi oxigéntartalmának meghatározása elektrokémiai módszerekkel - MTA Elektrokémiai Munkabizottság ülése, Miskolc, 1989. június 5.

W.7. Kaptay G. Shape-forming Problems by Solidification under Microgravity Conditions - International Workshop on Crystallization Phenomena, Miskolc, 29-30 November 1988.

W.6. Kaptay G., Berecz E., Báder I. Sóolvadékok oldott oxigéntartalmának meghatározása elektrokémiai módszerekkel - Borsodi Mûszaki Hetek "Analitika és fizikai-kémiai vizsgálati módszerek alkalmazása" szekció, Miskolc, 1988.június 1.

W.5. Kaptay G. Estimation of thermodynamic functions of aluminum monochloride at infinite dilution in chloro-aluminate melts (in Russian) - SM TMS AS USSR 19-20 January 1988, Leningrad.

W.4. Kaptay G. Thermodynamic analysis of ternary systems at infinite dilution, using the theory of ideal associated solutions (in Russian) - SM TMS AS USSR, 13-14 January 1987, Leningrad.

W.3. Kaptay G. On the role of atomic solubility in the total solubility of metals in molten salts (in Russian) - SM TMS AS USSR 1-2 February 1986, Leningrad.

W.2. Kaptay G. Thermodynamic calculation of solubility of aluminum in chloro-aluminate melts (in Russian) - SM TMS AS USSR, 1-2 February 1986, Leningrad

W.1. Kaptay G. Katódfolyamatok kinetikájának vizsgálata folyékony alumínium katódon klorid olvadékokban impedancia módszerrel - XVI. OTDK Mûszaki Szekció, 1983. március 21-22., Budapest, BME


6. Unpublished Manuscripts
KÉZIRATOK


M.139. O.Verezub, G.Kaptay: Wettability of some coated samples by liquid aluminium alloys - written for B.Kovacs, Bergakademie Freiberg, 21 October - 2 November, 2002, 17 pp.

M.138. G.Kaptay: Surface tension of Fe-O, Fe-S, and Fe-O-S alloys. Simplified equations based on Belton's formalism taken from [G.Kaptay: D.Sc. Thesis, Miskolc, Hungary, 2002-2003], extracted and translated fro David Naylor on 18th October, 2002, 6 pp.

M.137. G.Kaptay, Z.Gácsi, Zs.H.Göndör, O.Verezub, L.Zoltai: Elsõ szakmai részjelentés a MeAKKK keretein belül folyó "Lézeres kezeléssel elõsegített részecskeinjektálással elõállított felületi fém/kerámia kompozitok gyártásának határfelületi aspektusai és a kompozit vizsgálata" témakörben. Miskolc, 2002. szeptember 27. 7 o.

M.136. G.Kaptay: Adjustment of Potassium level in Tungsten by a Molten Salt Treatment - written for S.Mucklejohn ,and Z.Toth, 6th September, 2002, Oxford, UK, 1 p.

M.135. G.Kaptay: Some comments on the Poster at EUCHEM 2002 in Oxford: Oxide Solubility and Structural Properties of NdF3-LiF-MgF2-Nd2O3 melts, by E.Stefanidaki, G.M.Fotiadis, C.Kotoyannis, T.Ostvold - 5th September 2002, Oxford, UK, 3 pp - 3 rounds….

M.134. G.Kaptay: On the concentration dependence of the surface tension of some Al alloys - written for N.Babcsán on 26th August, 2002

M.133. G.Kaptay: On the stabilisation of liquid metallic emulsions by solid particles (and on the interfacial energy between liquid, equilibrated alloys), Lignano, 2-5 July, 2002, 8 pp.

M.132. Kaptay György: Tanévzáró ünnepi beszéd bányász, kohász és zenész diplomák átadásával - elhangzott a Miskolci Egyetem díszaulájában, 2002. június 28.-án.

M.131. G.Kaptay: Bubbles and particles floatation velocity and particle collection efficiency by bubbles - Miskolc, 16-18 June, 2002, 7 pp

M.130. G.Kaptay: Stabilization and Modeling of Metal Foaming by a Foaming Agent written on 7-9th June, 2002 to Thomas Wübben, Miskolc, 7 pp.

M.129. G.Kaptay: Some thermodynamics of the Pb(-Sn-Sb)/PbO/PbCO3/O2 system, written on 3rd June for Thomas Wuebben, Miskolc, 5 pages

M.128. G.Kaptay: Part of the project proposal on "Measurement of the effect of the interfacial active component on the critical velocity of engulfment of solid particles during solidification of particle reinforced MMCs" written for prof. P.Rohatgi on 22-25 May, 2002, 5 pp.

M.127. G.Kaptay: On the dynamic models of incorporation of solid particles blown onto the surface of liquid metals by a gas flow - written for B.Verõ, P.Boross, O.Verezub and L.Zoltai as part of the KKK project between 1-5 May, 2002, 8 pp.

M.126. G.Kaptay: Modeling the incorporation of solid particles, flying in a gas flow, into laser melted liquid metallic pools - written for B.Verõ, P.Boross, O.Verezub and L.Zoltai on 27th April, 2002, as a starting manuscript for the KKK project (5 pages)

M.125. G.Kaptay: Modeling Penetration of Liquid Metals into Porous Ceramics - Report written as Visiting Professor at SVBL, KIT, Japan, on the results of my 1-month stay, 10 pp., 9th February, 2002

M.124. G.Kaptay: Suggestions to make model experiments and to write papers to check the validity of some new theoretical hypothesis made in our Penetration/Infiltration Papers - written for T.Matsushita and prof. Mukai on 6th February, 2002. 3 pp

M.123. G.Kaptay: Basics of Adsorption Science (a guided tour from Gibbs to ourseleves) - 13 pp, KIT, 27 January, 2002.

M.122. G.Kaptay: On the form of existence of dissolved nitrogen in liquid iron and its possible role on the surface tension of liquid iron and liquid Fe-O alloy, written for prof. Mukai on 29-30 January, 2002, at KIT, 18 pp.

M.121. G.Kaptay: First draft of possible content of our possible book - K.Mukai, G.Kaptay: High-temperature Interfacial Energies, Forces and Phenomena, written for prof. Mukai on 29th January, 2002, KIT, 1 p + curriculum for the course 2 pp. + 2nd version, 4 pp., 5th February

M.120. G.Kaptay: On the stability of the argon bubble/alumina inclusion agglomerates in liquid steel, and on their critical velocity of engulfment by the solidification front of steel written on 26 January, 2002 for Mr W.Yamada and J.Nakashima of the Kimitsu R&D Lab of Nippon Steel Co. 11 pp.

M.119. G.Kaptay: A General Theory of Penetration of Liquid Metals into Ceramics with Non-Uniform Microstructure, written for professor K.Mukai and co-workers at KIT, during my stay, between 15 January, 9 February, 2002, 19 + 3 + 13 + 2 + 26 = 63 pages

M.118. G.Kaptay: On the Theory of Penetration of Liquid Metals into Porous Refractories (Preliminary Notes), written for professor K.Mukai and co-workers at KIT, during my first long holiday, between 11 and 14 January, 2002, 27 pages

M.117. G.Kaptay: The Construction of Complex (thermodynamic + Kinetic) Electrochemical Synthesis Diagrams, Miskolc, 22-25 December (Christmas time) 2001., 16 pp.

M.116. Z.Benkõ M., Kaptay Gy.: LD konverter betét ajánló algoritmusa (Dunaferr Ferrocontroll kft. részére), Miskolc, 2001. január - április, 23 oldal.

M.115. Kaptay Gy: A likvidusz hõmérsékletet közelítõ egyenlet optimális matematikai formájáról - dr. Roósz A. és Farkas János részére, Miskolc, 2001. október 30., 3 oldal

M.114. Kaptay Gy.: Fémolvadékok sûrûségének és felületi feszültségének számítási lehetõségei a nyugvó olvadékcsepp alakjából - Varga Csaba, Borsik Ákos és Kelemen Katalin r., 2001. október 27., 8 oldal.

M.113. Kaptay Gy.: Görbült határfelületre érvényes dinamikai pushing modell differenciál egyenlete - for Áki and Kati, 2001. október 22., 2 oldal.

M.112. Kaptay Gy.: WC szemcsék kémiai kölcsönhatása Al-4Cu-1Si olvadékkal (egyszerûsített termodinamikai analízis) - rövid feljegyzés Roósz András és Sólyom Jenõ részére, 2001. augusztus 7., 6 oldal.

M.111. G.Kaptay: A simplified set of thermodynamic equations to be used in solidification softwares applied for multi-component solid solutions - Lignano, lakóbusz, 30 July, 2001., 14 pp.

M.110. Kaptay Gy.: A felsõoktatási felvételi rendszer matematikai modellje, avagy mi legyen annak kritériuma, hogy az egyetemi/fõiskolai karok között hallgatói létszámkeret átcsoportosításra kerüljön sor? - projektkezdõ vitairat Z.Benkõ Máriának, kelt a 2001-es felvételi vonalhúzás másnapján (július 21.-én), 4 oldal.

M.109. Kaptay Gy: Többalkotós fázisdiagramok likvidusz hõmérsékletének becslésére szolgáló félempirikus egyenlet matematikai alakjának elméleti meghatározása - dr. Roósz András és reménybeli dr. Farkas János részére, Miskolc, 2001. július 19., 3 oldal.

M.108. G.Kaptay: Modelling surface tension of multi-component liquid alloys. A project-starting manuscript written for Zoltán Papp. 9th July, 2001, Miskolc, 4 pp.

M.107. G. Kaptay, I.Sytchev, Zs.H.Göndör, Z.Gácsi, A.Kovács, J.Sólyom, J.Kovács, F.Mogyoródi, B.Csõke, Á.Borsik: A Preliminary Theoretical and Experimental Study of the 'Molten Salt Enhanced Technology' to Introduce Fly-Ash Particles into Liquid Aluminum (The study ordered by Thompson Aluminum Casting Co on 27 March 2001 as part of the TAC-Ashalloy project) - Miskolc, 29 June, 2001, 67 pp.

M.106. G.Kaptay: Theoretical equations for effective viscosities of suspensions of mono-sized solid spheres and gaseous spherical bubbles in liquids, 17-20 June 2001, Vasgyári Kórház, Miskolc, 8 pp.

M.105. G.Kaptay: On the interfacial energies in the TiN/Ni and AlN/Ni systems - written for U.Krupp, 9th June, 2001, Miskolc, 2 pp.

M.104. G.Kaptay: On possible models for the surface tension of molten salts - written for dr. K.Hack, on 2nd June, 2001, Aachen, Hotel Baccara, 8 pp.

M.103. G.Kaptay: Some small corrections to the model used by Tanaka et al. to estimate the concentration dependence of the surface tension of binary liquid alloys - written for dr. K.Hack and co-workers, on 1st June, 2001, Aachen, Hotel Baccara, 5 pp.

M.102. Kaptay Gy.: Szilárd Bi szemcse Al-olvadékba hatolásának feltétele felületi Al/Bi kompozit lézeres technikával való elõállítása során. Svéda Mária r., a "Határfelületi jelenségek" doktori kurzus részeként, 2001. május 27.

M.101. G.Kaptay: Estimation of surface energies of metallic interstitial monocarbides - written for prof. K.Nakajima, February - 22 May, 2001., Miskolc.

M.100. G.Kaptay: On the excess entropy of solid and liquid binary metallic alloys - Miskolc, 25-27 March, 2001. 10 pp.

M.99. G.Kaptay: A possible recipe of a low-temperature molten salt system for the synthesis of TiB2 coatings, written for Maria Fernanda Souto on 21st March, 2001, 3 pp.

M.98. G.Kaptay: Introduction of fly-ash particles into liquid aluminum by the 'molten salt enhanced' technology. Theoretical background and proposal for feasibility experiments - written for R.Purgert on 17th March, 2001, 5 pp.

M.97. Kaptay Gy. Intersztíciós monokarbidok felületi energiájának termodinamikai becslése (különös tekintettel a WC felületi energiájára) Kézirat dr. Barta László részére, jubíleuma tiszteletére, Miskolc, 2001. február 17., 5 o.

M.96. G.Kaptay: On the General Form of a Semi-Empirical Equation for the Concentration Dependent Partition Coefficient - for A.Roósz, Miskolc, 13th February, 2001, 6 pages. Kiegészítve febr. 17-én + 2 oldal.

M.95. Kaptay Gy.: Függõleges falra felfutó meniszkusz egyensúlyi magassága - Miskolc, 2000. dec. 26., 3 o.

M.94. G.Kaptay: Report on possible causes of having fly-ash clusters and void defects in Ashalloy (fly-ash particles reinforced aluminum matrix composites) and possible ways to eliminate those effects - for prof. Rohatgi, 22 dec., 2000, Milwaukee, WI, USA., 5pp.

M.93. G.Kaptay: Research proposal on Study of threshold contact angle of ninfiltration of liquid metals into ceramic beds prepared of ceramic particles having different size distributions and shape - for prof. Rohatgi, on 20-21 Dec, 2000, Milwaukee, WI, USA, 5 pages.

M.92. Kaptay Gy., Jánosfy Gy.: Az aluminiumhasznosulás vizsgálata és optimalizálása alumíniummal dezoxidált acélok üstmetallurgiai kezelésénél. Kutatási jelentés a Dunaferr Rt. részére, Miskolc, 2000. december 12., 70 oldal + 1 szoftver.

M.91. Kaptay Gy., Z.Benkõ Mária: LD tanácsadó modell fizikai-kémiai alapokon való kialakítása. Végjelentés a Dunaferr Rt részére Konverter modell témában. 4 oldal + 1 szoftver. Miskolc, 2000. december 8.

M.90. Kaptay Gy.: Az alumínium szilárd-olvadék határfelületi energiájáról - dr. Roósz András, dr. Kuti István és reménybeli dr. Farkas János részére, feljegyzés Kuti István védése után, Miskolc, 2000. december. 1. 2 o.

M.89. Kaptay Gy., Z.Benkõ M.: 4. részjelentés Neurális modell konverteres acélgyártáshoz témában + szoftver. Miskolc, 2000. November 14. 28 o.

M.88. Kaptay György: Az optimális elõadás. Vitairat (egy elutasított tantárgyi habilitációs elõadás margójára). Miskolc, 2000. november 7. 10 o. (Melléklet: Korposné Kelemen Katalin: Kommunikáció és didaktikai módszerek - 4 oldal).

M.87. Kaptay Gy.: Gondolatok a nagyolvasztói medencesalak és nyersvas egyensúlyi viszonyairól ((Farkas Ottó - Szûcs László - Lehoczki József gondolatébresztõ cikke nyomán), Miskolc, 2000. október 23., 8 oldal.

M.86. Hutkainé G.Zs., Kaptay Gy.: Hegesztõpálcák kémiai polírozásának optimalizálása - Miskolc, 2000. szeptember 30, 30 oldal.

M.85. Kaptay Gy., Z.Benkõ M.: Az LD konverter tanácsadói szoftver modellje és algoritmusa - Miskolc, 2000. szeptember, 70 oldal.

M.84. Kaptay Gy: Az inert elektródás alumínium elektrolizáló kádak bevezetésétõl várható kádfeszültség-csökkenés mértékérõl (dr. Raisz Iván r.), Miskolc, 2000. június 17.

M.83. Kaptay Gy.: Elõterjesztés fegyelmi eljárás lefolytatására Tury Barbara II.-éves doktorandusz hallgató ügyében, aki tudományos eredmények meghamisításával és azok publikálásával súlyos etikai vétséget követett el, és ezzel erkölcsi kárt okozott mind az elõterjesztõ tudományos vezetõnek, mind a Miskolci Egyetemnek. 2000. május 17.

M.82. Kaptay Gy.: A T016903 sz. OTKA projekt zárójelentése. 20 oldal + mellékletek. Miskolc, 2000 május 10.

M.81. Kaptay G., Deviatkin S.: On thermodynamic Properties of the Ti-Si system and EES diagrams in the Ti+3 - Si+4system on inert and reactive carbon cathodes. Miskolc, 5th May, 2000.

M.80. G.Kaptay: An analysis and some open questions of Barbara's results 1. On intercalation of Na into LiMn2O4 from Al through the molten NaCl/KCl bath, 2. On activity of Li2O in complex oxides (to the kind attention of prof. G.Kale). April-May, 2000.

M.79. Z.Benkõ M., Kaptay Gy.: LD konverter-modell fizikai-kémiai alap-hipotéziseinek ütköztetése a "tényleges" valósággal - A Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Karának 3. részjelentése a Dunaferr Ferrocontroll kft. vezetésével folyó "Intelligens tanácsadó rendszer konverteres acélgyártáshoz" c. OMFB kutatási témához. Miskolc, 1999. december - 2000. március, 68 oldal.

M.78. H.Göndör Zsuzsa, Kaptay Gy.: Hegesztõpálcák fényességének meghatározása - a Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Karának 1. részjelentése az Inotai Alumínium kft. vezetésével folyó OMFB kutatási témához. Miskolc, 1999. november - 2000. március, 10 oldal.

M.77. Renata Román, George Kaptay: Removal of Zn from fly ash with molten chlorides. 6-month report, based on experiments performed between 15th September 1999 and 15th March 2000 - to the kind attention of prof. dr. Ir. A.Buekens. Miskolc, March 2000.

M.76. Kaptay Gy.: Tiszta fémek termodinamikai tulajdonságai - íródott Csicsovszki Gáborral való közös kutatás megalapozására, 30 o., 2000 január.

M.75. E.Báder, G.Kaptay: New cooling bath for the directional solidification of Ni-based superalloys - for Matthias Hördler, January, 2000, 6 pp.

M.74. Kaptay Gy.: Kerámaiszemcsék ülepedés közbeni koagulációja (MMC optimális szemcseméretének elméleti számítása) - 1999. december 5 (kiegészítendõ a "vizszintes Stokes összetevõ" elméleti meghatározásával - K.Kelemen Katalin ?), 5 oldal.

M.73. G.Kaptay: On the drag force acting on ceramic particles moving through liquid metals. Corrections to be included into the Stokes equation. 1999. December 5-12. 15 + 3 oldal.

M.72. Kaptay Gy.: Vitairat a Miskolci Egyetem stratégiai döntéseinek és az Egyetemi Tanács hallgató-tagjai véleményszabadságának védelmében - 1999. decemberében, lázálomban írt vitairat, melynek megjelentetésétõl többen eltanácsoltak ("a véres kézirat")..

M.71. Kaptay Gy.: A csíraképzõdés feltételének levezetése a Kelvin egyenletbõl, 1999. december 18., 5 oldal (3 oldalas, rövidített verzió átadva Roósz Andrásnak - M69/a)

M.70. E.Báder, G.Kaptay: Wetting experiments relevant to work of Matthias. July- November 1999.

M.69. Kaptay Gy.: Újra a Naidich egyenletrõl (eszembe jutott Enikõ tézistervezetét olvasgatva), 1999. október 2-3, 9 oldal.

M.68. Kaptay Gy., Zambóné Benkõ M.: LD konverter modell fizikai-kémiai alap-hipotéziseinek ütköztetése a valósággal - OMFB project 2. részjelentés, 1999. július - november, 41 o.

M.67. Kaptay G.: Removal of Impurities from Liquid Aluminium using Solid Electrolytes. Selected Topics. for G.Kale and B.Tury. 4th November, 1999.

M.66. Kaptay G.: Electrochemical synthesis diagrams of the Al-Gd, La-B and Gd-B systems - for Hasbi Kushov and his students, 26 Oct., 1999.

M.65. Kaptay Gy.: A karbon nanocsõ project - beszálljunk-e, és ha igen, mi lehet a célunk ? 8 oldal, 1999. október 24.

M.64. Kaptay Gy.: Néhány gondolat Bak János, Polányi Zoltán, Szélig Árpád: A konverterkazán CO emissziójának csökkentése, annak környezetvédelmi és energetikai haszna címû, 1999. január 31-én kelt, Dunaferr Alkotói Nívódíjas Pályázatához, 3 oldal, 1999. október 23.

M.63. Kaptay G.: A quick thermodynamic analysis of possible formation of binary phases at the interface of liquid tin and a Ni-based superalloy (+ other hints) - for Matthias Hördler, 20 Oct. 1999.

M.62. Kaptay Gy.: Magánvélemény a Dunaferr technológiai korszerüsítési koncepciójáról (Horváth István r.), 4 o., 1999. október 8.

M.61. Kaptay Gy., M.Z.Yaghmaee, Jánosfy Gy., Károly Gy.: A Fe-Al-N-B olvadékrendszer termodinamikai vizsgálata. részjelentés, mely készült a "A bórral mikroötvözött acélok gyártásbiztonságának és megfelelõségének további javítása" c., DAM-kutatási témához. Miskolc, 1999 május-június. M61.-a: Maziar's summer work, 1999 September.

M.60. Kaptay Gy., Z.Benko Mária: LD konverter fizikai-neurális, vagy neurális-fizikai hibrid modelljének fizikai-kémiai alapjai. Miskolc, 1999. június. 46 oldal.

M59. G.Kaptay: On the derivation of the Mukai equation. Miskolc, 6th May, 1999. Corrected for the dynamic situation on 29th January, 2000.

M.58. Kaptay Gy., Roósz A., Tóth L., Zambóné Benko M.: A Kohómérnöki Kar Kari Tanácsának irányelvei nyugdíjas korú vezeto oktatóink differenciált nyugdíjazásával kapcsolatban - egyhangúlag elfogadva 1999. március 3-án

M.57. Kaptay Gy. A Kohómérnöki Kar új neve. Szempontok és javaslatok az 1999. január 27-i rendkívüli Kari Tanácsi üléshez. 1999. január 16., 3 o. (január 28-án egyhangúlag elfogadva).

M.56. Kaptay Gy., Báder E., Molnár A., Hutkainé Göndör Zs.: Acél folyamatos öntésének vizsgálata határfelületi szempontból. 1. Részjelentés a Dunaferr Rt részére (1998 ápr. - 1999. Január). 41 o.

M55. R.Román, G.Kaptay: Report on understanding the physico-chemical processes taking place during the thermogravimetry experiments with sintering belt performed at the Limburgs Universitair Centrum. 12th January, 1999. 8 pages.

M.54. R.Román, G.Kaptay: Removal of Heavy Metals from Fly-Ash by the Binary CaCl2(70 w%) - MgCl2(30 w%) molten system (using CaCl2 as solvent, and MgCl2 as reagent). Manuscript # 3. Miskolc, 10th January, 1999, pages 4.

M.53. Kaptay Gy., Jánosfy Gy.: 2. részjelentés "A fémesalumínium tartalom beállítása az acél végtermékben" c. Dunaferr Rt-vel kötött kutatási megállapodáshoz. - Miskolc, 1998. december, 41 o.

M.52. Kaptay György, Tóth Levente, Zambóné Benkõ Mária: Együttgondolkodásra felhívó VITAIRAT, A Kohómérnöki Kar új oktatási stratégiája témakörben, Miskolc, 1998. nov. 28, 18 oldal

M.51. Kaptay Gy., Jánosfy Gy.: 1. részjelentés "A fémesalumínium tartalom beállítása az acél végtermékben" c. Dunaferr Rt-vel kötött kutatási megállapodáshoz. 1. altéma: A fémesalumínium tartalom meghatározása a CELOX szondával mért elektromotoros erõ értékek alapján - Miskolc, 1998. szeptember 8., 54 oldal.

M.50. Kaptay Gy.: Határfelületi energiák és jelenségek vizsgálata metallurgiai és anyagmérnöki technológiákban - Habilitációs tézisfüzet, Miskolci Egyetem, 1998. augusztus 30., 60 oldal.

M.49. Kaptay Gy. Kerámiarészecskékkel erõsített fémhabok gyártásának elméleti alapjai (Babcsán Norbert projektje által ihletve és a vele való brain-storming nyomán). Miskolc, 1998. augusztus 8. 11 oldal.

M48. Kaptay Gy.: Az emberi kapcsolatok vizsgálata termodinamikai összefüggések felhasználásával. Diplomaterv (tiszteletbeli évfolyamtársként). 1998. április 29.

M47. Kaptay Gy., Bolyán L., Báder E., Hutkainé G.Zs.: Alumíniumoxid és szilíciumoxid kerámiák nedvesíthetõsége fémolvadékok által. MKM pályázati jelentés, 10 oldal, 1998. február

M46. G.Kaptay: Thermodynamic derivation of the Laplace equation and the equation of capillary rise. January 24-27, 1998.7 pages

M.45. R.Román, G.Kaptay: Some aspects of fly-ash treatment by Calcium Chloride and Magnesium Chloride. Wettability and Thermogravimetry. Report based on experiments performed between 1st Dec 1997 and 15 Jan 1998 at the University of Miskolc, Hungary. To the kind attention of Prof. Dr. Ir. A.Buekens, Dr.Ir. H.Verelst, Ir.F.Rivet. Miskolc, 17 January, 1998.

M. 44. Kaptay Gy. Félempírikus egyenlet fizikai-kémiai alapjai acélvégtermék fémesalumínium tartalmának szabályozására. Készült Jánosy Gyula Ph.D. disszertációja nyomán. Miskolc, 1997. december 24., 6 oldal.

M.43. Kaptay Gy. Konverteracél oxigéntartalmának csökkenése az argonos utánöblítés alatt. Lehetséges modellek Jánosfy Gyula Ph.D. disszertációja nyomán. 1997. december 21-25, 10 oldal.

M.42. Kaptay G., Deviatkin S.V.: 5th Report on Copernicus 1177. 28 pp., December 1997.

M.41. Kaptay Gy.: Kalcium viselkedése acélolvadékban. Elõtanulmány. Miskolc, 1997. november 23. 6 oldal.

M.40. Kaptay Gy.: Acél folyamatos öntésének vizsgálata határfelületi szempontból. Alapegyenletek, vizsgálati lehetõségek, perspektívák - készült a Dunaferr Acélmûvek Kft részére Dr Szabó Zoltánnal és Szélig Árpáddal folytatott beszélgetés nyomán a jövõbeni együttmûködés reményében. Miskolc, 1997. nov. 16., 6 o.

M.39. Roósz A. - Kaptay Gy. Egyensúlyi fázisdiagramok tankönyv/jegyzet I. részének tervezete (A kémiai termodinamikától az egyensúlyi fázisdiagramokig). Miskolc, 1997. november 14., 15 oldal.

M.38. Kaptay Gy. Fizikai Kémia. Tananyag a minõségügyi menedzser szak mûszaki szakiránya részére. Miskolc, 1997. október, 36 oldal.

M.37. G.Kaptay: How to remove heavy metals from fly-ash? Manuscript # 2. October 1997, Miskolc, 16 pages.

M.36. G. Kaptay: How to remove heavy-metal oxides from fly-ash? Some thoughts from a distance. October 1997, Miskolc, 17 pages

M.35. Kaptay Gy. Thermodynamics of Transition Metal Borides. 1997 August. 7 p.

M.34. Kaptay Gy. OTKA 1996 részjelentés. 1997. február. 5 o.

M.33. Kaptay Gy. Anyagpárválasztás markerezéssel követett "pushing" kisérletek végzésére (Babcsán Norbert ötlete nyomán, iletve a vele való együttmûködés reményében. Miskolc, 1997 január16. 7 o.

M.32. Kaptay G., Devyatkin S.V. - Second Year Report on Copernicus 1177 project. Miskolc, 1997 január.

M.31. Kaptay Gy. Átmenetifém- borid, karbid és nitrid kerámiák felületi energiájának becslése. 1996. december, 7 o.

M.30. Kaptay Gy., Bolyán L.: Kerámiák nedvesíthetõsége Cu-4Sn fémolvadék által. Anyagpárválasztás egykristály turbinalapát kompozitanyaghoz. 1996 Miskolc

M.29. Kaptay Gy.: A csíraképzõdés termodinamikája. Miskolc, 1996 november

M.28. Kaptay Gy: Zárójelentés a Magyar Hitelbank AFMK alapítványától 1993 június és 1995 június között elnyert "Fém- és sóolvadékok termodinamikája és elektrokémiája" c. pályázathoz (500 e Ft). Miskolc, 1996. november 3.

M.27. Kaptay Gy. Néhány megjegyzés az in-situ MoB2-vel erõsített szalaghoz. A TiB2-vel erõsített szalagok gyártási lehetõségérõl (Bárczy Pál, Szigety Ferencés Lovas Antal r.). 1996. szeptember., 2 o.

M.26. Kaptay Gy.: Amorf szalagok felületi részecskeméret-eloszlása és a kiindulási por méreteloszlása közötti összefüggésrõl, Vitaanyag, Miskolc, 1996

M.25. G. Kaptay: Experimental facts measured by SOLAB contradicting the Uhlman's and Neumann's definitions of the interfacial force (and supporting mine) 30 April 1996, Tuscaloosa, USA

M.24. G.Kaptay: The interfacial force acting on the spherical Zirconia particle in front of the solidification front of pure Aluminium and other metals. Huntsville, USA, 1996 April

M.23. Kaptay Gy. Alumínium olvadék szálas kerámiába való behatolási lehetõségének elméleti vizsgálata (Gácsi Z. részére), 1996. március 6., 4 o.

M.22. Kaptay G., Devyatkin S.V. - First year report on Copernicus 1177 project. Miskolc, 1996.

M.21. Kaptay G. What shall I do in field of Interface Science? Berghotel Krippenstein, 31. December, 1995. 5 pages

M.20. Kaptay G. Report No.1. on Copernicus 1171 project. 1995. July. 3 pages.

M.19. Kaptay Gy. A nedvesítés hatása üvegfém-kerámia kompozitok szerkezetére és kopásállóságára. Miskolc, 1995. június 23. 5 o. (módosítás: 1995. július 3., 2 o.)

M.18. Kaptay GY. OTKA T016903 munkaterve. 1995, 7 o.

M.17. Kaptay Gy. WC és Al2O3 részecskéknek a Fe40Ni40B6P14 olvadék felületérõl az olvadék belsejébe való bejutásának ("inkorporációjának") elméleti vizsgálata 1200 oC-on. Miskolc, 1993. április, 3 o.

M.16. Kaptay Gy. Vasalapú kompozitok elõállítása penetrációs technikával. A folyamat lehetõségének fizikai kémiai vizsgálata. Miskolc, 1991. November, 9 o.

M.15. G.Kaptay: The kinetic model for the interaction between insoluble particles and an advancing sloid-liquid interface. Part II. (The negation of negation). Tuscaloosa, USA, September 1991, 17 p.

M.14. G.Kaptay, S.Ahuja, D.M.Stefanescu: Thermodynamic and Kinetic Models for Interaction of Insoluble Spherical Particles with a Planar Solidification Front in MMCs. Part I. Case of one particle. Tuscaloosa, USA, September 1991, 31 pages.

M.13. Kaptay G. On the Critical Contact Angle Required for Incorporating Spherical Solid Particles into Molten Metals. Tuscaloosa, USA, September, 1991, 7 p.

M.12. Kaptay G. Estimation of the solid/solid interfacial energy between aluminum and SiC of unoxidized interface. Tuscaloosa, USA, September, 1991. 6 p.

M.11. Kaptay G. An improved version of the analytical model for the interaction between an insoluble sphericle particle and an advancing solid/liquid interface. Estimation of the solid/liquid interfacial energy. Tuscaloosa, USA, September, 1991. 35 p.

M.10. Kaptay G. Some comments on how to improve our sessile drop experiments being performed for studying penetration phenomena and problems of preparing metal/ceramic composites. Tuscaloosa, USA, August, 1991. 25 p.

M.9. Roósz A., Kaptay G., Máthé I., Sólyom J. The basic experiments on shell-technology in furnace KRISTALLIZATOR on Earth (in Hungarian) - in Scientific Report 'INTERKOSMOS Investigations, Material Science in Space', Miskolc, Hungary, 1989, pp. 2-39.

M.8. Bárczy P., Kaptay G., Lengyel A., Gácsi Z. Alumínium frakcionált kristályosítás hazai megvalósításának lehetõségei - Tanulmány, Miskolc, 1989, 62 p.

M.7. Kaptay G. A "BEALUCA" ûrkísérletek tervezése alakadási szempontból - Miskolc, 1989., 34. o.

M.6. Kaptay G. Study of chemical interaction of high temperature chloro-aluminate melts with liquid aluminum, some refractory materials and oxygen with the aim of developing a new aluminum electrolysis process. (in Russian) - Ph.D. Thesis, Leningrad, 1988, 268 p.

M.5. Kaptay G. Study of chemical interaction of high temperature chloro-aluminate melts with liquid aluminum, some refractory materials and oxygen with the aim of developing a new aluminum electrolysis process. Abstract of Ph.D. Thesis. (in Russian) Leningrad, 1987, 16 p.

M.4. Kaptay G. Felsõtüskés elektrolizáló kádak hõveszteségének számítógépes modellje - FMKT dolgozat, ALUTERV-FKI, Budapest, 1984. 46. o.

M.3. Kaptay G. Interaction between molten aluminum and chloro-aluminate melts (in Russian) - Diploma work, Leningrad, 1984, 163 p.

M.2. Kaptay G. Az aluminiumgyártás kloridos technológiája. A fémaluminium kloridolvadékokban való kiválásának kinetikája. Irodalmi összefoglaló. Leningrád, 1983. 14 o.

M.1. Kaptay G. AlCl3-at tartalmazó kloridolvadékokban végbemenõ katódfolya- matok kinetikájának vizsgálata impedancia módszerrel. A módszer elmélete. TDK szakdolgozat, Leningrád, 1982., 81. o.

7. Lecture Notes
JEGYZETEK

 

N.5. Kaptay Gy.: Fizikai Kémiai Egyensúlyok. 1. füzet. Tiszta anyagok termodinamikai tulajdonságai és fázisegyensúlya. 1998. augusztus, Miskolc, 102 oldal. Kézirat.

N.4. Fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok. Szerkesztette dr. Báder Imre. Szerzõ: dr Báder Imre, Báder Enikõ, Bolyán László, Dr. Bedõ Zsuzsa, Csoma Gáborné, dr. Emmer János, dr. Kaptay György, dr. Lakatos István, dr. Lengyel Attiláné, dr. Raisz Iván, dr. Török Tamás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. (saját fejezet: Fémolvadék korróziós hatásának vizsgálata határfelületi jellemzõk alapján. 2.4. Laboratóriumi gyalkorlat, 16-20. o.)

N.3. Kaptay Gy.: Kerámiaszemcsékkel erõsített fém-mátrixú kompozitanyagok gyártásának határfelületei vonatkozásai, 15 o. jegyzetfejezet a Surface Engineering doktoranduszi jegyzetben, 1996 - TEMPUS kézirat

N.2. Kaptay Gy.: Vegyületfázisok kialakítása elektrokémiai szintézissel sóolvadékokból szilárd fázisok felületén, 28 o., jegyzetfejezet a Surface Engineering doktoranduszi jegyzetben, 1996 - TEMPUS kézirat

N.1. G.Kaptay, I.Lakatos, T.I.Török: Experiments in Physical Chemistry, 1990. Experiment No 3.: Measurement of Surface Tension - 9 o.

Reviews written for books
Könyv bírálatok, ajánlások

R.B.2. Ajánlás dr. Gácsi Zoltán (szerkesztõ): Szerkezetvizsgálat és Képelemzés c. tankönyvéhez (2001. április).

R.B.1.: Kaptay Gy.: Néhány észrevétel Gácsi Zoltán, Mertinger Valéria: Fémtan c. könyvéhez a 2. kiadás reményében. 2000. július 16.


Jelentés - Proposal - kézirat bírálatok

RM.1. Kaptay Gy.: Rövid vélemény a 3SzV Komplex Rendszerrõl a 2001. december 20-án átnyújtott 175 oldalas anyag áttanulmányozása alapján, amire dr. Károly Gyula, az MTA Metallurgiai Bizottságának elnöke kért fel, fizikai-kémiai szempontok szem elõtt tartásával. 2002. jan.2., 2.o. (negatív - értékelhetetlen)

RM2. Kaptay Gy. Short opinion on Development of new technologies and apparatus for measurement of capillarity properties of high-tempearture melts, by N.Grigorenko (positive, to be supported)


Reviews written for scientific papers
Cikk bírálatok

RP.43. Review on paper: V.G.Kremenetsky: Cluster model structures of alkali metal chloride melts. Geometric and energetic parameters, submitted to J. of Molecular Liquids. Review written on 25th September, 2002, to be rejected

RP.42. Review on paper: H.Ito, Y.Hagesawa, Y.Ito - Electrode Behaviour of Hydrogen Reduction in Molten Alkali Chlorides - subbmitted to J. of Electrochemical Society, review written in July, 2002, 2 pages, suggested for publication with minor changes

RP.41. Review on paper "Molten Salt Oxidation: A Reassessment Of Its Supposed Catalytic Mechanism And Hence Its Development For The Disposal Of Waste Automotive Tires" submitted by T.G.Griffiths, V.A.Volkovich, E.M.Anghel for the Proceedings of Molten Salts of the 201st Meeting of ECS, 1p., 19 May, 2002

RP.40. Review on paper "Cathode Bottom Wear During Aluminium Electrolysis" submitted by H.A.Oye, X.Liao, A.Store, T.Foosnaes for the Proceedings of Molten Salts of the 201st Meeting of ECS, 1 p., 19 May, 2002

RP.39. Review on paper "Towards Elimination Ofthe Anode Effect And Perfluorocarbon Emissions From Hall-Heroult Cells" submitted by H.Zhou, D.R.Sadoway for the Proceedings of Molten Salts of the 201st Meeting of ECS, 1 p., 19 May, 2002

RP.38. Review on paper "Electrical Conductivity And Transference Number Measurements Of FeO - CaO - MgO - SiO2 Melts" submitted by A.Ducret, D.Khetpal, D.R.Sadoway for the Proceedings of Molten Salts of the 201st Meeting of ECS, 2 pp., 19 May, 2002

RP.37. Sub-Review on paper "The NHMR Spectra Of Molten Asymetric Pyridinium Salts" submitted by D.S.Newman, D.Y.Chen, V.A.Oliveira,A.M.Elias, M.E.Elias for the Proceedings of Molten Salts of the 201st Meeting of ECS, 1 pp., 19 May, 2002

RP.36. Review on paper "In situ raman spectroscopic study of supported molten salt catalyst during so2 oxidation" submitted by I. Gaikoumelou, R.M.Caraba, V.Parvulescu, S.Boghosian for the Proceedings of Molten Salts of the 201st Meeting of ECS, 1 p., 19 May, 2002

RP.35. Review on paper "Molten Salts Electrolytes and Performance of - Electroanalitical Membrane Cells for Flue Gas Cleaning" submitted by S.B.Rasmussen, K.M.Eriksen, J.Winnick, P.Simonsen, R.Fehrmann for the Proceedings of Molten Salts of the 201st Meeting of ECS, 2 pp, 19 May, 2002

R.P.34. Review written for the paper submitted to Electrochmica Acta by H.Konishi, T.Nohira, Y.Ito: "Formation of Dy-Fe films by nolten salt electrochemical process", 6th April, 2002, 3 pages (recommended with some suggestions).

R.P.33. Review for the paper submitted to the Journal of Electrochemical Society by T.Oishi, T.Goto, Y.Ito: Anode Discharge Electrolysis of Molten LiCl-KCl System, 22 Febr. 2002, 2 pages (recommended with minor/major revision)

RP.32. Bírálat Illés Péter: Meleg- és hideghengerléssel elõállított acélszalagok feldolgozásának korszerû módszerei címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 1 oldal módosító javaslattal), 2002. február 17.

RP.31. Bírálat Sinka Klára: "A hõ terjedése szilárd testek belsejében szakaszos tüzelés esetén" címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 2 oldal módosító javaslattal), 2002. február 17.

RP.30. Bírálat Fehérvári Gábor, Verõ Balázs: "Solidification Front in Continuous Casting Slabs"
címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 2 oldal módosító javaslattal), 2002. február 17.

RP.29. Bírálat Nagy Ákos, Hegman Norbert: "Mûanyag lencsék felületi bevonatainak vizsgálata"
címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 1 oldal módosító javaslattal), 2002. február 17.

RP.28. Bírálat Csányi Judit, Gömze László: "A technológiai paraméterek hatása az Al2O3 oxidkerámiák mikrostruktúrájára" címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 2 oldal módosító javaslattal), 2002. február 17.

RP.27. Bírálat Szentes Tibor: Hõmérséklet - egyenletesség ellenõrzése gáztüzelésû harangkemencéknél címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 1 oldal módosító javaslattal), 2002. február 17.

RP.26. Bírálat Tomolya Kinga, Gácsi Zoltán, Tadeus Pieczonka: Kerámirészecskékkel erõsített kompozitok elõállítása címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 2 oldal módosító javaslattal), 2002. február 17.

RP.25. Bírálat Zámoli Szabolcs, Kapros Tibor: Harangkemencék hevítési feltételeinek megváltozása tüzelõanyagváltás esetén címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 1 oldal módosító javaslattal), 2002. január 10.

RP.24. Bírálat Varga László, Dúl Jenõ: Lemezgrafitos öntöttvas visszamaradó öntési feszültségének és a maradó alakváltozó képességének összefüggése címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 2 oldal módosító javaslattal), 2002. január 10.

RP.23. Bírálat Király Gyula: Melegalakítási szilárdság meghatározása lépcsõs nyomóvizsgálattal
címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 1 oldal módosító javaslattal), 2002. január 10.

RP.22. Bírálat Farkas János, Roósz A. : Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagramok közelítõ számítása címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2001 kiadványba leadott kézirathoz (elfogadva 2 oldal módosító javaslattal), 2002. január 10.

RP.21. A short opinion on the paper of Y.Kaneki, Y.Sasaki, K.Ishii, M.Iguchi: Rate of Capillary Rise in the Porous Media under Microgravity, ISIJ, 40 (2000) S160-163, written for prof. K.Mukai on 16th January, 2002, 2pp + 1 page correction, written on 17th January, 2002.

R.P.20. Review for paper S 8-5 "Simulation of wetting phenomena using the real-coded lattice gas method by Y.Hashimoto, S.Tanaka, H.Ohashi" submitted to HTC 2000 Proceedings. Accepted with major revisions, 6th March 2001, 2 pages ("largely above the average of the all reviewers" [Eustathopoulos]).

R.P.19. Bírálat Leskovics Katalin, Marossy Kálmán, Szabó Tamás: Termoplasztikus poliuretánnal módosított lágy PVC vizsgálata címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz. 2001. február 15. (elfogadva, 1/2 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.18. Bírálat Koncz Zsolt, Bárczy Pál, Nagy Gábor, Janecska Ákos: Katalizátorhordozók hatása a polimer tulajdonságaira címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz. 2001. február 15. (elfogadva, 1/2 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.17. Bírálat Sinka Klára: Pulzáló tüzelés vizsgálata kísérleti kemencén címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz. 2001. február 15. (elfogadva, 1/2 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.16. Bírálat Lenkovics Zoltán: Funkcionális, tulajdonságjavító adalékok beépülése és hasznosulása a fényforrás célú volfrám elõállításánál címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz 2001. február 15. (elfogadva, bár fenntartásokkal)

R.P.15. Bírálat Puskás Péter, Gácsi Zoltán: Belsõ mechanikai feszülségek vizsgálati lehetõségei címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz. 2001. február 15. (elfogadva, 1/2 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.14. Bírálat Fecske Zoltán, Török Tamás: Kémiai redukciós nikkel-foszfor-alumínium összetett bevonatok jellemzése címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz 2001. február 15. (elfogadva, 1 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.13. Bírálat Becze Levente, Török Tamás: Szennyezett cink-szulfát elektrolitok tisztítása szabályozott elektrokémiai körülmények között címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz 2001. február 15. (elfogadva, 1 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.12. Bírálat Beszterczeyné Nagy Adrienn: Mûanyag- és mûanyagtartalmú hulladékok kohászati hasznosíthatósága címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz 2001. február 15. (elutasítva, 1 oldalnyi indoklással)

R.P.11. Bírálat Stoll Krisztián: A bór hatása a repedés keletkezéséhez és terjedéséhez szükséges energiára címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz. 2001. február 15. (elfogadva, 1 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.10. Bírálat Beszterczey Viktor, Jánosfy Gyula, Károly Gyula: Technológiai Tanácsadó Szoftver (TTSZ) ZF7B és ZF6 típusú acélok gyártásbiztonságának növelésére címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz 2001. február 15. (elfogadva, 1 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.9. Bírálat Szemanik Anita, Babcsán Norbert: Fémhabok vizsgálata címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz. 2001. február 15. (elfogadva, 2 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.8. Bírálat Zsohár Viktor: Folyékony alumínium-ötvözetek minõsítése szûrési elven mûködõ mintavétel segítségével címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz, 2001. február 15. (elfogadva, 1 oldalnyi módosító javaslattal)

R.P.7. Bírálat Dúl Jenõ, Nándori Gyula, Varga László, Püspöki Erzsébet: Lemezgrafitos öntöttvas vizsgálata hajlítókísérlettel címû, a ME Doktoranduszi Fórum 2000 kiadványba leadott kézirathoz. 2001. február 15. (elfogadva 1,5 oldalnyi módosító javaslattal).

R.P.6. Review for paper No EC 1022 submitted to Electrochemical Communications by V.L.Cherginets et al.: "On carbonate stability in molten cesiumhalides at 800 oC". Review written on 3rd February, 2001 (accepted with revisions and suggestions)

R.P.5. Manuscript review for the paper submitted to "High Temperature Material Processes" by S.A.Kuznetsov "Determination of chromium and iron distribution coefficient in molten salts by the method of linear sweep voltammetry. Review written on 30th September 1998. (accepted with revisions)

RP.4. Review for paper submitted to Proceedings volume MS5 in Molten Salts Forum 1998 by L.P.Polyakova: The Study of Zirconium and Niobium Joint Electrodeposition in KCl-KF-K2ZrF6-K2NbF6 melts - written on 4th November 1997 for Prof. H.Wendt ("needs thorough revision")

RP.3. Review for paper submitted to Proceedings volume MS5 in Molten Salts Forum 1998 by H.Numata, H.Takamura, I.Ohno: Effect of alkali fluorides as an additive agent to the eutectic LiCl-KCl-TiCl3 melt on fine titanium deposits - written on 4th November 1997 for Prof. H.Wendt ("accept with minor revisions")

RP.2. Review for paper submitted to Proceedings volume MS5 in Molten Salts Forum 1998 by X.Wang, J.Liu, V.deNora, J.A.Sekhar: Evaluation of Collodial Alumina Bonded TiB2 coatings for improving the carbon cathode performance in Hall-Heroult cells - written on 4th November 1997 for Prof. H.Wendt ("accept with minor revisions")

RP.1. Manuscript review (for manuscript No 83) for the paper submitted to HTC-97 Conference Proceedings by J.C.Joud, C.Vittoz, P.E.Dubois: "The van der Waals Contribution to the surface energy of oxides" - written on 4th November 1997 for Prof. N.Eustathopoulos. ("content: very good, English: excellent").


Bírálatok/vélemények doktori dolgozatokról
Reviews written for dr (Academy) Thesis


RDD.2. Otziv na avtoreferat dissertacii na soiskanie uchionoi stepeni doktora himicheskich nauk Kalagovoi R.V. po teme "Fiziko-khimicheskiie osnovi razrabotki novich materialov v splavach ceriia i molibdena s 3d-perehodnimi metallami", Nalchik, 2002, 2002-05-27, Miskolc, 2 pp.

RDD.1 O???? ?? ??????????? ?????????? ?.?.: "???????? ? ?????????????? ? ???????????? ????????????? ???????? ??? ?????????? ?????????" ?? ?????? ??????? ??????? ??????-?????????????? ???? - KBGU, Nalchik, Russia, 2001. december 15. 1 pp.


Habilitációs bírálatok
Reviews written for dr. habil thesis

RH.1. dr. Arató Péter - kérelem habilitációs eljárásra a Miskolci Egyetem Mûszaki Természettudományi habilitációs bizottságához az MTA doktora cím alapján. Támogatva, 2000. augusztus 9.

PhD (kandidátusi) disszertáció bírálatok
Reviews written for PhD Thesis

R.D.8. ?i???? ?? ??????????? ????????ii ?? ???????? ????????? ??????? ????????? ?i?i???? ???? ???'???i?? ?. ?. ?? ???? "??????????????????? ????????i?i???? ?????? ?????i? ?????i???? ?????i? ? i????? ???????i?" (Kiev, 2002), 2002. June 1, 1 page

R.D.7. Otziv na avtoreferat dissertacii na sosikanie kandidata himicheskich nauk Novosiolovoi A.V. po teme "Okislitelni-vosstanovitelnie potenciali samariia i evropia v rasplavlennich hloridach shelochnich metallov" (Ekaterinburg, 2002), 2002. május 28., 2 oldal

R.D.6. Kárpáti János: Modellrendszer ipari kemencék energiafelhasználásának csökkentésére, kandidátusi értekezés, az MTA Gépészeti-kohászati szakbizottságához benyújtva, 2000. Bírálat 4 oldal, kelt 2001. február 1. ("mûszaki szempontból értelmezhetõ új tudományos eredmények hiányában a mûszaki tudomány kandidátusa fokozat odaítélését nem javasolom. A gazdaságtudomány kandidátusa címet feltételesen javasolom (az elsõ 4 tézispont alapján), amennyiben egy közgazdász bírálótárs kijelenti, hogy gazdaságtani szempontból a dolgozat új tudományos eredményeket tartalmaz").

R.D.5. Szabó Géza: "A késõ bronzkori fémmûvesség és technikai kultúra a Kárpát-medencében", BME Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Tanács és Habilitációs Bizottságnak benyújtott PhD értekezés. Bírálat 3 oldal, 1 kérdés, védésre feltételesen javasolva, amennyiben történettudományi szempontból új tudományos eredményeket tartalmaz. Miskolc, 2000. június 30. Védett 2000. november 14-én a BME-n, 100 %.

R.D.4.c. Reakciók Hegedûs Éva válaszaira. 2 oldal, 1999. május 15. Védés kitûzve 1999. Június 10. (védés OK, 2. Tézispont törölve, 4 átírva, 83 %).

R.D.4.b. Hegedûs Éva: Tiszta és adalékolt -volfrám eloállítása és jellemzése, Miskolc, 1999 (bírálat kelt 1999. április 30, 4 oldal, 6 kérdés, védésre javasolva).

R.D.4.a. Vélemény Hegedûs Éva "Tiszta és adalékolt -volfrám eloállítása és jellemzése" c. Ph.D. értekezésének 2. és különös tekintettel 2.b. tézispontjához. 1999. március 4.

R.D.3.a. Török Béla: A TiO2 hatásának vizsgálata a nyersvasgyártást meghatározó, illetve a nagyolvasztó mûködését befolyásoló salakképzõdési és metallurgiai folyamatokra, Miskolc, 1998. (bírálat munkahelyi vitára, kelt 1998. november 5-én, benyújtásra javasolom).

R.D.3.b. Török Béla: A TiO2 hatása a nagyolvasztói salakok néhány metallurgiai tulajdonságára - PhD értekezés, Miskolc, 1998. (bírálat 5 oldal, 18 kérdés/megjegyzés, védésre javasolva, kelt 1998. december 6-án. Védés 94 %-on 1999. január)

R.D.2. Csepeli Zsolt: Irányítottan kristályosított volfrám szállal erõsített alumínium mátrixú kompozit szerkezete - PhD értekezés, Miskolc, 1997 (bírálat 6 oldal, 8 kérdés, 7 tézisbõl 4 változtatás nélkül elfogadva, védésre javaslom, kelt 1998. január 30. Védés OK.)

R.D.1. Jánosfy Gyula: Alumíniummal csillapított, szilíciumszegény lágyacélok fémesalumíniumtartalmának és oxigénszintjének szabályozása, 1997 (bírálat 6 oldal, 10 megjegyzés, 7 kérdés, védésre javasolom, kelt 1997. dec. 24. - válasz 7 oldal, védés 1998. január 16-án, 100 %)

Diplomamunka bírálatok
Reviews written for diploma works

R.DI.1. Boross Péter: Lézeres átolvasztéssal végzett felületmódosítások - 2001, BME, BAYATI, tud. vezetõk: Verõ Balázs és Hárs György (jeles érdemjegyet javasolok)


TDK bírálatok
Reviews written for Student Research Works (TDK)

RT.18. Karcagi Rita, Kretz Ferenc: Alumínium mátrixú kompozit elõállítása felületkezelt karbonszál segítségével (2001. november, dr. Gácsi Zoltán és Magyar Anita, 88 %)

RT.17. Szalai Ibolya: Karbonszál erõsítésû össztett anyagok fejlesztése (2000. november, dr. Gácsi Zoltán, Magyar Anita, 84 %)

RT.16. Szemanik Anita: Fémhabok elõállítása és vizsgálata (Miskolc, 2000. november, Babcsán Norbert, 73 %).

RT.15. Gönczy Mihály: Halogén izzólámpa élettartam vizsgálata a töltõgáz két paraméterének függvényében (nyomás, összetétel) (Miskolc, 2000. november, dr. Fudala Ágnes, dr. Hegman Norbert - 71 %).

RT.14. Farkas János (K503a): A peritektikus folyamat szimulációja CA módszerrel (Miskolc, 1999. november, konzulens dr. Roósz András) - II. díjra javasolva.

RT.13. Nagy Erzsébet és Szemanik Anita IV. éves hallgatók: "Habok vizsgálata" (1998, konzulens: Babcsán Norbert) (I. - II. díjra javasolva).

RT.12. Nagy Dániel és Veres Zsolt III. éves hallgatók: "Háromalkotós alumíniumötvözet irányított kristályosítás" (1998, konzulens: Roósz András, Rontó Viktória) (II. - III. díjra javasolva).

RT.11. Szabó Orsolya V. éves mérnök-fizikus: Thermodynamic Modelling of Phase Diagrams and Application for the Mo-S system (1998, Török Tamás, Varsányi Magda) (III.hely javasolva)

RT.10. Babcsán Norbert: A határfelület megjejeölési technika alkalmazása az Univerzális Sokzónás Kristályosító Ûrkemence tesztelésére (1996, Bárczy Pál)

RT.9. Márton Krisztián: Production of ternary InSb alloys (1996, Frohberg)

RT.8. Boros Ferenc: Al-Fe ötvözet irányított kristályosítása (1994, Roósz András, 72 pont max. 80-ból)

RT.7.Szabó Gábor: Dinamikus olvasztási kisérletek (1994, Bárczy Pál, 70 pont max. 80-ból)

RT.6. Hegedûs Éva: Interdiffúziós mérések folyékony monotektikus rendszerekben: alumínium-bizmut (1993, Frohberg)

RT.5. Filep István: Adalékok hatása az alumínium elektrolízisre (1991, 22 pont max. 45-bõl)

RT.4. Reiger József: Gázok abszorpciója folyadékokban (1990, Raisz Iván, 24 pont a maximális 45 pontból)

RT.3. Balogh Attila: Az AlMg2 ötvözet irányított kristályosítása (1990, Roósz András, 35 pont a maximális 45 pontból)

RT.2. Stefanek József: Anódos túlfeszültség vizsgálata az alumínium elektrolízisnél (1989)

RT.1. Jámbor Gyula: Különbözõ típusú timföldek oldódásának vizsgálata (1988, Sziklavári Károly, 30 pont max. 45-bõl)


My participation in Conference series

IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics:
No 11., Como, Italy, August 26-31, 1990
No 12., Snowbird, Utah, USA, 16-21 August 1992
No 13., Clermont Ferrand, France, July 17-22, 1994

International Symposium on Molten Salt Chemistry and Technology
3rd, Paris, France, 15-19 July, 1991.
5th, Dresden, Germany, 24-29 August, 1997.
6th, Shanghai, China, 8-12 October, 2001

International Conference on Solidification and Microgravity:
No1, Miskolc, Hungary, 23-25 April, 1991
No 2., Miskolc, Hungary, 25-28 April 1995 (Microgravity <--> Gravity)
No 3., Miskolc, Hungary, 26-29 April, 1999

EUCHEM Conference on Molten Salts:
No 23, De Haan, Belgium, March 29 - April 3, 1992
No 24, Bad Herrenalb, Germany, 21-26 August, 1994
No 25, Smolenice Castle, Slovakia, 15-20 September, 1996
No 26, Porquerolles, France, 27 June - 3 July, 1998
No 27, Karrebaeksminde, Denmark, August 20-25, 2000.
No 28, Oxford, UK, 1-6 September, 2002

Russian Conference on Physical Chemistry and Electrochemistry of Ionic Melts and Solid Electrolytes
No 10, 27-29 October 1992, Ekaterinburgh, Russia
No 11, Ekaterinburg, Russia, January 1998.
No 12, 17-23 September, 2001, Nalchik, Russia
No 13 - Ekaterinburgh, 2004 ???

ICSOBA International Congress
No. 7., Balatonalmádi-Tapolca, Hungary, 22-26 June 1992
No. 8., Milan, Italy, 16-18 April 1997

Meeting of the Electrochemical Society (with Int. Symp on Molten Salts):
No 185., (No 9), San Francisco, California, USA, 22-27 May, 1994
No 189., (No 10) Los Angeles, California, USA, 5-10 May, 1996
No 193., (No 11) San Diego, California, USA, 3-8 May, 1998
No 201., (N0 13) Philadelphia, PA, USA, 12-17 May, 2002

microCAD Int. Computer Science Conference:
year 95: Miskolc, Hungary, 23 February 1995.
year 96: Miskolc, Hungary, 29 February 1996.
year 97: Miskolc, Hungary, 26-27 February 1997.
year 98: Miskolc, Hungary, 26 February, 1998.
year 99: Miskolc, Hungary, 24-25 February, 1999.
year 2000: Miskolc, Hungary, 23-24 February, 2000.
year 2001: Miskolc, Hungary, 1-2 March, 2001.
year 2002: Miskolc, Hungary, 7-8 March, 2002

TMS Annual Meetings & Exhibitions:
No 126., Orlando, USA, February 9-13, 1997
No 129., Nashville, USA, March 12-16, 2000
Fall Meeting 2000, St. Louis, October 8-12, 2000
Fall Meeting 2001, Indianapolis, 5-8 November, 2001

Gordon Research Conferences:
on Molten Salts & Liquid Metals, Henniker, NH, USA, 3-8 August, 1997
on Molten Salts & Liquid Metals, Henniker, NH, USA, 25-28 July, 1999

International Conference on High-Temperature Capillarity:
2nd: Cracow, Poland, 29 June - 2 July 1997
3rd: Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000
4th: Genova, Italy, March 2004 ????


Me - as member of the International Scientific Committee

12. 34th International Ocotber Conference on Mining and Metallurgy, 30 Sept. - 3 Oct., 2002, Bor,
Yugoslavia
11. EUCHEM 2002 Molten Salts Conference - Oxford, UK, 1-6 September, 2002
10. MICROCAD '2002 International Scientific Conference, 7-8 March, 2002.
9. 6th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, Shanghai, China, 8-12 October, 2001
8. 8th Int. Symp. on Particle Size Analysis, Environmental Protection and Powder Technology
(PORANAL), 13-14 September, Eger, Hungary.
7. MICROCAD '2001 International Scientific Conference, 1-2 March, 2001.
6. EUCHEM Conference on Molten Salts, August 20-25, 2000.
5. CERECO 2000, the 3rd Int Conf on Carpathian Euroregion Ecology, 21-24 May, 2000.
4. MICROCAD '2000 International Computer Science Conference, 23-24 February, 2000
3. MICROCAD '99 International Computer Science Conference, 24-25 February, 1999
2. EUCHEM Conference on Molten Salts, 27 June - 3 July, 1998
1. EUCHEM Conference on Molten Salts, 15-20 September, 1996

Me - as member of the Organizing Committee

1. Solidification and Gravity, Miskolc, 23-25 April, 1991.

Me - as chairman on a session of the conference

16. 34th International Ocotber Conference on Mining and Metallurgy, 30 Sept. - 3 Oct., 2002, Bor,
Yugoslavia
15. EUCHEM 2002 Molten Salts Conference - Oxford, UK, 1-6 September, 2002
14. A ME Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka - Anyagtudományi Szekció,
2002. augusztus 29-30.
13. 13th International Symposium on Molten Salts, within the 201st Meeting of the Electrochemical
Society, May 12-17, 2002, Philadelphia, PA, USA
12. 12th Russian Conference on Physical Chemistry and Electrochemistry of Molten Salts and Solid
Electrolytes, 17-23 September, 2001, Nalchik, Russia
11. 8th Int. Symp. on Particle Size Analysis, Environmental Protection and Powder Technology
(PORANAL), 13-14 September, Eger, Hungary.
10. EMT Bányászat, Kohászat, Földtan Konferencia, Csíksomlyó, 2001. április 5-8.
9. Kohászatunk XXI. századba is átmenthetõ értékei, Miskolc, 2000. szept.1.
8. EUCHEM Conference on Molten Salts, August 20-25, 2000.
7. CERECO 2000, the 3rd Int. Conf. on Carpathian Euroregion Ecology, 21-24 May, 2000.
6. microCAD '2000 International Computer Science Conference, Miskolc, 23-24 February, 2000.
5. II. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás -
Balatonfüred, 1999. október 10 - 13.
4. 3rd Int. Conf. on Solidification and Gravity, Miskolc, Hungary, 26-29 Aapril, 1999.
3. 5th Int. Symp. on Molten Salt Chemistry and Technology, Dresden, Germany, 24-29 August, 1997.
2. 47th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE), Balatonfured, Hungary,
1-6 September, 1996
1. 2nd Int. Conf. on Solidification and Gravity, 25-28 April 1995, Miskolc, Hungary


Papers with impact factors (according to ISI values)*

J Év Folyóirat Impact Össz I Szerz I/n Össz I/n
11 1991 Materials Sci Forum** 0.981 0.981 1 0.981 0.981
12 1991 Materials Sci Forum** 0.981 1.962 2 0.490 1,471
13 1991 Materials Sci Forum** 0.981 2,943 1 0.981 2,452
14 1991 Chemical Papers 0.380 3,323 2 0.190 2,642
16 1991 Materials Sci Forum** 0.981 4,304 1 0.981 3,623
18 1992 Ukr Khim Zhur 0.120 4,424 3 0,040 3,663
20 1994 Molten Salt Forum** 0.981 5,405 2 0.490 4,153
21 1994 Molten Salt Forum** 0.981 6,386 6 0.164 4,317
23 1996 Materials Sci Forum** 0.981 7,367 1 0.981 5,298
24 1996 Materials Sci Forum** 0.981 8,348 1 0.981 6,279
25 1996 Materials Sci Forum** 0.981 9,329 1 0.981 7,26
26 1996 J. of Non-Cryst. Sol. 1.017 10,346 6 0.170 7,43
27 1997 Mat Sci & Eng A 0.842 11,188 5 0.168 7,598
30 1997 Russ. J.Appl.Chem. 0.114 11,302 5 0.023 7,621
31 1998 Russ. J. Appl. Chem. 0.114 11,416 4 0.029 7,65
32 1998 Molten Salts Forum** 0,981 12,397 4 0,245 7,895
33 1998 Molten Salts Forum** 0,981 13,378 2 0,490 8,385
35 1998 Elektrokhimiia 0,059 13,437 5 0,012 8,397
38 1998 High Temp.Mat.Proc. 0.233 13,667 4 0.058 8,455
39 1999 Metall. Mater. Trans.A 1.061 14,728 1 1.061 9,516
40 1999 Ukr.Khim.Zh. 0.120 14,848 2 0.060 9,576
45 1999 High Temp. Mater. Proc. 0.345 15,193 3 0.115 9,691
47 2000 Mat. Sci. Forum** 0,981 16,174 1 0,981 10,672
48 2000 Mat.Sci.Forum** 0,981 17,155 3 0,327 10,999
49 2000 Mat.Sci.Forum** 0,981 18,136 3 0,327 11,326
51 2000 Metall. Mater. Trans.A** 1.061 19,197 1 1.061 12,387
53 2000 J. of Solid State Chem** 1,547 20,744 2 0,773 13,16
56 2001 ISIJ International** 0,578 21,322 2 0,289 13,449
57 2001 Metall. Mater. Trans. A** 1.061 22,383 1 1.061 14,510
59 2001 Metall. Mater. Trans. B** 0,557 22,940 1 0,557 15,067
60 2001 Appl. Phys. A** 1.753 24,693 7 0,250 15.317
68 2001 Z.Naturforsch. A** 0.529 25.222 4 0.132 15.449
70 2002 Metall.Mater.Trans.A.** 1.061 26.283 1 1.061 16.510
*: only journals listed by ISI are given, ** values refer to 1999


Társszerzõk

Ahuja S. 1
Akhmedov S.N. 11
Arató P. 6
Árk M. 4
Arsenin K.I. 2

Barkóczy P. 6
Báder E. 40
Báder I. 3
Bárczy P. 10
Baumli P. 4
Bedõ Zsuzsa 1
Belyaevskii A.T. 2
Berecz E. 28
Beszterczey Viktor 1
Boiko O.I. 2
Boborin S.V. 1
Bolyán L. 41
Borisoglebskii Yu.V. (> 2001) 16
Borsik Á. 22
Boutellion J. 5
Buekens A. 11
Buzinkay E. 19

Cserta E. 3
Csicsovszki Gábor 5
Csoma Gáborné 1
Csõke Barnabás 1
Czél Gy. 1

Darai G. 1
Demeter Zs. 1
Deviatkin S.V. 67
Dzambo P. 1

Emmer János 1

Farkas J. 7

Gábor T. 1
Gácsi Z. 10
Gál János 4
Gemela R. 9
Glagolevskaya A.L. 2
Gorlanov E.S. 5
Grega O. 1
Gudimenko A.M. 1

Hutkai G.Z. 20
M.Hördler 2

Janovszky D. 1
Jánosfy Gy. 25

Kale G.M. 2
Karimov M.I. 5
Kálmán E. 12
Kármán F.H. 1
Károly Gy. 3
Kelemen K. 30
Koepf A. 1
Kovács Árpád 6
Kovács Jenõ 1
Köpf A. 1
Kushov H. 10
Kuznetsov S.A. 13
Kuznetsova S.V. 5

Lakatos István 2
Lakatos János 4
Lámer G. 4
Lengyel A. 1
Lengyel Attiláné 1
Lovas A. 7
Lugovoi V.P. 4

Magyar A. 2
Makogon V.F. 1
Malyshev V.V. 2
Máté I. 3
Mihalik Á. 4
Miklósi J. 10
Mogyoródi F, jun. 1
Molnár A. 5

Nagy P. 10
Nauer G.E. 2

Papp K. 7
Poignet, J-C. 5
Póczik P. 6

Rácz I. 1
Raisz Iván 1
Ratner A.Kh. 3
Regel L.L. 3
F.Rivet 10
Román R 19
Roósz A. 15

Safonova I.M. 2
Shaban A. 1
Shapoval V.I. (> 1999) 7
Shkuryakov N.P. 1
Singer R.F. 2
Sólyom J. 5
Souto M.F. 2
Stefanescu D.M. 3
Szalai I. 2
Sytchev J.I. 46
Szabó P.J. 1
Szabó Zoltán 2
Szélig Árpád 4
Szigeti F. 7
Szontagh E.(> 2002) 2
Szõke J. 2

Teleszky I. 2
Tóth Lajos Attila 1
Tóth Levente 9
Török Béla 1
Török Tamás 2
Turchaninov A.M. 4
Tury Barabara 15 (2000 júliusától TB hamisítása miatt nem publikálunk
többet közösen)

Uskova N.N. 2
Uzdenova A.S. 2

Varga Cs. 5
Varga L. 3
Verelst H. 12
Verezub O.N. 4
Vetyukov M.M. 10
Vindizheva M.K. 2
Volkov S.V. 1
Voronin B.M. 1

Yaghamaee M.S. 49

Zalite I. 1
Zambóné Benkõ Mária 29
Zarutskii I.V. 3
Zoltai L. 15

Összesen 121 fõ (> 3), 885 eset

PhD Thesis under my supervision
Vezetésem alatt védett PhD disszertációk

SP.1. Szergej Devyatkin: Átmenetifém diboridok elektrokémiai szintézise nagyhõmérsékletû
sóolvadékok elektrolízise útján - 1997. májusában sikeresen megvédve
SP.2. Tikász László: Egy virtuális alumínium elektrolizáló kád kidolgozása és alkalmazása
(társkonzulens: dr. Vajta Miklós) - sikeresen megvédve 2001. február 28-án.
SP.3. Bolyán László: 1999-ben sikeres házivédés (Kerámiák nedvesíthetõsége fémolvadékok által),
védésre a nyelvvizsga hiányában nem kerülhet sor.
SP.4. Báder Enikõ: Kerámiák nedvesíthetõsége fémolvadékok által - sikeres védés 2001. májusában
SP.5. Román Renáta: Zn eltávolítása pernyébõl sóolvadékos kezeléssel - sikeres védés 2001.
júliusában Brüsszelben (VUB).


Diploma works under my supervision
Vezetésem alatt védett diplomamunkák


SD.8. Gábor Tamás: Elektrokémiai szintézissel elõállított felületyi TiB2/Fe kompozitanyagok
vizsgálata - 2002 június, Miskolc, jó
SD.7. Baumli Péter: Bevonatok kialakítása kerámiaszemcséken szemcsékkel erõsített fémmátrixú
kompozitanyagok kialakítása céljából - 2002 június, Miskolc, jeles
SD.6. Verezub O.N.: Izuchenie smachivaemosti keramicheskich izdelii mednimi splavami s celiu
usovershenstvovaniia technologii paiki rezhushich instrumentov - 2002 Február, kiváló
eredménnyel védve a Harkovi Mûszaki Egyetemen.
SD.5. Hutkainé Göndör Zsuzsa: Alumínium hegesztõpálcák kémiai polírozásának környezetvédelmi
vonatkozásai - 2000.
SD.4. Maziar S. Yaghmaee: A Fe-Al-N-B rendszer termodinamikai vizsgálata - 2000.
SD.3. Molnár Attila: Határfelületi jelenségek vizsgálata acél folyamatos öntésénél - 1999
SD.2. Gemela Roland: Kerámiarészecskék fémolvadékba hatolásának dinamikai vizsgálata - 1999
SD.1. Tury Barbara: Elektrokémiai szintézissel elõállított TiB2 morfológiai vizsgálata. 1998.


Student research works under my supervision
Vezetésem alatt leadott TDK dolgozatok

ST.18. Zoltai László (III. éves kohómérnök): Alumínium-oxid kerámia nedvesíthetõsége tiszta magnézium és magnézium ötvözet olvadékok által (társkonzulens: dr. Báder Enikõ), 2001. november (I. hely)

ST.17. Varga Csaba (IV. éves kohómérnök): Fémolvadékok sûrûségének és felületi feszültségének meghatározására szolgáló szoftver a nyugvó csepp módszerrel készült fényképek alapján (társkonzulens: Borsik Ákos), 2001. November. (III. hely)

ST.16. Árk Melinda (IV. éves anyagmérnök): Karbon mikrocsövek elektrokémiai szintézise (társkonzulens: M.S.Yaghmaee), 2001. november (I. hely)

ST.15. Csicsovszki Gábor: Fémek kohéziós energiája (a tiszta fémek kohéziós energiájának vizsgálata és újabb lehetséges definíciói) (társkonzulens: M.S.Yaghmaee), 2000. november.

ST.14. Zoltai László (K-201): A szilicium-nitrid kerámia nedvesíthetõségének vizsgálata fémolvadékok által (társkonzulens: Báder Enikõ), 2000. november.

ST.13. Maziar S.Yaghmaee (K-5): Calculation of the Quantities of Free Boron and Boron Nitride in Fe-Al-N-B sytem (társkonzulensek: Jánosfy Gyula és Károly Gyula). 1999

ST.12. Maziar S. Yaghmaee (K-4): Calculation of ternary phase diagrams. 1998

ST.11. Gemela Roland (K-5): Kerámiaszemcse fémolvadékba hatolásának dinamikai vizsgálata (társkonzulens: Korposné Kelemen Katalin). 1998.

ST.10. Varga László (K-5): Fémolvadék porózus kerámiaágyba való penetrációjának határfelületi feltétele. 1998.

ST.9. Maziar Sahba Yaghmaee: Calculation of binary phase diagrams based on thermodynamic description of phases being in equilibrium. 1997/1998

ST.8. Varga László (K-4): Al/TiB2 kompozitanyag elõállítása in-situ kémiai reakcióval. 1997.

ST.7. Molnár Attila (K-4): Wolfrámkarbid nedvesítése különbözõ fémolvadékok által (társkonzulens: Bolyán László). 1997.

ST.6. Gemela Roland (K-4): Mikrorészecskék folyadékba hatolásának dinamikai vizsgálata (társkonzulens: dr Lámer Géza). 1997.

ST.5. Barkóczy Péter, Farkas János (K-3): Különbözõ alakú kerámiaszemcsék fémolvadékba hatolásának termodinamikai feltételei. 1997.

ST.4. Molnár Attila (K-301): A Diósgyõri Acélmûben talélható ASEA-típusú olvasztóüstök falazatának vizsgálata acél és salak általi nedvesítés szempontjából (társkonzulensek: Tóthné dr. Erõss Márta, Bolyán László). 1996. III. díj.

ST.3. Maziar S.Yaghmaee (Gk-301): Measurement and programming for calculation of Sn-Pb binary eutectic phase diagram. 1996. I. díj, országos III.díj.

ST.2. Tury Barbara (K-404): BF3 veszteség megakadályozása TiB2 elektrokémiai szintézise alatt (társkonzulens: dr. Mihalik Árpád). 1996, I.díj, országos részvétel

ST.1. Tury Barbara (K-304): Alumíniumelektrolízis fajlagos energiaigénye, csökkentési lehetõségeinek vizsgálata a jelen technológia keretein belül, ill. TiB2 katód használata esetén. 1995, III.díj.

Hallgatóim egyéb díjai

Maziar S. Yaghmaee: Pro Scientia aranyérem 1999-ben
Csicsovszki Gábor: Lausanne Junior Euromat III.díj poszter szekcióban, 2000.
Maziar S. Yaghmaee: ASM International 2001 Student Paper Prize (az elsõ nem-amerikai egyetemen
tanuló nyertes)
Zoltai László: Dunaferr díj, 2002
Zoltai László: GE Aschner Lipót ösztöndíj 2002 - 2004